Polmic - FB

indeks osób (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Stefan Bolesław Poradowski,

kompozytor, teoretyk muzyki, dyrygent i pedagog; ur. 16 sierpnia 1902, Włocławek; zm. 9 lipca 1967, Poznań. Początkowo kształcił się w Konserwatorium Winterfelda w Bydgoszczy. Następnie, latach 1922-26, studiował kompozycję i teorię muzyki pod kierunkiem Henryka Opieńskiego w Konserwatorium Poznańskim oraz prawo i muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim. Uzupełniające studia kompozytorskie odbył w Berlinie u Emila Reznička.

Po powrocie do Poznania przez pewien czas był nauczycielem gry na skrzypcach i teorii muzyki w Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina. W latach 1927-39 dyrygował Chórem „Harmonia”. W 1930 został profesorem teorii i kompozycji w Konserwatorium Poznańskim. Kierował także orkiestrą kameralną poznańskiej uczelni. Ponadto prowadził orkiestrę kameralną Poznańskiego Towarzystwa Oratoryjnego (1932-39) i wykładał w Miejskim Konserwatorium Muzycznym w Bydgoszczy (1935-39).

W 1945 ponownie objął klasę teorii i kompozycji w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, pełniąc jednocześnie funkcję prorektora (1957-60) oraz dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii i Dyrygentury (1960). W latach 1955-67 prowadził zajęcia z zakresu kompozycji i kierował Katedrą Kompozycji także w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu. Jego uczniami byli m.in. Jan Astriab, Florian Dąbrowski, Andrzej Koszewski, Bogusław Madey, Tadeusz Natanson, Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Leszek Wisłocki.

Napisał wiele podręczników z zakresu teorii muzyki, w tym Nauka harmonii (1931), Instrumenty muzyczne (1938), Diatoniczne modulacje harmoniczne (1939), O fudze (1962), Akustyka dla muzyków (1964), Sztuka pisania kanonów (1965).

Stefan Bolesław Poradowski otrzymał m.in. Nagrodę Artystyczną miasta Poznania (1947), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1964), Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1966).aktualizacja: 2007 (mk)

kompozycje

Duety (Sonatiny) na 2 skrzypiec (1922-25)
Kwartet smyczkowy nr 1 „Metamorfozy” (1923)
Panie, o Panie na sopran lub tenor z towarzyszeniem fortepianu (organów lub fisharmonii) (1923)
Idę przy tobie na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (1923)
Zaloty na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (1923)
Każda pieśń moja na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (1923)
Kwartet smyczkowy nr 2 (1923)
Modlitwa Pańska, pieśń na chór męski a cappella (1924)
Veni Creator, hymn na chór mieszany a cappella (1924)
Kawatyna na skrzypce i fortepian (1924)
Mazurek na skrzypce i fortepian (1924)
Suita antyczna na orkiestrę smyczkową (1924)
Potężny Boże, psalm na chór męski a cappella (1924)
Pieśń loretańska na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (organów lub fisharmonii) (1924)
Modlitwa Pańska na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (organów lub fisharmonii) (1924)
Dyngus kujawski, suita na tematy ludowe na orkiestrę (1925)
Preludium i fuga na fortepian (1925)
Sinfonietta na tematy ludowe na małą orkiestrę symfoniczną (1925)
Sonata na skrzypce i fortepian (1925)
Sonatina klasyczna nr 1 na fortepian (1925)
Sonatina klasyczna nr 2 na fortepian (1925)
Tryumf, kantata na baryton solo, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1925)
Do pieśni, oda na chór męski a cappella (1925)
Ego sum pastor bonus, motet na chór mieszany a cappella (1925)
Błogosław Matko, pieśń na chór męski a cappella (1925)
Ave Maria, pieśń na chór męski a cappella (1925)
Chwalmy Króla Niebieskiego (Pieśń do św. Antoniego) na chór męski a cappella (1925)
Z pokorą upadamy, msza polska na chór mieszany a cappella (1925, 1946)
Koncert klasyczny na violę d’amore i orkiestrę smyczkową (1925-26)
Uwertura dramatyczna na orkiestrę (1925-26)
Rondo-krakowiak na orkiestrę (1925-26)
Kanzona o przyjaźni na chór mieszany a cappella (1926)
Tryptyk na organy (1926)
Tryptyk na orkiestrę smyczkową (1926)
Capriccio na temat R. Kreutzera na orkiestrę smyczkową (1926)
Preludium na organy (1926)
Symfonietta na orkiestrę (1926)
Pieśń o wiośnie, kantata na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1926)
Ku mej kołysce, pieśń na chór męski a cappella (1926)
Śnieg cicho sypie, pieśń na chór męski a cappella (1926)
Cisza wieczorna, pieśń na chór męski a cappella (1926)
Nad Gopłem, pieśń na chór męski z tenorem solo a cappella (1926)
Kujawiak, pieśń na chór męski a cappella (1926)
Lis i kozioł, bajka na chór męski a cappella (1926)
Hej pieśni na chór mieszany a cappella (1927)
Na harfie, madrygał na chór mieszany a cappella (1927)
Widziadła, ballada na chór męski a cappella (1927)
Pieśń do Matki Boskiej Żnińskiej na chór mieszany a cappella a cappella (1927)
Hymn do Matki Boskiej Ostrobramskiej, hymn na chór mieszany a cappella (1927)
Symfonia nr 1 (1928)
Consolation (Nokturn) na skrzypce i fortepian (1928)
Siciliano na altówkę i fortepian (1928)
Mazurek na altówkę i fortepian (1928)
Na wiecznej fali, pieśń na chór męski a cappella (1928)
Rusałki, madrygał na chór męski a cappella (1928)
Narodziny wiosny na chór mieszany a cappella (1928-29)
Trio na skrzypce, altówkę i kontrabas nr 1 * (1928-29)
Koncert na kontrabas i orkiestrę * (1929)
Piejcie pieśń ojczystą na chór mieszany a cappella (1929)
Symfonia nr 2 (1930)
Trio na skrzypce, altówkę i kontrabas nr 2 * (1930-33)
Koń Światowida (Poemat fantastyczny o poezji słowiańskiej) na tenor, baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1931)
Symfonia nr 3 (1932)
Symfonia nr 4 (1934)
Trio na skrzypce, altówkę i kontrabas nr 3 (1935)
Czar poranka na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (1935)
Pieśń o nocy na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (1935)
Trzy pieśni ludowe na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (1935)
Tryptyk ludowy na sopran i orkiestrę smyczkową (1935)
Kwartet smyczkowy nr 3 * (1936)
Symfonia nr 5 (1937-38)
Lament Matki Boskiej na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu (organów lub fisharmonii) (1938)
Sonata „Wspomnienia”, tryptyk na fortepian (1939-44)
Odkupienie (Redemption), misterium wielkanocne na sopran dramatyczny, chór męski, chór żeński i orkiestrę symfoniczną (1939-45)
Serenada klasyczna na orkiestrę smyczkową (1940)
Z otchłani ku wolności, rapsod na chór męski a cappella (1940)
Cztery hymny eucharystyczne na Boże Ciało na chór mieszany a cappella (1940-46)
Idźmy, tulmy się jak dziatki na chór mieszany a cappella (1941)
Regina mundi, motet na chór mieszany a cappella (1941)
Jesu, flos Matris Virginis, motet na chór mieszany a cappella (1941)
Śpiewajmy Panu, msza polska na chór mieszany a cappella (1941)
Rapsodia polska na skrzypce i orkiestrę symfoniczną (1943-45)
W lesie, madrygał na chór mieszany a cappella * (1945)
Niech drzemią róże, madrygał na chór mieszany a cappella (1945)
W ogrodzie, madrygał na chór mieszany a cappella (1945)
Pamiętam, duet na 2 głosy z towarzyszeniem fortepianu (1945)
Łabędź, duet na 2 głosy z towarzyszeniem fortepianu (1945)
Dyli, dyli, cykl wariacyjny na temat ludowy kujawski na chór mieszany a cappella * (1945-46)
Preludium i Fuga na tematy z „Magnificat” W. Gieburowskiego na organy (1946)
Kwartet smyczkowy nr 4 * (1947)
Uwertura koncertowa „Uroczysta” na orkiestrę (1947)
Missa Prima na chór mieszany a cappella (1947)
Nokturn (Do Chopina) na chór mieszany a cappella (1948)
Suita wielkopolska na 3 głosy i orkiestrę smyczkową (1949)
Rapsod poznański, kantata na tenor solo, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1949-50)
Ratusz poznański, poemat symfoniczny na orkiestrę (1950)
Sceny weselne, suita baletowa na tematy ludowe na orkiestrę (1950)
Symfonia nr 6 „Jubileuszowa” (1951-52)
Suita lubuska na chór mieszany i małą orkiestrę symfoniczną (1951-52)
Pieśni na głos średni i orkiestrę (1952)
Trio na 3 kontrabasy * (1952)
Nokturn na skrzypce i fortepian (1953)
Pieśń o Wiśle, kantata na tenor, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1953-54)
Koncert na flet, harfę i orkiestrę smyczkową * (1954)
Laur wawrzynowy (Wieniec laurowy), kantata na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1954-55)
Trio na skrzypce, altówkę i wiolonczelę (1955)
Nad wodą wielką i czystą na chór mieszany a cappella (1955)
Preludium i fuga na fortepian (1956)
Ziemia na chór męski a cappella (1956)
Symfonia nr 7 (1958-61)
Żniwa, madrygał na chór mieszany a cappella (1960)
Płomienie, opera w 3 aktach (1960)
Nokturn na flet, harfę i smyczki (1961)
Preludium i toccata na skrzypce i fortepian * (1961-62)
Trzy capriccia na kontrabas solo * (1963)
Oj ni masz, ni masz, cykl wariacyjny na temat ludowy wielkopolski na chór mieszany a cappella (1963)
Missa Secunda (Pro Pace) na chór mieszany a cappella (1964)
Koncert skrzypcowy (1965)
Symfonia nr 8 (1966)
Sonata na skrzypce solo (1967)