Polmic - FB

kompozytorzy (N)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z Ł

Andrzej Nikodemowicz,

kompozytor, pianista i pedagog; ur. 2 stycznia 1925, Lwów; zm. 28 stycznia 2017, Lublin. W latach 1943-46 studiował chemię m.in. na Politechnice we Lwowie. W 1950 ukończył kompozycję u Adama Sołtysa, a w 1954 grę na fortepianie pod kierunkiem Tadeusza Majerskiego w Konserwatorium we Lwowie. W latach 1951-73 wykładał kompozycję, teorię muzyki i grę na fortepianie w macierzystej uczelni. Prześladowany i zwolniony z uczelni za przekonania religijne, utrzymywał się głównie z lekcji prywatnych. W połowie lat 70-tych skasowano w radiu lwowskim wszystkie jego nagrania. Był także organistą w kościołach SS. Karmelitanek Bosych (1939-40) i św. Marii Magdaleny (1947-50) we Lwowie. W 1980 przeprowadził się do Polski i zamieszkał w Lublinie. Wykładał przedmioty teoretyczne oraz kompozycję w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej, a także w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1982-92 był dyrygentem chóru alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym. W 1995 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.
Jako pianista występował z własnymi utworami i w repertuarze klasycznym. Jednak karierę uniemożliwiła mu choroba ręki.
Andrzej Nikodemowicz został laureatem III nagrody na Wszechzwiązkowym Konkursie Kompozytorskim w Moskwie (1961), Nagrody im. Św. Brata Alberta za całokształt twórczości (1981), Nagrody Prezydenta miasta Lublina (1999), Nagrody Związku Kompozytorów Polskich (2000), Nagrody Artystycznej Miasta Lublina oraz Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000). Ponadto otrzymał Medal i dyplom Ojca Św. Jana Pawła II „Pro Ecclesia et Pontifice” (2003), tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej we Lwowie (2003), tytuł honorowego obywatela miasta Lublina (2009), order za intelektualną odwagę przyznany przez ukraińskie czasopismo kulturalne "Ï", srebrny medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. W 2015 został członkiem honorowym Związku Kompozytorów Polskich.
W latach 1989 - 2017 był prezesem Lubelskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich.

aktualizacja: styczeń 2017

kompozycje

Sonata fortepianowa nr 1 (1947)
Sonata na skrzypce i fortepian (1948-49)
Sonata fortepianowa nr 2 (1952)
Requiem na sopran, chór i organy (1952-98)
Trois Poèmes na skrzypce i fortepian (1955-56)
Sześć małych etiud na fortepian (1958)
De nativitate, kantata na sopran, chór mieszany i orkiestrę (1958)
Wariacje C-dur na fortepian (1958)
Sonata fortepianowa nr 3 (1958)
Dialogus Virginis cum Cruce I, kantata na sopran solo, chór męski i orkiestrę (1959)
Ekspresje, 66 miniatur w 6 cyklach na fortepian (1959-60)
Planctus Christi morientis, kantata na baryton, chór mieszany i orkiestrę (1960)
Dwadzieścia ekspresji na fortepian i orkiestrę (1960)
Rorate, coeli, desuper, kantata na 2 chóry mieszane a cappella (1960-61)
De Christo moriente [wersja I], kantata na sopran, baryton i chór mieszany a cappella (1963)
Musica concertante per soprano e gran orchestra (1963)
In Paschale Domini [wersja I], kantata na chór mieszany i orkiestrę (1963)
Pięć dialogów na flet i fagot * (1964)
Trzy kołysanki na obój i fortepian * (1964)
Trzy nokturny na trąbkę i fortepian * (1964)
Trzy etiudy na fortepian * (1964)
Impresja na fortepian (1965)
Improvvisazione per due violini e pianoforte * (1965)
Z Gorzkich żalów „Płacz u grobu Chrystusa Pana” [wersja I] na baryton i zespół instrumentalny * (1965)
Ad Christum, mała kantata na chór mieszany, fortepian i orkiestrę smyczkową (1965-66)
Trzy bajki o nocy i księżycu na sopran i fortepian (1966)
Sonorità per violino solo * (1966)
Sonorità per pianoforte solo * (1966)
Musica concertante per tre na flet, altówkę i fortepian (1966-67)
Concertino na tematy „Sonatiny C-dur” Muzia Clementiego [wersja I] na fortepian i 8 instrumentów dętych (1967)
Rhythmus de Virgine, kantata na sopran solo, fortepian, harfę, talerze i orkiestrę smyczkową (1967)
Koncert kameralny na skrzypce i zespół instrumentalny * (1968)
Litania Loretańska I na chór 20 tenorów a cappella (1968)
Szklana góra, pantomima na narratora i zespół instrumentalny (1969)
Sonorità per violoncello solo * (1971)
Sonorità quasi una sonata per violino, violoncello e pianoforte * (1971)
Dialogus Virginis cum Cruce II, kameralna kantata na mezzosopran solo, baryton solo, 2 flety, klarnet, wiolonczelę i fortepian (1971)
Lamentacja „Rythm do Pana Jezusa Ukrzyżowanego Patrząc na Figurę Męki Pańskiey” [wersja I] na sopran solo, 2 klarnety, fagot i wiolonczelę * (1971)
Sonorità w trzech zwrotkach na fortepian (1972)
Osiem polskich pieśni ludowych [wersja I] na chór mieszany i zespół instrumentalny (1972)
Koncert na skrzypce i orkiestrę (1973)
Symfonia (1974-75)
Capriccio na skrzypce solo * (1976)
Rozmowa duszy z Matką Bolesną I, kantata na mezzosopran i chór chłopięcy (lub żeński) (1976)
Rozmowa duszy z Matką Bolesną II, kantata na mezzosopran, chór żeński i chór chłopięcy * (1976)
Dwa Rubajaty Omara Chajjama [wersja I] na baryton i fortepian (1976)
Dwa Rubajaty Omara Chajjama [wersja II] na baryton i orkiestrę kameralną (1976)
Magnificat na 3-głosowy chór żeński i orkiestrę (1977-78)
Lamentacja „Rythm do Pana Jezusa Ukrzyżowanego Patrząc na Figurę Męki Pańskiey” [wersja II] na sopran solo, flet (piccolo), wiolonczelę i 2 fortepiany (1978)
Il canto solingo na sopran i taśmę * (1979)
Ofiara wieczorna [wersja I] kantata na chór mieszany i orkiestrę smyczkową (1980-84)
Z Gorzkich żalów „Płacz u grobu Chrystusa Pana” [wersja II] na baryton i orkiestrę smyczkową * (1981)
Słysz, Boże, wołanie moje, kantata na alt i orkiestrę * (1981)
Salve Regina na chór chłopięcy i organy (1981)
Z Gorzkich żalów „Płacz u grobu Chrystusa Pana” [wersja III] na baryton i organy (1981)
Antyfona do Najświętszej Marii Panny [wersja I] na chór mieszany i orkiestrę smyczkową (1982)
Ave, Maris Stella, kantata na chór mieszany i orkiestrę smyczkową (1983)
Litania Loretańska IIa na sopran solo (1983)
Sekwencja Wielkanocna, kantata na chór mieszany i orkiestrę (1984)
Ofiara wieczorna [wersja II], kantata na chór mieszany i organy (1984)
Etiuda-toccata na fortepian (1984)
Exultemus Domino (Psalm na otwarcie kościoła) na chór mieszany a cappella (1985)
Litania Loretańska IIb na sopran i organy (1985)
O jak bolejesz Matko, kantata na chór mieszany a cappella * (1985)
Zaśnięcie na chór mieszany a cappella * (1985)
Antyfona do Najświętszej Marii Panny [wersja II] na chór mieszany i organy (1985)
Laudate Dominum, kantata na mezzosopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę * (1985-87)
Cztery medytacje na fortepian * (1986)
Mała suita na orkiestrę (1986)
Cztery polskie pieśni ludowe [wersja I] na 4-głosowy chór żeński a cappella (1986)
In Paschale Domini [wersja II], kantata na chór mieszany i orkiestrę (1987)
Kołysanka [wersja I] na sopran i fortepian (1988)
Zostawione piosenki, 5 pieśni na sopran i fortepian (1988)
Osiem polskich pieśni ludowych [wersja II] na chór mieszany i zespół instrumentalny (1988)
Cztery polskie pieśni ludowe [wersja II] na mezzosopran i fortepian (1988)
Psałterz Dawidów, 35 psalmów na chór męski a cappella (1989)
Grudki kadzidła I, 9 miniatur na 3-głosowy chór a cappella (1989)
Grudki kadzidła II, 6 miniatur na sopran solo i alt solo a cappella (1989)
Litania Loretańska III na sopran, chór męski i orkiestrę (1989-90)
Lamentacja „Rythm do Pana Jezusa Ukrzyżowanego Patrząc na Figurę Męki Pańskiey” [wersja III] na sopran solo i organy (1990)
Litania Loretańska IV na chór mieszany i orkiestrę smyczkową (1990)
Tryptyk, 3 psalmy Jana Kochanowskiego na sopran i organy (1990)
Pięć kołysanek na skrzypce i fortepian * (1991)
Grudki kadzidła III „Cantus humilis” [wersja I] na sopran, alt, tenor i zespół instrumentalny (1991)
Grudki kadzidła III „Cantus humilis” [wersja II] na sopran, alt, tenor, 3-głosowy chór i zespół instrumentalny (1991)
Grudki kadzidła III „Cantus humilis” [wersja III] na tenor solo i zespół instrumentalny (1991)
Wariacje „Ave maris Stella” na organy (1991)
Canzona (Litania Loretańska IIc) na sopran i kameralną orkiestrę dętą (1992)
Canzona (Litania Loretańska IId) na flet i kameralną orkiestrę dętą (1992)
Cztery pieśni do słów George’a Herberta na sopran, trąbkę i organy (1992)
Dwie toccaty na organy (1992)
Concertino na tematy „Sonatiny C-dur” Muzia Clementiego [wersja II] na 2 ksylofony i 8 instrumentów dętych (1993)
Kołysanka [wersja II] na skrzypce i fortepian (1993)
In matutinum, kantata na sopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę (1993)
Koncert fortepianowy nr 1 * (1994)
Suita polska, 6 polskich pieśni ludowych na organy (1995)
Via Crucis, oratorium na Niedzielę Palmową na solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną (1996)
Wariacje na temat pieśni „Chrystus zmartwychwstał jest” na organy (1996)
Wariacje na temat pieśni „Chwała Tobie Gospodzinie” na organy (1996)
Sześć medytacji [wersja I] na trąbkę i organy (1997)
Sześć medytacji [wersja II] na organy (1997)
Sześć medytacji [wersja III] na fortepian (1997)
Sześć medytacji [wersja IV] na flet i orkiestrę smyczkową (1997)
Cztery polskie pieśni ludowe [wersja III] na sopran i orkiestrę (1997)
Msza „Misterium Krzyża Świętego” na solistów, chór mieszany i orkiestrę kameralną (1998)
Hymnus pro peccatis na sopran, chór i organy (1999)
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny [wersja I] na tenor (lub sopran) i małą orkiestrę (1999)
Dyptyk, dwa małe utwory na chór mieszany (2000)
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny [wersja II] na tenor (lub sopran), flet, obój i organy (2000)
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny [wersja III] na sopran (lub tenor), flet i orkiestrę smyczkową (2001)
Koncert fortepianowy nr 2 (2002)
Koncert fortepianowy nr 3 „Koncert lwowski” (2002)
De Christo moriente [wersja II], kantata na sopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę smyczkową (2002)
Concerto meditatione. Koncert wiolonczelowy nr 1 (2003)
Koncert fortepianowy nr 4 (2003)
Koncert fortepianowy nr 5 (2004)
Koncert wiolonczelowy nr 2 (2005)
Wariacje na 2 fortepiany (2006)
Per tromba ed archi (2006)
Te Matrem Dei Laudamus, kantata na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę (2007)
Oratorium ku czci Matki Bożej Cudownej Przemiany (Sanktuarium w Rakowie na Kielecczyźnie) na sopran solo, baryton solo, chór mieszany i orkiestrę (2008)

literatura wybrana

Mówi Andrzej Nikodemowicz, "Ruch Muzyczny" 2006 nr 7, s.5
Dubaj Mariusz Nikodemowicz Andrzej w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „n-pa”, PWM, Kraków 2002