Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Kazimierz Szymonik, ksiądz, dyrygent, muzykolog i pedagog; ur. 15 stycznia 1942, Miedźno koło Częstochowy. W latach 1960-66 odbył studia teologiczne w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym z siedzibą w Krakowie. W latach 1971-76 studiował muzykologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, od 1978 do 1981 dyrygenturę chóralną pod kierunkiem Stefana Stuligrosza w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Studia dyrygenckie uzupełniał u Stanisława Krukowskiego w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a w Institut Catholique w Paryżu specjalizował się w wykonawstwie chorału gregoriańskiego. W 1988 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (na podstawie rozprawy doktorskiej Oficjum rymowane o św. Stanisławie „Dies adest celebris” i hymn „Gaude Mater Polonia” w polskich antyfonarzach przedtrydenckich. Studium muzykologiczne – promotor: prof. dr hab. Jerzy Pikulik), w 1990 kwalifikacje II stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w 2000 tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych.
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. otrzymał wiele Nagród Rektora Akademii Teologii Katolickiej (1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1998), Nagrodę Błogosławionego Brata Alberta (1987), Honorowe Obywatelstwo miasta Rocamadour we Francji (1990), Medal Ministra Obrony Narodowej (1995), Ekumeniczny Krzyż Komandorskim z Gwiazdą Orderu Świętej Brygidy (1996), Nagrodę Kanclerza Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie (1998), Złotą Odznakę Liceum Św. Augustyna (1999), Nagrodę Prezydenta miasta Częstochowy (2002), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002).
Kazimierz Szymonik od 1981 pełni funkcję dyrektora artystycznego i dyrygenta Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej Akademii Teologii Katolickiej). Z Chórem nagrał kilkanaście płyt CD, na których została utrwalona twórczość sakralna współczesnych kompozytorów polskich (m.in. Juliusza Łuciuka, Mariana Borkowskiego, Stanisława Moryto, Mariana Sawy, Miłosza Bembinowa, Marka Jasińskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Pawła Łukaszewskiego, Marcina Łukaszewskiego, Tadeusza Paciorkiewicza, Piotra Mossa, Bronisława Kazimierza Przybylskiego, Witolda Rudzińskiego, Romualda Twardowskiego, Józefa Świdra, Macieja Żółtowskiego), a także odbył kilkadziesiąt tournées zagranicznych do większości krajów Europy (m.in. Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, dawna Jugosławia, Niemcy, Monako, Szwajcaria, Węgry, Włochy). Wielokrotnie występował dla Ojca św. Jana Pawła II w Watykanie i Castel Gandolfo. Z zespołem zdobył też wiele nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach, m.in. Nagrodę Specjalną dla Dyrygenta na Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat” (1986), Grand Prix na Festiwalu Chóralnym w Kraśniku (1987), II nagrodę na II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (1990), dwa I miejsca na Festiwalu World Music w Fivizzano we Włoszech (1998).
Współpracował z filharmoniami: Częstochowską, Kielecką, Jeleniogórską oraz Filharmonią Narodową w Warszawie. Współpracuje również z Chórem Uniwersytetu w Münster oraz z Filharmonią w Kolonii. Zasiada w radach artystycznych i jury konkursów oraz festiwali muzyki chóralnej (m.in. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica Cantat”, Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, Konkursu Kompozytorskiego „Musica Sacra”, Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie).
Równolegle prowadzi działalność naukową. W swoim dorobku posiada wiele artykułów z zakresu chorału gregoriańskiego i muzyki sakralnej, liczne odczyty i wykłady.
Kazimierz Szymonik od 1980 wykłada w Specjalności Muzykologia (obecnie Muzykologia Teoretyczna i Stosowana) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie od 1999 pełni funkcję kierownika. Od 1981 pracuje jako wykładowca retoryki w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Od 1994 prowadzi wykłady w Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie piastuje funkcję Kierownika Specjalności Muzyka Kościelna, a w 2005 został wybrany na stanowisko prorektora do spraw nauki i dydaktyki warszawskiej uczelni. W latach 1995-98 był wykładowcą Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w latach 1998-2005 kierownikiem Specjalności Muzyka Kościelna w Akademii Muzycznej w Krakowie. Uczestniczy także, jako wykładowca, w seminariach, studiach podyplomowych (Podyplomowe Studium Emisji Głosu, Podyplomowe Studium Dyrygentury Chóralnej przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy) i innych formach kształcenia z zakresu dyrygentury chóralnej i chorału gregoriańskiego.

aktualizacja: październik 2007