Polmic - FB

wykonawcy (R)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Feliks Rybicki,

pianista, dyrygent, pedagog i kompozytor; ur. 24 stycznia 1899, Warszawa; zm. 24 sierpnia 1978, tamże. W 1916 ukończył Gimnazjum Górskiego w Warszawie, po czym uczęszczał na Wydział Prawny Uniwersytetu Warszawskiego. Studia muzyczne odbywał początkowo u Konstantego Heinze i Wandy Zielińskiej-Kahlowej (fortepian) oraz Mieczysława Skolimowskiego (przedmioty teoretyczne). Następnie w latach 1919-25 studiował kompozycję w klasie Romana Statkowskiego, a po jego śmierci u Witolda Maliszewskiego, oraz dyrygenturę pod kierunkiem Emila Młynarskiego i Henryka Melcera w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie.

W 1926 debiutował jako dyrygent w Filharmonii Warszawskiej. Przez wiele lat był kierownikiem artystycznym Akademickiego Koła Muzycznego w Warszawie, dyrygował w teatrach warszawskich (m.in. w Teatrze Polskim, gdzie współpracował z Leonem Schillerem) i łódzkich, był nauczycielem zasad muzyki i śpiewu chóralnego w szkołach średnich ogólnokształcących, profesorem w szkołach muzycznych, w których prowadził zespoły kameralne. W latach 1937-39 był dyrygentem Chóru Filharmonii Warszawskiej. Najżywszą jednak działalność dyrygencką i kompozytorską rozwijał w Polskim Radiu.

W latach 1951-53 był profesorem dyrygentury w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie.

Feliks Rybicki był kilkakrotnie nagrodzony na krajowych konkursach muzycznych za utwory chóralne i fortepianowe. W 1952 otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży.

aktualizacja: 2003 (ai)

kompozycje

Wróbelek na głos i fortepian
Moniuszkiana op. 6 suita symfoniczna na orkiestrę
Oberek na orkiestrę *
Trzy nimfy tryptyk na orkiestrę smyczkową op.11 *
Drobne utwory na orkiestrę smyczkową
Wesele uwertura na tematy ludowe na orkiestrę
Młyn na głos i fortepian
Piosenka maszynisty na głos i fortepian
Góry, doliny na chór dziecięcy (lub chór żeński)
Marsz wycieczkowy na chór dziecięcy (lub chór żeński)
Podarek na chór dziecięcy (lub chór żeński)
Świt na chór dziecięcy (lub chór żeński)
W lesie na chór dziecięcy (lub chór żeński)
Snuje się wiatr na chór dziecięcy (lub chór żeński)
Zamek Królewski na głos z fortepianem
Kluski na głos z fortepianem
A jak ja urosnę na głos z fortepianem
Suita na orkiestrę smyczkową
Koncert dla małych rąk na fortepian i orkiestrę op.53 *
Krakowiak na skrzypce i fortepian op.26 *
Kwartet smyczkowy C-dur
Mazurki na fortepian op. 17
Petite valse na fortepian
Gawot na fortepian
Sierotka Marysia i krasnoludki baśń symfoniczna na sopran solo, głos narratora, chór mieszany i dziecięcy oraz orkiestrę
Osiem utworów na chór a cappella
Śpiewnik szkolny na chór
Dziesięć utworów na chór męski
Oj, nocko, nocko na chór żeński
Rusałka na chór żeński
Najpiękniejsze kolędy na 2 głosy
Przypomina mi cię wiosna pieśń na głos i fortepian op.44 *
Pociemniałe, ciche, smutne pieśń na głos i fortepian op.37/2 *
Moja dróżka pieśń na głos i fortepian
Gody weselne kantata na głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną
Zrękowiny polonez na orkiestrę *
Dom ze świateł pieśń na chór mieszany i fortepian
Siedem pieśni na głos i fortepian
Jej obraz na fortepian (1924)
Mały modernista na fortepian op.23 * (1938)
Most Poniatowskiego na chór mieszany i fortepian * (1951)
Murarski walc pieśń na głos i fortepian * (1951)
Concerto in Fa maggiore per flauto e orchestra op.51 * (1952)
Podarek pieśń na głos i fortepian * (1952)
Ten nasz ogródeczek czeskie i słowackie pieśni ludowe na fortepian op.58 * (1971)
Preludia na fortepian (ca 1926)
Trzy pieśni na głos i fortepian op.3 * (ca 1929)
Śpiewnik chórów ludowych na chór żeński (ca 1939)
Kantata na sprowadzenie zwłok Juliusza Słowackiego na 3-głosowy chór mieszany (ca 1939)
Zaczynam grać łatwe utwory dla początkujących na fortepian op.20 * (ca 1946)
Już gram zbiór łatwych utworów na fortepian op.21 * (ca 1946)
Pierwsze kroki zbiór utworów dla początkujących na dwie i cztery ręce w obrębie 5 tonów na fortepian (ca 1947)
Łatwe chóry męskie zbiór 10 pieśni ludowych (ca 1947)
Dwa słowa pieśń na głos i fortepian (ca 1947)
Nie wiem, skąd pieśń na głos i fortepian (ca 1947)
Gram wszystko na fortepian op.22 * (ca 1948)
Pieśni ludowe w łatwym układzie na fortepian (ca 1949)
Album na fortepian (ca 1951)
Po szerokim, pięknym świecie piosenka dla dzieci na głos i fortepian * (ca 1951)
Jakże pisać mam do chłopca pieśń na głos i fortepian * (ca 1951)
Oberek na orkiestrę dętą (ca 1951)
Dwanaście łatwych utworów na chór mieszany (ca 1952)
Marsz wycieczkowy na głos i fortepian (ca 1952)
A jak ja urosnę pieśń na głos (ca 1953)
Zielony dąb na chór męski lub mieszany * (ca 1953)
Piosenka pierwszomajowa na głos i fortepian * (ca 1953)
Na zlot pieśń na głos (ca 1953)
Góry, doliny pieśń na głos i fortepian * (ca 1954)
Etiudy na fortepian na lewą rękę op.54 * (ca 1964)
Wariacje na 4 rogi op.60 * (ca 1977)

literatura wybrana

Wysocka Hanna Człowiek który służył muzyce, "Twoja Muza" 2009 nr 4, s. 13-15