Polmic - FB

indeks osób (I)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Bogusława Ilgner,

kompozytorka, pianistka i pedagog; ur. 9 lipca 1913, Lwów; zm. 4 października 1982, Rabka. Studiowała grę na fortepianie w Konserwatorium Muzycznym we Lwowie. Po ukończeniu studiów była przez pewien czas nauczycielką muzyki w domach ziemiańskich.

Okupację spędziła wraz z mężem – Jerzym Ilgnerem, leśniczym, w Lasach koło Niska. Tam też została zaprzysiężona do Armii Krajowej jako łączniczka. Po wojnie zamieszkała w Rzeszowie, w rodzinnym domu męża. Tu rozpoczęła pracę w Państwowej Szkole Muzycznej, ucząc pianistyki i prowadząc chóry dziecięce. W tym okresie zaczęła komponować swoje pierwsze piosenki dziecięce. W 1952 roku napisała pierwsza polską operę dziecięcą Czarodziejski kwiat, wykonywaną przez dzieci (soliści, chór, orkiestra i balet).

W 1955 roku przeniosła się do Warszawy. Podjęła pracę w Szkole Muzycznej Stopnia Podstawowego w dzielnicy Włochy, równocześnie ucząc w Średniej Szkole Muzycznej pryz ulicy Miodowej oraz w Wyższej Szkole Baletowej, gdzie prowadziła wykłady z teorii muzyki. Jednocześnie dalej komponowała piosenki dziecięce, a na początku lat sześćdziesiątych stworzyła swoją drugą operę dziecięcą Pierścień dziwolągów.
 

tekst opracowany na podstawie materiałów przesłanych przez syna kompozytorki - Artura Ilgnera
aktualizacja: grudzień 2012 (ai)

kompozycje

Wybrane piosenki dziecięce:
Nietoperze (sł. B. Ilgner)
Koziołeczek (sł. H. Łochocka)
Jesienne listki (sł. Z. Nawrocka)
Zimowy walczyk (sł. A. Wiszniewski)
Srebrna zima (sł. H. Bechlerowa)
Wieczór (sł. M. Rosińska)
Na św. Grzegorza (sł. H. Łochocka)
Kaczuszki i kaczeńce (sł. H. Bechlerowa)
Jajo kurze (sł. L. Krzemieniecka)
Mól (sł. J. Kosiński)
Pan pomidor (sł. J. Brzechwa)
Plama (sł. D. Barycz)
Źrebaczek (sł. S. Szuchowa)
Wiosenny deszcz (sł. Z. Nawrocka)
Trzy miednice (sł. L.J. Kern)
Okulary (sł. J. Brzechwa)
Pod gruszą (sł. H. Bechlerowa)
Luty (autor słów nieznany)
Oberek (sł. W. Badalska)
Deszczyku, deszczyku (autor słów nieznany)
Kijaneczka (sł. H. Ożogowska)
Deszczyk puka (sł. H. Bechlerowa)
Kołysanka misia (sł. B. Ilgner)
Żaby (sł. B. Ilgner)
Na wakacje (autor słów nieznany)
Halny (sł. T. Kubiak)
Kocie oczy (sł. L.J. Kern)
Kocie fajki (sł. T. Kubiak)
Kolęda (sł. T. Kubiak)
Obłok jak obłok (sł. T. Kubiak)

Czarodziejski Kwiat opera dziecięca (1952)
Pierścień Dziwolongów opera dziecięca (1960)
Lis i sroka bajka muzyczna wg. bajki La Fontaine’a (1966)