Polmic - FB

indeks osób (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Szymon Godziemba-Trytek,

kompozytor i teoretyk muzyki, ur. 21 lutego 1988, Bielsko-Biała. W latach 2008-2010 studiował kompozycję pod kierunkiem Marka Jasińskiego. W 2013 roku ukończył studia II stopnia (dyplom z wyróżnieniem) w klasie kompozycji  kompozycji Mariana Borkowskiego oraz studia w specjalności teoria muzyki w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 2009/2010 roku kształcił się również u Andrea Talmelliego podczas stypendium programu ERASMUS w Istituto Superiore di Studi Misicali "Achille Peri" w Reggio nell'Emilia we Włoszech. W 2019 nadano mu stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki w specjalności "kompozycja" (promotor: prof. dr hab. Marian Borkowski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie).

Kompozytor jest laureatem stypendiów artystycznych: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012), Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów (2013), Stypendium Fundacji Grazella w dziedzinie muzyki (2013), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2017-2019).

Zdobył nagrody i wyróżnienia, biorąc udział w konkursach kompozytorskich, m.in.: I nagrodę na międzynarodowym konkursie kompozytorskim EACC12 Choral Composition Award za Beati na 12-głosowy chór mieszany a cappella, I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim "Fides et Ratio" za Salomon na chór i organy (2009), I nagrodę na V Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na Chóralną Pieśń Pasyjną za O vosomnes na chór mieszany a cappella (2012), III nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie „Omnia Beneficia” za Salve Regina na chór mieszany i smyczki (2012), III nagrodę (ex aequo) na VII Konkursie im. Karola Szymanowskiego za Tre Episodi na orkiestrę (2013) i III nagrodę na X Composer Competition "Musica Sacra" w Kolonii za Miserere mei Deus, miserere mei na chór mieszany a cappella (2014), został laureatem V Konkursu Kompozytorskiego im. Zygmunta Mycielskiego za Wietnam na oktet wokalny (2014), otrzymał wyróżnienie na XIII Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Ochlewskiego za A Wanderer’s Song na chór dziecięcy (2015) oraz I nagrodę na XII International Composer Competition "Musica Sacra Nova 2016" w Cambridge za Beatus vir na chór mieszany a cappella (2016).

Jego utwory były wykonywane na licznych festiwalach i koncertach w Polsce oraz w Armenii, Austrii, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Niemczech, Rosji, Stanach Zjednoczonych,Ukrainie, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech, m.in. przez: Filharmonię Szczecińską, Filharmonię Pomorską, Baltic Neopolis Orchestra, Orkiestrę Symfoniczną Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Orkiestrę Kameralną Akademii Muzycznej w Krakowie, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie, Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Chór Politechniki Gdańskiej, Chór Astrolabium, chór i orkiestrę Stowarzyszenia Mozart 2003.

Szymon Godziemba-Trytek w sezonie 2016/2017 pełnił funkcję kompozytora-rezydenta Chóru Polskiego Radia, dla którego napisał dwa utwory: Hodie scietis, quia veniet Dominus i Crux Christi salva nos.

Dzieła tego twórcy zostały opublikowane przez wydawnictwa krajowe (Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego) i zagraniczne (Schott Music w Mainz, Helbling Verlag w Innsbrucku oraz Carus-Verlag w Stuttgarcie). W ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, powstały takie jego utwory, jak Etnos i Magnificat.

Należał do Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich.

Kompozycje Godziemba-Trytka były emitowane min. przez Drugi Program Polskiego Radia oraz BBC Radio 3.

Szymon Godziemba-Trytek wielokrotnie był organizatorem oraz współorganizatorem koncertów muzyki współczesnej.

Od 2013 roku jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Prowadzi również wykłady z Kompozycji chóralnej oraz Muzyki chóralnej XX i XXI wieku na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w bydgoskiej Akademii Muzycznej. Sprawuje funkcję dziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (kadencja 2020-2024).

Otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej (2012). Zajął także I miejsce w plebiscycie "Rumaki 2013" za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

aktualizacja: 2012 (ai), 2016, 2023 (wa)

Strona internetowa kompozytora: www.godziemba-trytek.pl

kompozycje

Chochoły na zespół kameralny (2008)
Symbolum Nicenum na sopran, 2 chóry i orkiestrę symfoniczną (2008)
Parce Domine na chór mieszany (2009)
Salomon na chór mieszany i organy (2009)
Missa Brevis na chór mieszany (2009)
Urwis na klarnet i fortepian (2009)
Gamoń na klarnet solo (2010)
Pieśń Dawidowa na kontratenor i zespół kameralny (2010)
Doctrina bona dabit na chór mieszany (2010)
Guziki na alt i fortepian (2010)
Suita na sopran i orkiestrę kameralną (2010)

Dies Irae na solistów, chór żeński i orkiestrę *

(2011)

Lux aeternam na solistów, chór żeński i orkiestrę *

(2011)
Symfonia Światła na 3 chóry i orkiestrę (2011)
Si ascendero in caelum na solistów, chór i orkiestrę kameralną (2011)
Al-chimija na klarnet preparowany (2011)
Mała suita na sopran i orkiestrę symfoniczną (2011)
Quo abiit dilectus tuus na sopran i chór mieszany (2011)
O vos omnes na chór mieszany (2012)
Salve Regina na chór i smyczki (2012)
Canticum Canticorum na sopran, recytatora, chór i orkiestrę kameralną (2012)
Beati na chór mieszany (2012)
Ecce lignum crucis na chór mieszany (2012)
Evolutione na perkusję (2012)
Frammenti na zespół kameralny (2012)
Zawrat na chór chłopięcy (2012)
Mała suita kaszubska na chór mieszany (2012)
Zaświat na zespół wokalny, dwoje skrzypiec i obój (2012)
Miserere Mei Deus, miserere mei na chór mieszany (2013)
Situazioni na orkiestrę (2013)
Contemplation of one’s man martyrdom na kwintet dęty drewniany (2013)
Tre Epizodi na orkiestrę (2013)
Agnus Dei na chór mieszany (2013)
Mała suita kaszubska na chór żeński (2013)
Mój Ojcze na chór mieszany (2014)
Contemplation of one`s man martyrdom II na saksofon sopranowy i organy (2014)
Wietnam na zespół wokalny (2014)
Laudate pueri na chór mieszany i organy (2014)
Etnos na chór, fortepian, instrumenty etniczne i perkusję (2014)
Nox praecessit na chór mieszany a cappella * (2014)
Nox praecessit na chór żeński a cappella (2014)
O vos omnes na chór żeński a cappella (2015)
Beatus vir na chór mieszany a cappella (2015)
Magnificat na solistów, flety, perkusję i smyczki (2015)
The Mystery of Fith na chór mieszany (2015)
A Wanderer's Song na chór dziecięcy (2015)
Hodie scietis quia veniet Dominus na biały głos, drobne instrumenty i chór mieszany  (2016)
Si sumpsero pinnas na chór mieszany  (2016)
Pieśni Leśne na głosy solowe, 3 chóry żeńskie, biały głos, lirę korbową, fortepian i perkusję  (2016)
Pinokio, musical na solistów, chór dziecięcy i orkiestrę  (2016)
Contemplatio na altówkę i fortepian  (2016)
Crux Christi salva nos na kontratenor, bas-baryton, chór mieszany, perkusję, rogi i kontrabasy (2017)
Sub tuum praesidium na chór mieszany a cappella  (2017)