Polmic - FB

kompozytorzy (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Mikołaj z Chrzanowa, organista i kompozytor, monogramista N. Ch. Urodzony prawdopodobnie w latach 80-tych XV wieku. Nie wyklucza się, że od 1507 studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie w 1513 otrzymał stopień bakałarza. Od ok. 1518 do końca życia pracował jako organista w Katedrze na Wawelu. Jako organista świadczył również usługi biskupowi Gamratowi, trudnił się naprawą organów i był rzeczoznawcą w zakresie ich budowy (w 1543 wyjeżdżał do Biecza, aby ocenić zbudowane tam organy). Współpracował z Kapelą Rorantystów oraz chórem szkoły katedralnej. Przypuszcza się, że Mikołaj z Chrzanowa, Mikołaj Gantkowicz, występujący jako organista wawelski w latach 1520-1521, a także Mikołaj Bętkowski (Bentkowskim), organista wawelskiej Katedry w 1550, to ta sama osoba. Zmarł przed lipcem 1562 w Krakowie.
Jedyną zachowaną kompozycją Mikołaja z Chrzanowa jest 4-głosowy motet oparty na tekście introitu Protexisti me Deus. Jego opracowanie organowe z 1538, opatrzone inicjałami N. Ch., znajduje się w Tabulaturze Jana z Lublina (1537-1548).