Polmic - FB

indeks osób (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Ryszard Duź, altowiolista, kameralista i pedagog; ur. 3 maja 1952, Wrocław. Studiował grę na altówce pod kierunkiem Jana Michalskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, którą ukończył dyplomem z wyróżnieniem w 1976.
W 1975 otrzymał I nagrodę na I Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym im. Jana Rakowskiego w Poznaniu. W tym samym roku, jako prymariusz Kwartetu im. Stanisława Barcewicza był laureatem Międzynarodowego Konkursu Kwartetów Smyczkowych w Colmar we Francji.
Od 1991 jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie na Wydziale Instrumentalnym prowadzi klasę altówki i kameralistyki (kwartety smyczkowe). W 2003 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Prowadzone przez niego kwartety smyczkowe osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach, biorą udział w koncertach akademickich oraz uczestniczą w krajowych i międzynarodowych konkursach – m.in. Royal String Quartet zdobył III nagrodę na XIII Międzynarodowym Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi w 1998 oraz I nagrodę i Grand Prix na IX Międzynarodowym Konkursie im. Carla Solivy w Casale Monferrato we Włoszech w 2000, a Kwartet „PRO Musica” III nagrodę na XIV Międzynarodowym Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w 2001. Także jego uczniowie klasy altówki zostają laureatami konkursów w kraju i za granicą, m.in. Michał Zaborski, który w 2003 otrzymał III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Altówkowym im. Johannesa Brahmsa w Portschach w Austrii oraz III nagrodę na VII Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym im. Jana Rakowskiego w Poznaniu, w 2004 II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Altówkowym w Bled na Słowenii.
Ryszard Duź prowadzi również kursy mistrzowskie dla altowiolistów i zespołów kameralnych, m.in. w Bydgoszczy (1999), Bielsko-Białej i Limie w Peru (2000), a od 2002 podczas Międzynarodowych Wakacyjnych Kursów Mistrzowskich w Zamościu.
Od 1977 jest członkiem Kwartetu Wilanów.

aktualizacja: lipiec 2008