indeks osób (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Grzegorz Duchnowski,

kompozytor; ur. 5 kwietnia 1971, Czarnków. Ukończył kompozycję pod kierunkiem Sławomira Kaczorowskiego i Krzysztofa Knittla w Akademii Muzycznej w Łodzi.

Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich, m.in. w 2002 otrzymał wyróżnienie na 44. Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Bairda, w 2005 – III nagrodę na Śląskiej Trybunie Kompozytorów, a także II nagrodę i wyróżnienie na 46. Konkursie Kompozytorskim im. Bairda, w 2006 – IV nagrodę na X Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Kazimierza Serockiego, III nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Grażyny Bacewicz oraz II nagrodę na Konkursie Kompozytorskim Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Yorku, w 2008 – II nagrodę (ex aequo, pierwszej nie przyznano) za Akwarele na saksofon altowy, wibrafon, harfę, fortepian i kwartet smyczkowy (2007) na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Reinl-Preis 2008” w Wiedniu oraz II nagrodę (I nie przyznano) za utwór Apollo i Marsjasz na obój, harfę i kwintet smyczkowy (2008) na Konkursie Kompozytorskim „Probaltica 2008”, w 2012 - III nagrodę na IV Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Grażyny Bacewicz, a w roku 2013 - I i III nagrodę na VII Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS.

Był stypendystą Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w latach 2006, 2008, 2010 i 2014 oraz Kompozytorem sezonu 2014/2015 w Filharmonii Gorzowskiej.

Jego kompozycje były wykonywane na festiwalach i koncertach muzyki współczesnej w kraju – Musica Polonica Nova, Musica Moderna, Śląska Trybuna Kompozytorów, Świętokrzyskie Dni Muzyki, Międzynarodowy festiwal muzyki organowej i kameralnej w Leżajsku, cykle koncertów organizowanych przez Związek Kompozytorów Polskich: „Muzyczne Pory Roku”, Generacje, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Portrety Kompozytorów, oraz za granicą: na koncertach w Belgii, Austrii, Holandii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Dzieła Grzegorza Duchnowskiego są w repertuarze m.in: Orkiestry Polskiego Radia, Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. J. Semkowa, orkiestr filharmonii polskich, Verdehr Trio, Kwartludium, Multicamerata, Tonkünstler-Ensemble, Royal String Quartet, Spectra Ensemble, Unplugged Orchestra. Utwory transmitowane były w TVP, w Polskim Radiu oraz WRC Radio – New York.

W ramach projektu „Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, powstały takie jego utwory, jak Missa de Angelis, Fuga dłoni, Mała muzyka koncertująca, Stabat Mater, Polonia resurrecta i Ushuaia.

Prowadzi ponadto cykliczne kursy na temat podstaw aranżacji, stylów i kierunków muzycznych oraz prawa autorskiego.

Grzegorz Duchnowski jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej oraz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.
 

aktualizacja: 2014 (ai), 2022 (wa)

twórczość

Istotne miejsce w jego twórczości zajmują wielkie formy wokalno-instrumentalne oraz wokalne o tematyce sakralnej. W dziełach orkiestrowych odwołuje się do tradycji monumentalnej dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej symfoniki, o silnym ładunku emocjonalnym oraz oszczędnej i klarownej strukturze harmonicznej. Kompozycje kameralne oraz elektroakustyczne odznaczają się z kolei subtelnymi poszukiwaniami barwowymi. Wśród źródeł inspiracji kompozytor wymienia grafikę fraktalną, która znajduje swoje przełożenie m.in. w rozstawieniu wykonawców na estradzie, a także w budowaniu mikrostruktur dźwiękowych.

Ewa Chorościan

kompozycje

Magnificat na chór mieszany i organy (2000)
Ave Maria na chór a capella (2000)
Polifonie na kwartet saksofonowy (2000)
Vere Tu Es Deus, cykl 4 pieśni na chór mieszany (2001)
Msza za grzechy świata na chór mieszany i orkiestrę dętą (2001)
Lśnienie na klarnet, skrzypce i akordeon (2001)
Concerto in old style na obój, klawesyn i kwintet smyczkowy (2001)
Ósmy dzień tygodnia na saksofon altowy i taśmę (2002)
Sonata na altówkę i fortepian (2002)
Akwarele na saksofon altowy, harfę, fortepian, wibrafon i kwartet smyczkowy * (2003)
Sketch na flet, klarnet i fagot (2003)
Quartetto Concertante na klarnet, skrzypce, wibrafon i fortepian * (2004)
Narzędzie ze światła na skrzypce, klarnet, wibrafon i akordeon * (2004)
Minerały nr 1 na klarnet i fortepian (2004)
Four Events na flet solo (2004)
Missa Prio Peccatis Mundi na sopran, chór i orkiestrę (2004)
Wariacje kurpiowskie na orkiestrę smyczkową (2004)
Agnus Dei na chór a cappella (2004)
Annapurna 8091 na elektronikę (2004)
Gloria na chór a cappella (2004)
Symfonia nr 1 „Pieśni” na chór mieszany i orkiestrę (2005)
Minerały nr 2 na klarnet, fortepian i perkusję * (2005)
Izotopy nr 2 na wiolonczelę, harfę, fortepian i perkusję (2005)
Tryptyk kurpiowski na klarnet, skrzypce i fortepian (2005)
Rytmy i kolory nr 1 na orkiestrę (2005-2006)
Rytmy i kolory nr 2 na orkiestrę * (2005-2006)
Izotopy nr 1 na wiolonczelę i fortepian (2006)
Take Four na flet, wiolonczelę i fortepian (2006)
Music for 3 x 3 + 1 na 3 grupy instrumentów i fortepian (2006)
Radianty na akordeon solo, zespół instrumentów dętych drewnianych, blaszanych i perkusję * (2006)
Symfonia nr 1 na orkiestrę (2006)
Symfonia nr 2 „Pieśń o końcu świata” na sopran i orkiestrę (2006)
Akwarydy na saksofon i orkiestrę * (2007)
Akwarele na saksofon altowy, wibrafon, harfę, fortepian i kwartet smyczkowy * (2007)
Symfonia nr 3 na orkiestrę * (2007)
Kwartet smyczkowy (2007)
Konstelacje na elektronikę (2007)
Stereometria na orkiestrę smyczkową, syntezator i komputer (2007)
Apollo i Marsjasz na obój, harfę i kwintet smyczkowy * (2008)
Symfonia nr 4 na orkiestrę (2008)
Kolory przestrzeni na orkiestrę (2009)
Music of fractal na fortepian i orkiestrę smyczkową (2009)
Symfonia nr 5 na sopran i orkiestrę (2010)
Widok z drzewa na żwirownie na fortepian, orkiestrę smyczkową i perkusję (2010)
The Three Oddest Word na skrzypce, grupę instrumentów dętych, fortepian, harfę i perkusję (2010)
Music of the spheres na fortepian solo i orkiestrę smyczkową (2010)
Angele Dei na chór a cappella (2010)
Portret Warszawy na fortepian i orkiestrę smyczkową (2010)
Scherzo na orkiestrę smyczkową (2010)
Epizody na fortepian (2010)
Crucifixus na głos recytujący i elektronikę (2011)
Koncert fortepianowy na fortepian i elektronikę (2011)
Gloria na chór mieszany i orkiestrę (2011)
Wariacje n/t jednego dźwięku na klarnet solo i orkiestrę smyczkową (2011)
Fuga dłoni na sopran i orkiestrę kameralną (2011)
In Nomine Partis na chór a cappella (2011)
Ave Regina Caelorum na chór a cappella (2012)
Już czas ukochać w sadzie pustkowie bezdomne na chór a cappella (2012)
Missa De Angelis na sopran, chór i orkiestrę smyczkową (2012)
Oxygen na saksofon, 3 grupy smyczków i perkusję (2012)
Pater Noster na chór a cappella (2012)
Fuga dłoni na sopran, orkiestrę smyczkową i elektronikę (2014)
Mała muzyka koncertująca na kameralną orkiestrę smyczkową (2014)
Stabat Mater na sopran, chór mieszany, orkiestrę smyczkową i perkusję (2015)
Ushuaia na chór mieszany i orkiestrę (2016)
Polonia resurrecta na orkiestrę symfoniczną (2018)
Symfonia nr 6 „Świety Boże" na mezzosopran, chór i orkiestrę symfoniczną (2021)