Polmic - FB

indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Piotr Wijatkowski,

dyrygent; ur. 23 marca 1966, Lublin. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w której odbywał studia dyrygenckie w klasie Henryka Czyża (koncert dyplomowy z Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie). Naukę kontynuował w Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mozarteum w Salzburgu pod kierunkiem Michaela Gielena. Uczestniczył w kursach interpretacyjnych prowadzonych przez Davida Epsteina. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej, nadany mu przez Radę Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Działalność artystyczną rozpoczął w 1989 roku. Jego dyrygencki kunszt poznali melomani Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej, Egiptu, Niemiec, Austrii, Włoch, Francji, Portugalii, Szwecji, Holandii, Danii, Ukrainy i Albanii. Wiele koncertował także w kraju, prowadząc orkiestry większości polskich filharmonii. Wśród wybitnych solistów, którym towarzyszył, byli m.in.: Wanda Wiłkomirska, Idil Biret, Aldona Dvarionaite, Marina Jaszwili, David Garrett, Mohamed Saleh, Krzysztof Jakowicz, Jakub Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Alena Baeva, Avri Levitan, Radovan Vlatković, Ewa Pobłocka, Piotr Paleczny, Stanisław Drzewiecki, Leszek Możdżer, Jadwiga Rappé. Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych festiwalach.

W swoim repertuarze ma wszystkie najważniejsze dzieła symfoniczne i kameralne. Dokonał światowych i europejskich prawykonań dzieł Bertolda Hummla (Partita na orkiestrę kameralną), Craiga Russela (Concierto Romantico), Manuela Millana (Concierto para Guitarra y Orquesta de Cuerda), Daniela Galay’a (III Symfonia), Philippe Chamouarda (Les Figures de I’invisible, III Symfonia) oraz rejestracji dla radia i telewizji m. in. TVP2, TV Polonia, II Programu PR, Radia Lublin, Telewizji Ukraińskiej, Telewizji Egipskiej (satelitarna transmisja koncertów z Cairo Symphony Orchestra), Telewizji Albańskiej (satelitarna retransmisja koncertu z Orkiestrą Symfoniczną Radia i Telewizji w Tiranie).

W latach 1993-2011 pracował w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie - od 1997 roku na stanowisku I dyrygenta, a w latach 2009-2011 - jej dyrektora artystycznego. Z orkiestrą Filharmonii Lubelskiej występował na wielu krajowych estradach, m. in. dwukrotnie w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego. Poprowadził również dziesięć zagranicznych tournées orkiestry (kraje europejskie oraz Korea Południowa). Na lubelską estradę wprowadził po raz pierwszy m. in. VII Symfonię Dymitra Szostakowicza, Symfonię Faustowską Ferenca Liszta, September Symphony, Missa pro Pace, II Koncert fortepianowy Wojciecha Kilara oraz Planety Gustava Holsta. Współpracował z Elżbietą Penderecką przy organizacji lubelskich koncertów solistów Wiener Philharmoniker i orkiestry Württembergische Philharmonie, które odbyły się w ramach XIV i XV Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena.

Znaczącą rolę w pracy Piotra Wijatkowskiego odgrywa promocja twórczości kompozytorów związanych z Lubelszczyzną: Henryka Wieniawskiego, Karola Lipińskiego i przedstawiciela muzyki współczesnej - Andrzeja Nikodemowicza.

Dyskografia artysty obejmuje sześć płyt nagranych z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej. Cztery z nich wydała polska firma fonograficzna DUX, a dwie ukazały się za granicą (Orphée we Francji, SEM Gramophone w Korei Południowej).

Równolegle z artystyczną prowadzi działalność pedagogiczną. Wykłada dyrygenturę na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Jest również kompozytorem muzyki teatralnej.

W 2008 roku wystąpił w roli dyrygenta w filmie fabularnym Wiosna 1941 (reż. Uri Barbash), zrealizowanym w koprodukcji polsko-izraelskiej.

aktualizacja: luty 2012

dyskografia

P. Czajkowski Koncert skrzypcowy D-dur op. 35 [Dominika Falger - skrzypce], M. Musorgski Obrazki z wystawy. Orkiestra Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie - DUX (1997)
F. Chopin Koncert fortepianowy f-moll op.21 [Soo-Jung Ann - fortepian], L. van Beethoven II Symfonia D-dur op.36. Orkiestra Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego
w Lublinie - SEM Gramophone (1999)
Ph. Chamouard L'esprit de la nuit, III Symfonia, Les Figures de l'invisible [Anna Sikorzak-Olek - harfa celtycka]. Orkiestra Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego
w Lublinie - Orphée (2000)
K. Szymanowski IV Symfonia koncertująca op. 60 [Andrzej Pikul – fortepian], A. Tansman - Suita na dwa fortepiany [Ewa Wolak-Moszyńska, Andrzej Pikul]. Orkiestra Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie - DUX - światowa premiera fonograficzna, nagroda Klassik-Heute (2001)
K. Lipiński Uwertura D-dur, Symfonia B-dur, II Koncert skrzypcowy D-dur op. 21 "Wojskowy" [Dominika Falger – skrzypce]. Orkiestra Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie - DUX (2003)
H. Wieniawski Polonez koncertowy D-dur op. 4, Fantazja na tematy z opery Faust Gounod'a op. 20, II Koncert skrzypcowy d-moll op.22 [Anna Maria Staśkiewicz - skrzypce]. Orkiestra Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie - DUX (2010)