Polmic - FB

wykonawcy (R)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Jędrzej Roch Rochecki,

kompozytor, reżyser dźwięku, ur. 29 października 1988, Toruń. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w klasie skrzypiec. W 2007 roku rozpoczął studia licencjackie z kompozycji w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod kierunkiem Marka Jasińskiego, a następnie Zbigniewa Bargielskiego, które w 2009 roku rozszerzył o specjalność w zakresie teorii muzyki. Równolegle rozpoczął też studia na kierunku reżyserii dźwięku. W 2010 roku uzyskał dyplom ukończenia studiów I stopnia w specjalnościach kompozycji (za I Symfonię koncertującą) oraz teorii muzyki (praca dyplomowa pt. Inspiracje i ich muzyczne realizacje w wybranych utworach Magdaleny Cynk napisana pod kierunkiem Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej), a rok później także na kierunku reżyserii dźwięku. W 2012 roku uzyskał dyplom ukończenia studiów magisterskich (z wyróżnieniem) w klasie kompozycji prof. Mariana Borkowskiego, a także dyplom magisterski ze specjalności reżyseria dźwięku w filmie i telewizji na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (klasa prof. Nikodema Wołk-Łaniewskiego). Brał także udział w programie Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna UMFC i ASP w Warszawie, w ramach którego uczestniczył w zajęciach z uznanymi twórcami, takimi jak m.in. Krzysztof Knittel, Krzesimir Dębski, Edward Sielicki, Marek Chołoniewski, Cezary Duchnowski.

W latach nauki szkolnej kilkukrotnie zdobywał nagrody w Szkolnych Konkursach Kompozytorskich, organizowanych przez Magdalenę Cynk w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu. Jest laureatem m.in. nagrody publiczności na festiwalu „Dźwiękowe Perspektywy Ekranu” w Bydgoszczy za video-art Pod Prąd, II nagrody w Ogólnouczelnianym Konkursie na Concerto Grosso za Zielone Słowa, I nagrody w Konkursie Kompozytorskim im. M. Gordiejuka (AM Bydgoszcz) za Miniaturę oryginalną. W 2012 roku otrzymał II nagrodę w konkursie RUMAKI 2012, organizowanym przez Grupę MAKRUM oraz TVP Bydgoszcz. W 2014 r. uzyskał stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury.

W 2010 roku brał udział w międzynarodowym projekcie interdyscyplinarnym FABREC w ramach współpracy międzyuczelnianej z Universitatea de Arta şi Design (Cluj-Napoca, Rumunia) oraz Université de Toulouse Le Mirail (Tuluza, Francja).

Jego utwory grane były na koncertach w Polsce i za granicą. Brał udział w kilku zbiorowych projektach kompozytorskich takich, jak: Requiem Profesorowi Markowi Jasińskiemu – z okazji pierwszej rocznicy śmierci Profesora (zaprezentowane na koncertach w Bydgoszczy i Szczecinie), czy też Szymapiewnie, zrealizowane jeszcze w latach nauki szkolnej w Toruniu.

Zajmuje się także wykonawstwem muzyki współczesnej. Regularnie bierze czynny udział w wydarzeniach organizowanych m.in. przez Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu (koncerty z cyklu „Szkolna Partytura”), czy Kujawsko-Pomorski Oddział Związku Kompozytorów Polskich. W swoich pracach wykorzystuje także możliwości muzyki elektronicznej, realizuje projekty intermedialne. Współpracuje z innymi twórcami, komponując muzykę do filmów i animacji, tworząc do nich ścieżki dźwiękowe, nagrywając dźwięk na planie, czy też udźwiękawiając instalacje plastyczne i wystawy. Udźwiękowione przez niego filmy były prezentowane m.in. na festiwalach: IX Festiwal „Łodzią po Wiśle”, Festiwal Filmów Nienudnych "Pabianka" w Pabianicach, VI Przegląd filmów amatorskich "Łapa" 2009 w Łapach, Europejski Festiwal Młodego Kina "Efemka" 2009 w Warszawie, Konkurs Filmów Niezależnych KilOFF w Katowicach, IX Węgiel Film Festiwal w Katowicach, Festiwal Filmowy Opolskie Lamy 2010, Międzynarodowy Festiwal Filmów o Handlu Ludźmi, Filmowe Zwierciadła 2010, 15. Festiwal „Najnowsze Kino Polskie – Cinemahrad”, Solanin Film Festiwal, III Przegląd Kina Niezależnego SPAM – Pleszew 2010, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Ars Independent” w Katowicach, 13. Festiwal Filmowy t-mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu, KATAR Film 2012 w Toruniu, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes 2013 (Short Film Corner, Best of Lodz Film School), XXI Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Camerimage” w Bydgoszczy, SAT FEST w Montrealu (Kanada), 7. Międzynarodowy Fulldome Festiwal w Zeiss (Niemcy), I International Fulldome Festival in Russia "Reflections of the Universe" w Yaroslawiu (Rosja).

Był członkiem Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w którym zajmował się m.in. koordynacją Studenckich Interdyscyplinarnych Plenerów Artystycznych i organizacją poplenerowych koncertów łączonych z wystawami i pokazami filmów.

W sezonie 2012/2013 był kompozytorem-rezydentem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Kompozytor-rezydent”.

Aktualnie pracuje jako reżyser dźwięku w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, Kujawsko-Impresaryjnym Teatrze Muzycznym w Toruniu oraz jako wykładowca w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Oficjalna strona kompozytora: http://www.rochecki.pl/ 

aktualizacja: 2018 (wa)

kompozycje

Koncert skrzypcowy g-moll na skrzypce i orkiestrę symfoniczną (2006)
Koncert jazzowy na skrzypce solo i orkiestrę symfoniczną (2006)
Kalinowe dwory na orkiestrę symfoniczną z chórem i tenorem solo (2007)
Concerto grosso "Zielone słowa" na orkiestrę kameralną (2007)
Popyrtaniec na akordeon, dwoje skrzypiec i kontrabas (2007)
Miniatura oryginalna na skrzypce i fortepian (2007)
Kwadrogram na kwartet smyczkowy (2007)
Par titata na dwoje skrzypiec (2008)
Mea maxima culpa na chór mieszany (2008)
Trzy pieśni do słów Leopolda Staffa – Noc księżycowa, Natchnienie, Przyjście (2008)
Dwie miniatury na fortepian perfumowany (2008)
Pod ręką na taśmę (elektronikę) (2008)
Oratio ad Beatissimam Virginem Mariam na dwa chóry mieszane (2009)
Missa brevis na chór mieszany (2009)
Fides, Ratio et Corpus na chór i organy (2009)
Improwizacje astrotonalne performance na dowolnych muzyków i elektronikę (2009)
Muzyka do filmu Daj popatrzeć!, reż. Nikodem Wojciechowski (2009)
Pory w ogrodzie na orkiestrę i sopran solo (2010)
Al Tanka na skrzypce preparowane i orkiestrę symfoniczną (2010)
Metamorfozy na flet i fortepian (2010)
Bojaźń nieba na baryton i fortepian do słów własnych (2010)
I Symfonia koncertująca na fortepian, skrzypce, trąbkę i orkiestrę symfoniczną (2010)
Cień Chopina do słów Kazimierza Przerwy-Termajera na baryton i fortepian (2011)
Lacrimosa i Sanctus na sopran, mezzosopran, alt i orkiestrę symfoniczną – części Requiem Profesorowi Markowi Jasińskiemu * (2011)
Przestrzeń miejska performance na dwa klarnety, gitarę basową, perkusję, elektronikę i instalację świetlną (2011)
Muzyka do filmu Krzycz, jeśli chcesz, reż. Jagoda Szelc (2011)
II Symfonia „LCR” (2012)
Mix-Tury na orkiestrę i elektronikę (2012)
Asperges me na chór mieszany (2012)
Suita symfoniczna "Thorunium" na orkiestrę, chór, solistów i organy (2013)
Blisko-daleko na fortepian i elektronikę (2013)
Parti tata na skrzypce solo (2014)
Quid est corpus (sł. Katarzyna Płońska, Aleksander Bogucki, Michał Gochna, Przemysław Olbratowski) na chór kameralny (2014)
Gniewna rapsodia na orkiestrę smyczkową i perkusję (2014)
Fortefikacje toruńskie na orkiestrę (2015)
Wizje na skrzypce i elektronikę (2015)
Wizje II na fortepian, akordeon i elektronikę (2016)