Polmic - FB

wykonawcy (R)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Jacek (Hyacinthus) Różycki, kompozytor i kapelmistrz, monogramista H. R. O jego życiu wiadomo niewiele.
Urodził się ok. 1635 w Łęczycy lub jej okolicach. Prawdopodobnie w ok. 1645 został przyjęty do kapeli króla Władysława IV Wazy, prowadzonej przez Marco Scacchiego, jako chłopiec-sopranista. Od ok. 1657 objął, po Bartłomieju Pękielu, funkcję królewskiego kapelmistrza, piastując ją prawie do końca życia. Był więc kapelmistrzem 4 królów polskich: Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego i Augusta II. Ponadto posiadał tytuł sekretarza królewskiego. W październiku 1697 został, wspólnie z Johannem Christophem Schmidtem, kierownikiem polsko-saskiej kapeli królewskiej. Zespół ten, po wyborze elektora saskiego Augusta II na króla, przeniósł się z Warszawy do Drezna.
Jacek Różycki był dwukrotnie żonaty – z Zofią i Marianną. Miał troje dzieci: syna Konstantego oraz córki – Elżbietę i Franciszkę Juliannę. Zmarł między 30 czerwca 1703 a 31 grudnia 1704 w Warszawie.
Za życia Różyckiego nie ukazało się w druku żadnego jego dzieło. Rękopiśmienne kopie z jego utworami znajdują się obecnie m.in. w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Archiwum Kapituły Katedry na Wawelu i Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, Bibliotece Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, Archiwum Klasztoru na Jasnej Górze.

KOMPOZYCJE:

– motety i koncerty religijne:
Ave sanctissima Maria. Concerto de BMV – sopran, skrzypce, organy
Confitebor – sopran, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec, organy
Dixit Dominus a 9 vel 13 – sopran, alt, tenor, bas, sopran i/lub kornet, 2 skrzypiec, 2 violette, organy, ripieni: sopran, alt, tenor, bas, ad libitum: 2 cornettini, viola basowa, bombardo i/lub fagot
Exsultemus omnes. Concerto de Spiritu Sancto – 2 soprany, bas, organy
Fidelis servus et prudens. Motetto de quolibet Sancto – 2 soprany, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec, organy, ad libitum: 2 skrzypiec
Iste sanctus. Concerto de Martyribus – alt, tenor, bas, 2 skrzypiec, viola da gamba, organy
Magnificata 9 vel 13 – sopran, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec, 2 violette, violone, ripieni: sopran i/lub kornet, alt i/lub puzon, tenor i/lub puzon, bas i/lub puzon, ad libitum: 2 cornettini, viola basowa, bombardo i/lub fagot, violone grosso, organy
Magnificemus in cantico. Concerto de Sanctis – 2 soprany, bas, organy
O sydus Hispaniae. Concerto de Sancto Antonio – alt, tenor, 2 skrzypiec, organy
Salve Regina a 4, zachowany fragment głosu sopranowego, organy
Solemnitas est hodie – 5 głosów, 2 skrzypiec, organy

– msze i litanie:
Missa concerta – sopran, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec, organy
Litaniae de BVM – alt, 2 tenory, 2 skrzypiec, organy

– hymny na sopran, alt, tenor, bas a cappella:
Aeterna Christi munera
A solis ortu cardine
Aurora lucis rutilat
Chorus novae Jerusalem
De Sancto Stanislao Martyre
Exultet orbis gaudiis
Gaude coelestis civitas
Jesu corona celsior
Laetetur Sudermania
Laudes ad laudes iungite
O Maria stella maris
Omni die dic Mariae
Pius devotus humilis
Regina caeli. Cantio de BVM
Regina terrae
Sacris solemniis iuncta sunt gaudia
Salvatoris Mater pia
Salve decus humani generis
Tu es Mater
Verbum supernum prodiens

– hymny na alt, 2 tenory, bas a cappella:
Aeterna Christi munera
Regina terrae
Regina coeli


Kompozycje zaginione, znane z XVII-wiecznych inwentarzy (franciszkanów w Przemyślu, karmelitów w Krakowie, pijarów z Podolińca i Prievidzy):

– msze i litanie:
Missa – 4 głosy, 5 instrumentów, basso continuo
Missa – 5 głosów, 5 instrumentów, basso continuo
Missa a 13
Missa a 16
2 Litaniae a 5
Litaniae de BVM cum Instrumentis a 7
Litaniae Breuissime – 2 soprany, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec
Litaniae BMV ab 8 – 5 głosów, 3 instrumenty
Litaniae BMV a 5 Voc. et 3 Instr.
Litaniae a 8
Litaniae a 8 cum Ripienis
Litaniae a 9
Litaniae a 12
Vesperae integrae – 2 soprany, 2 alty, 2 tenory, 2 basy

– motety i koncerty:
De Dedica[ti]one Ecclesiae. Angularis lapis a 4
Ave suprema – 7 głosów
Dixit D[omi]nus – sopran, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec
Dixit D[omi]nus – 2 soprany, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec
Imperatrix a 8
Laetatus sum – sopran, tenor, bas, 2 skrzypiec
Laetatus sum – sopran, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec
Laudate pueri – sopran, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec
Magnificat – sopran, alt, tenor, bas, 2 skrzypiec
Concertus de Beata. Salve decus Patriae – alt, tenor, bas
Sub tuum praesidium – 6 głosów

– instrumentalne:
Sonata di Legi a 6
Sonata Cerviensciana Solo Violina