Polmic - FB

indeks osób (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Paweł Pietruszewski,

kompozytor i dyrygent; ur. 15 września 1988, Ruda Śląska. Jest absolwentem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, którą ukończył z wyróżnieniem (w klasie gitary). W latach 2007-2012 studiował kompozycję w Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem Aleksandra Lasonia, uzyskując dyplom z maksymalną punktacją i oceną celującą. Od roku akademickiego 2010/2011 jest również studentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu na kierunku dyrygentury w klasie Wojciecha Rodka; stopień licencjata (z oceną bardzo dobrą) uzyskał w czerwcu 2013 roku. W listopadzie 2009 roku wziął udział w lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez Pera Nørgårda.

Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał liczne nagrody podczas konkursów w kraju i za granicą, m.in. w 2009 roku utwór Tęsknota za Pieśnią wyróżniony został na VII Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Ochlewskiego, w 2010 roku Das Kathedralen Lied zwyciężył na XVIII Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku, a kompozycja Orgelludium zdobyła drugą lokatę (pierwszej nie przyznano) na V Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim, odbywającym się w ramach festiwalu Mikołowskie Dni Muzyki, w 2011 roku za Dzień z życia Ślązaka kompozytor otrzymał drugą nagrodę na konkursie kompozytorskim w ramach festiwalu „Mikołajowe granie - festiwal muzyczny im. H.M. Góreckiego”, w maju 2012 roku zdobył pierwszą lokatę na międzynarodowym konkursie kompozytorskim „Generace”, odbywającym się w ramach festiwalu „Janáčkův máj 2012” w Ostravie, za utwór Sonorietta, a w listopadzie 2012 roku jego utwór RiFFFonia zdobył główną nagrodę na X Konkursie im. Tadeusza Ochlewskiego w Krakowie. W listopadzie 2010 roku, za osiągnięcia w dziedzinie muzyki został uhonorowany Nagrodą dla Młodych Twórców, przyznaną przez Urząd Marszałkowski. W 2013 roku został uhonorowany stypendium "Młoda Polska", przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jego kompozycje prezentowane były podczas Festiwalu Muzyki Nowej w Bytomiu (od 2005 roku), Festiwalu Prawykonań „Polska Muzyka Najnowsza” (2011), Dni Muzyki Nowej w Gdańsku (2012), a także w ramach festiwalu „Janáčkův máj 2012” - w Ostravie, Katowicach, Bratysławie i Budapeszcie.

Kompozytor współpracuje z tak uznanymi zespołami, jak Orkiestra Muzyki Nowej i Kwartet Śląski, które dokonały prawykonań jego utworów.

W lutym 2012 roku zadebiutował na scenie dyrygenckiej. Od tego czasu prowadzi spektakle operetkowe w Gliwickim Teatrze Muzycznym.

Od 2013 roku jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich.

W sezonie 2014/2015 był uczestnikiem programu "Dyrygent-rezydent", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, w ramach którego współpracował z orkiestrą Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Wykłada w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Szkole Muzyki Nowoczesnej. Jest właścicielem PP music studio.

Znaczący wpływ na stylistykę Pawła Pietruszewskiego ma muzyka neoromantyczna, a także rock i heavy-metal. Kompozytor, poprzez specyficzną instrumentację, w artystyczny sposób, używając w większości instrumentów tradycyjnych, traktuje orkiestrę jak zespół rockowo-metalowy. Głównymi założeniami kompozytora podczas pisania utworów są: płynny przebieg formy, nasycona instrumentacja i radosna witalność muzyki.

aktualizacja: 2014 (ai), 2020 (wa)

kompozycje

Hymn Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i Iist. im. F. Chopina w Bytomiu (2006)
Mała symfonia na orkiestrę kameralną (2006)
Świt i Burza na fortepian (2007)
Miserere na chór i orkiestrę smyczkową (2007)
Sonorietta na orkiestrę kameralną (2008)
Obrazki z wyprawy opera kameralna (2008)
Tęsknota za Pieśnią na kwartet smyczkowy (2009)
Zorza na flet solo (2009)
Das Kathedralen Lied na kwartet smyczkowy i mezzosopran (2010)
Marschodia na orkiestrę dętą, perkusję, harfę i fortepian (2010)
ORGELLUDIUM na organy solo (2010)
Muzyka z imbryka na taśmę (2011)
QUARTUM na elektryczny kwartet smyczkowy (2011)
RiFFFonia na orkiestrę smyczkową (2011)
Claro na obój i wiolonczelę (2011)
Dzień z życia Ślązaka na fortepian solo (2011)
Piosenka o końcu świata do słów Cz. Miłosza na fortepian i sopran (2011)
Lokomotywa do słów J. Tuwima na orkiestrę kameralną i chór dziecięcy (2012)
Porta Inferni na orkiestrę symfoniczną (2012)