Polmic - FB

kompozytorzy (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Mikołaj z Krakowa, Nicolaus Cracoviensis, monogramista N. C., żył w I połowie XVI w. Nie są znane żadne szczegóły jego biografii. Wiadomo jedynie, że pochodził lub przebywał w Krakowie. Dowodem jego istnienia są wyłącznie podpisane inicjałami kompozycje. Znanych jest ich ponad czterdzieści (dodatkowo kilkanaście występuje w podwójnych wersjach lub z wariantami). Zachowały się w dwóch zabytkach: Tabulaturze Jana z Lublina (1537-1548) oraz Tabulaturze z klasztoru św. Ducha w Krakowie (tzw. Tabulatura Krakowska, ok. 1548).
Utwory Mikołaja z Krakowa są 3-, 4- (w przeważającej większości) oraz 5-głosowe. Świadczą o rozległych zainteresowaniach artysty (nawet gdyby okazało się, że przy większości z nich występuje tylko jako autor transkrypcji, a nie kompozytor). Znajdują się wśród nich pieśni łacińskie, polskie, świeckie, religijne, fragmenty mszy, motety, preludia organowe, tańce i transkrypcje.

Tabulatura Jana z Lublina: (daty przy tytułach oznaczają czas wpisania ich do rękopisu)
Officium de corpore Christi, 1540
De sancto Johanne Baptista, 1541
Patrem per octavas, 1540
Introitus de resurrectione Domini
Gaudeamus omnes
Wesel się Polska Korona
Aleć nade mną Wenus
Quem preces
Introitus de Sancta Trinitate Benedicta
Nasz Zbawiciel, 1537
Salve Regina
Ave Hierarchia
Ach hilf mich Leid
Nunc rogemus, 1541
Kyrie pascale, 1543
Preambulum in d
Muteta Philippe, qui videt me. Resolutum per N. C.
bez tytułu. Resolutum per N. C., 1540
Date siceram moerentibus, 1542
Sequuntur choreae [...] N. C., 1541:
  In te Domine speravi
  Alia
  Alia super duos saltus
  Zakłułam się tarnem
  Alia ad unum Poznanie
  Alia Poznanie
  Conradus
  Paur Thancz (Bauer-Tanz)
  Bona calata
  Czayner Tanz (Zäuner-Tanz)
  Ad novem saltus
  Hajducki
  Italica
  Szewczyk idzie po ulicy szydełka nosząc
  taniec bez tytułu
  Hispaniarum
  Alia Italica
  Proportio Ferdinandi ulterius
Preambulum in F, 1546

Tabulatura z klasztoru św. Ducha:
Preambulum N. C. pro introductionis peduum applicaretur
Aliud preambulum
Sub tuum praesidium (autorstwo niepewne, gdyż utwór sygnowany jest tylko literą N.)