Polmic - FB

indeks osób (A)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Czesław Aniołkiewicz,

pedagog, pianista i kompozytor; ur. 22 stycznia 1905, Wierzchy; zm. 7 kwietnia 1973, Łódź. Początkowo studiował na Wydziale Matematyczno-Przyrodnicznym na Uniwersytecie Warszawskim. Jednocześnie uczył się gry na fortepianie pod kierunkiem prof. Neutzke – wykładowcy Konserwatorium Muzycznego w Lipsku. Od 1929 roku uczęszczał na kurs nauczycielski, po ukończeniu którego pracował jako nauczyciel matematyki w łódzkich szkołach. W latach 1934-39 studiował grę na fortepianie w Konserwatorium Warszawskim w klasie Margerity Trombini-Kazuro.

W czasie II wojny światowej zajmował się głównie pedagogiką – prowadził lekcje matematyki w warszawskich szkołach i na tajnych kompletach. Po wyzwoleniu w 1945 roku pracował w Polskim Radiu w Warszawie, w Komitecie do Spraw Radia i Telewizji m.in. w Redakcji Programów dla Dzieci i Młodzieży oraz Programów Muzycznych. Współpracował m.in. z Władysławem Szpilmanem i Stefanem Rachoniem. W latach 1960-67 był kierownikiem muzycznym w Zjednoczonym Przedsiębiorstwie Rozrywkowym.

W 1956 roku otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość artystyczną dla dzieci, a także został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Jako kompozytor był samoukiem. Pierwsze, drobne kompozycje pisał jeszcze będąc dzieckiem. W wieku 23 lat skomponował pierwszy utwór symfoniczny – Suitę ludową (1928), wykonaną w Polskim Radiu w Łodzi. Po wojnie tworzył głównie pieśni, piosenki i ilustracje muzyczne do słuchowisk radiowych. Ponadto jest autorem kilku operetek, baletów ludowych i muzyki do filmów, m.in. do Przygody na Mariensztacie.

Od 1953 roku należał do Związku Kompozytorów Polskich.

(Anna Iwanicka-Nijakowska)

kompozycje

Suita ludowa na orkiestrę symfoniczną (1928)
Fantazja na orkiestrę symfoniczną (1942)
Preludia fortepianowe (1943)
Gaicek - suita ludowa na chór mieszany i kapelę ludową (1948)
Będzie chleba dosyć suita ludowa na chór mieszany i kapelę ludową (1949)
Cyrulik sewilski - komedia muzyczna na mały zespół muzyczny (1951)
Bajka o grajku i królewnie żabce (1951)
Zakochany duch (Szarlatan) operetka w 3 aktach (1952)
Tajemnica Dedala operetka w 3 aktach (1955)
Trzy pieśni gruzińskie (1957)
Concertino na skrzypce i orkiestrę
Fantazja-suita na skrzypce
Pięć tańców polskich
Preludium
na orkiestrę
Souvenir na skrzypce
Tańce polskie dla baletu „Malwy”
Pieśni na chór, piosenki dla dzieci, muzyka taneczna

Muzyka do słuchowisk radiowych:
Tartarin de Tarascon
Car Sołtan
Baśń o szlachetnym Gotfrydzie
Baśń o rybaku i złotej rybce
Liczyrzepa
Zaczarowany ogród


Muzyka do filmów:
Przygoda na Mariensztacie (1952)
Trzy pióra (1958)
Ballada o ślicznej Tatarównie (1966)
Ballada o Kasiuleńce i Jasiu (1966)

literatura wybrana

Aniołkiewicz Czesław w: Słownik muzyków polskich (pod red. Józefa Chomińskiego), t. I "a-ł", PWM, Kraków 1964
Iwanicka-Nijakowska Anna Aniołkiewicz Czesław w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, t. II Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie / Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Warszawa / Gdańsk 2005
[materiały Archiwum Związku Kompozytorów Polskich]