Polmic - FB

indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Marian Wasiółka, wiolonczelista, kameralista i pedagog. Studiował grę na wiolonczeli w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu w klasie Kazimierza Wiłkomirskiego. Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich pod kierunkiem takich wiolonczelistów, jak Radu Aldulescu, Maud Martin Tortelier i Paul Tortelier.
W latach 1964-79 był koncertmistrzem w orkiestrach krajowych – Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej i Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Narodowej (1976-79), a także zespołów zagranicznych – w Antwerpii (orkiestra filharmoniczna), Kairze, Hamburgu i Herford (członek kwartetu fortepianowego „Herford”).
Jako solista dokonał wielu nagrań archiwalnych, m.in. dla radiofonii niemieckich – NDR (Koncert wiolonczelowy h-moll op. 104 Antonína Dvořáka) i MDR oraz Polskiego Radia.
Obecnie prowadzi klasę kameralistyki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Marian Wasiółka od 1977 jest członkiem Kwartetu Wilanów.

aktualizacja: lipiec 2008