indeks osób (J)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Igor Jankowski,

kompozytor, akordeonista, pedagog; ur. 23 listopada 1983, Mińsk (Republika Białoruś). Pochodzi z rodu Ksawerego Jankowskiego, polskiego patrioty, który w czasie okupacji sowieckiej ukrywał polskich oficerów w swojej posiadłości Ługowce (koło w. Małe Biesiady, w rejonie łogojskim). Za prowadzoną działalność dnia 28 grudnia 1927 roku przez władze sowieckie został skazany na 10 lat więzienia w obozie koncentracyjnym Usłon (Republika Karelska). Został zrehabilitowany dopiero kilkadziesiąt lat po śmierci (7 października 1992 roku) przez władze białoruskie. Ze względu na zasługi Ksawerego Jankowskiego dla narodu polskiego decyzją Konsula RP w Mińsku Igorowi Jankowskiemu, jako prawnukowi, przyznano Kartę Polaka. To pozwoliło mu powrócić do Polski, gdzie podjął się aktywnej działalności artystycznej i naukowej.

W latach 1990-99 uczył się w Szkole Średniej Nr 102 w Mińsku o profilu muzycznym. Po jej ukończeniu, w latach 1999-2003 kształcił się w mińskim College’u Muzycznym im. M. Glinki w zakresie gry na akordeonie oraz dyrygentury orkiestrą instrumentów ludowych w klasie prof. Nikołaja Bojanowa. W latach 2006-2009 studiował kompozycję pod kierunkiem Dmintrija Smolskiego na Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej, uzyskując dyplom licencjacki. Edukację kontynuował w Polsce – w latach 2009-2011 odbył magisterskie uzupełniające studia w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie kompozycji Marka Jasińskiego, a następnie Mariana Borkowskiego. Od 2011 roku jest doktorantem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jego utwory były wykonane w różnych miastach Wschodniej i Zachodniej Europy, a także nagradzane na konkursach, m.in. otrzymał pierwszą nagrodę podczas Krajowego Konkursu Kompozytorskiego poświęconego 115. rocznicy urodzin M. Bogdanowicza w Mińsku (2006) i wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie kompozytorskim im Tadeusza Ochlewskiego (2010). W 2012 roku Decyzją Rady Miejskiej w Bobolicach jego kompozycja wybrana została jako obowiązkowy hejnał miasta.

Dwukrotnie otrzymał Narodowe Stypendium Rządu RP, przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oprócz działalności kompozytorskiej aktywnie działa jako organizator koncertów w Koszalinie. W 2010 roku zorganizował koncert charytatywny na rzecz polskich powodzian z udziałem akordeonisty-wirtuoza Vlada Pligovki, w latach 2010 i 2011 cykle „Wieczorów kultury kresowej”, a w roku 2012 - 9 koncertów w różnych nadmorskich miastach Województwa Zachodniopomorskiego dla Narodowej Orkiestry Młodych Talentów Republiki Białoruś w ramach współpracy z organizatorami 46. Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie.

W roku 2011 ukazała się pierwsza autorska płyta Jankowskiego pod tytułem A New Size Of Old Traditions, wydana przez białoruskie wydawnictwo muzyczne VIGMA.

Obecnie Igor Jankowski pracuje na stanowisku głównego organisty w parafii pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Przecławiu (koło Szczecina) oraz jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów muzycznych w Publicznej Szkole Muzycznej I. i II. stopnia w Szczecinie.

aktualizacja: marzec 2012

twórczość

Ze słów Igora Jankowskiego wynika, że powołanie do bycia kompozytorem dojrzewało w nim stopniowo. Od dziecka pociągała go każda praca twórcza. Jak wyznaje, zanim napisał swoją pierwszą kompozycję, na koncie miał już kilkadziesiąt wierszy oraz kilkanaście rysunków. Pierwsze utwory, napisane w czasie studiów w Państwowym Koledżu Muzycznym im. M. Glinki, były niedojrzałe i płytkie. Był to okres naśladowania kompozytorów epoki klasycyzmu i romantyzmu oraz ciągłego poszukiwania siebie. Później, w czasie studiów na Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej Igor Jankowski otrzymał ważną wskazówkę od swojego profesora Dmintrija Smolskiego. Porada ta stała się nie tylko cennym drogowskazem, ale i życiowym mottem kompozytora. Jego nauczyciel twierdził, iż dla tworzenia dojrzałych dzieł o wielkiej ekspresji wewnętrznej nie wystarczy samej wiedzy teoretycznej i talentu. Każdy kompozytor powinien przejść w życiu przez wiele doświadczeń, zahartować swojego ducha, swoją wolę, skosztować nie tylko owoców radości i uniesienia, ale też trudu i cierpienia, wówczas wypowiedź poprzez muzykę będzie autentyczna i przekonywująca. Te słowa wywarły wielki wpływ na Igora Jankowskiego i pomogły mu w podjęciu pewnych zmian w swoim dotychczasowym życiu. Mimo stabilnej sytuacji materialnej w rodzinie i braku naglących potrzeb finansowych, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej, żeby doświadczyć to, co czuje przeciętny człowiek w walce o codzienny chleb. Pracował w Fabryce Konstrukcji Metalowych w Mińsku jako dźwigacz, w Państwowym Teatrze Muzycznym w Mińsku jako technik świateł scenicznych IV kategorii, w firmie Skanska jako robotnik budowlany, w Domu Pomocy Społecznej w Trivingano jako kucharz, a także jako brat posługujący ubogim w Zgromadzeniu Braci Albertynów w Krakowie. Te bardzo często trudne prace wzbudziły w kompozytorze wewnętrzną metanoję i otworzyły jego oczy na dotąd niedostrzegane sprawy. Pojawił się pewien niepokój metafizyczny, pobudzający ponownie autora do twórczości. Były to jednak już opusy o innym wymiarze, nacechowane konfliktem dramatycznym, z dokładnie przemyślaną koncepcją dramaturgiczną, formą i obsadą wykonawczą. Zmienił się również język muzyczny kompozytora z tonalnego na neotonalny. Prawie wszystkie z napisanych dzieł Igora Jankowskiego były wykonane publicznie w różnych miastach Wschodniej i Zachodniej Europy. Większość z nich były też nagrane na profesjonalnym sprzęcie studyjnym, a niektóre odznaczone nagrodami na rozmaitych konkursach kompozytorskich. Ważną rolę w formowaniu swojej twórczej osobowości Igor Jankowski zawdzięcza swoim trzem profesorom: Dmitrijowi Smolskiemu, Markowi Jasińskiemu oraz Marianowi Borkowskiemu.
(materiał nadesłany)

Kontakt

tel.: (+48) 697 003 796
e-mail: igorjankowski.kompozytor@gmail.com
skype: igor_yankovski1

kompozycje

Dwie pastorale na zespół męski (2005)
Poemat na flet i fortepian (2006)
Wariacje na skrzypce i fortepian (2006)
Zachód słońca na chór mieszany a cappella do wierszy M. Bogdanowicza (2006)
Nokturn na fortepian (2006)
Preludium i grotesk na fortepian (2006)
Jesienna minutka na fortepian (2006)
Tryptyk dla dzieci na fortepian (2006)
Ekspromt na akordeon (2006)
Bogurodzico muzyczna ilustracja do dziejów historycznych na klarnet, puzon, fortepian i wiolonczelę (2007)
Tryptyk do wierszy Jakuba Kołosa na chór mieszany a cappella (2007)
Pasja Chrystusa na organy solo (2007)
Pop and classic refleksja na kwartet smyczkowy (2008)
Suita na chór mieszany a cappella w czterech częściach do wierszy Tarasa Szewczenko (2008)
Dyptyk kolędowy na chór a cappella mieszany do tekstów ludowych (2008)
Z lasu, lasu ciemnego wariacje na temat rosyjskiej pieśni ludowej na fortepian (2008)
Niemen do wierszy Jakuba Kołosa na tenor i orkiestrę instrumentów ludowych (2008)
Istlewajut zwuki w efirie na sopran i kwartet smyczkowy do wierszy A. Achmatowej (2008)
Mysterium Fidei kantata na chór mieszany, solistów i organy (2009)
Oj, rzeka dla kapeli ludowej na własny tekst a cappella (2009)
Grzybki na alt kobiecy i orkiestrę ludową (2009)
Oj, Jurija na baryton i orkiestrę ludową (2009)
Maślnica choreograficzna suita na chór, orkiestrę instrumentów ludowych i grupę baletową (2010)
Trzy impresje na akordeon guzikowy (2010)
Balet Lux in Tenebris (2011)
Libera nos na chór mieszany a cappella (2011)
Dyptyk pamięci Edwarda Stachury na chór mieszany a cappella (2011)
Koncert na akordeon guzikowy i orkiestrę symfoniczną (2012)
Trzy metamorfozy na klarnet, conga, marimbę i akordeon guzikowy (2012)
Sześć Hejnałów Polskich na trąbkę in B oraz in C (2012)