Polmic - FB

wykonawcy (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Jakub Polak-Reys, (Jacques Polonais, Jacques Reys), lutnista i kompozytor. Przez dłuższy czas muzykolodzy sądzili, że istniało dwóch różnych lutnistów Jakubów, z których jeden był nazywany Polakiem, a drugi nosił nazwisko Reys. Wynikało to z faktu, iż w źródłach muzycznych pojawia się zawsze tylko jedno z tych dwóch określeń autorstwa, a nie zachował się ani jeden utwór opatrzony w różnych tabulaturach oboma postaciami nazwiska.
Jakub Polak-Reys urodził się ok. 1550. Określenie Augustanus, spotykane w dokumentach przy jego nazwisku i wskazujące na pochodzenie, odnoszono w literaturze do Augsburga lub do jakiejś miejscowości związanej z imieniem August, leżącej na ziemiach ówczesnej Rzeczypospolitej (być może był to Augustów). Przybył on w 1574 wraz z Henrykiem III Walezym do Paryża. Nie można wykluczyć, że nazwisko Reys zostało nadane Jakubowi w związku z nobilitacją, która mogła nastąpić za sprawą Alberta Gondiego, marszałka de Retz, towarzyszącego Henrykowi Walezemu w czasie pobytu w Polsce. (Nazwa miejscowości, od której pochodził tytuł Gondiego, zapisywana była nieco wcześniej jako Rais.)
Jakub na dworze Walezego pracował na stanowisku nadwornego lutnisty królewskiego, później był dworzaninem króla Henryka IV Wielkiego. W 1594 poślubił córkę kupca z Blois, Margueritte Reviron. Zmarł ok. 1605 w Paryżu.
Jakub Polak pozostawił po sobie ponad 60 kompozycji lutniowych, w tym 15 preludiów, 21 fantazji, tańce: 7 kurantów, 4 galiardy, 8 wolt, branle, sarabandę, balet, a także dwa opracowania lutniowe pieśni – Susanne un jour i Une jeune fillette. Większość jego utworów znajduje się w rękopiśmiennej tabulaturze lutniowej z I połowy XVII w. zwanej Tabulaturą lorda Herberta of Cherbury, pozostałe zanotowano w: rękopisie z Budziszyna z I połowy XVII w. – dodatku do egzemplarza druku Jeana Baptiste Besarda Thesaurus harmonicus, rękopiśmiennej Tabulaturze Philippa Hainhofera z ok. 1603-1604 oraz wydano w kilku popularnych zbiorach muzyki lutniowej: Jeana Baptiste Besarda Thesaurus harmonicus (Kolonia 1603), Roberta Dowlanda Varietie of Lute-Lessons (Londyn 1610), Joachima van den Hove Delitiae musicae (Utrecht 1612), Georga Leopolda Fuhrmanna Testudo Gallo-Germanica (Norymberga 1615), Jeana Baptiste Besarda Novus partus (Augsburg 1617).