Polmic - FB

muzykolodzy (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Agnieszka Budzińska-Bennett,

pianistka, wokalistka i muzykolog; ur. 25 kwietnia 1973, Szczecin. Po uzyskaniu w 1992 roku dyplomu z fortepianu w Państwowym Liceum Muzycznym w Szczecinie, studiowała muzykologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując stopień magistra w 1999 roku i doktora – w roku 2010. W 1994 i 1996 roku dzięki stypendium uczestniczyła w wokalnych warsztatach mistrzowskich, prowadzonych przez m. in. Evelyn Tubb i Emmę Kirkby w ramach Dartington International Summer School. Uczyła się także prywatnie śpiewu u Ansy Boothroyd w Londynie w latach 1996-97, wzięła również udział w dwóch prywatnych kursach muzyki średniowiecznej u Barbary Thornton i Benjamina Bagby’ego (Sequentia) w Kolonii. W latach 1997-2001 odbyła studia podyplomowe na Wydziale Średniowiecza i Renesansu Schola Cantorum Basiliensis w Szwajcarii w klasie śpiewu Richarda Levitta, Dominique Vellarda i Evelyn Tubb, a także uczyła się gry na harfie średniowiecznej u Heidrun Rosenzweig w Schola Cantorum Basiliensis w Szwajcarii. Ponadto w latach 2001-2006 studiowała śpiew u Stefana Haselhoffa w Bazylei. W 2010 roku ukończyła z wyróżnieniem studia mistrzowskie w zakresie zespołów wokalnych pod kierunkiem Anthony Rooley’a i Evelyn Tubb w Schola Cantorum Basiliensis (Advanced Vocal Ensemble Studies AVES). W latach 2001-04 studiowała muzykologię i skandynawistykę oraz pracowała jako asystentka w Archiwum Mikrofilmów w Instytucie Muzykologii na Uniwersytecie w Bazylei, ściśle współpracując m.in. z takimi badaczami, jak Wulf Arlt. Obecnie jest członkiem kadry badawczej Schola Cantorum Basiliensis, pracując w ramach projektu „The Reconstruction of Performing Conventions in Aquitanian Repertories of the 11th-13th Centuries”, finansowanego przez Schweizer Nationalfonds (we współpracy z Uniwersytetem w Würzburgu).

W 1997 roku założyła w Bazylei zespół wokalny Peregrina, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki średniowiecza. Ta międzynarodowa grupa występuje na prestiżowych festiwalach w Szwajcarii i za granicą. Ensemble związany jest ścisłą współpracą ze Schola Cantorum Basiliensis, która zaowocowała wielokrotnie nagrodzoną debiutancką płytą zespołu Mel et lac z XII-wieczną polifonią akwitańską (Raumklang 2005). Druga płyta ensemble Peregrina, Filia praeclara (Divox 2008), będąca pierwszą w historii rejestracją fonograficzną muzyki klarysek polskich XIII i XIV wieku, wyróżniona została wieloma nagrodami, m.in. prestiżową ECHO-KLASSIK 2009 za najlepsze nagranie a capella roku 2009. W roku 2011 ukazały się dwie kolejne płyty zespołu: Crux, ze średniowieczną muzyką pasyjną z XIII-wiecznego Paryża (Glossa 2011) oraz Sacer Nidus, prezentujący muzykę poświęconą postaciom św. Wojciecha, Bolesława Chrobrego i Ottona III (Raumklang 2011). Kolejna płyta zespołu, Veiled Desires - chanson de nonne (Raumklang 2012) nominowana była do International Classical Music Awards 2013 oraz Fryderyka 2013 w kategorii „Najlepszy Polski Album Zagranicą”. W roku 2013 ukazało się najnowsze nagranie grupy – Cantrix, prezentujące muzykę z królewskich klasztorów hiszpańskich w Sigenie i Las Huelgas (Raumklang 2013).

Jako wokalistka, harfistka i muzykolog, Agnieszka Budzińska-Bennett współpracuje również stale z różnymi grupami muzyki dawnej (m.in. Ferrara Ensemble, Ensemble Perlaro, Ensemble Dragma, Orlando Ensemble Fribourg) i ortodoksyjnej (ensemble Slowo), a także orkiestrami (La Cetra Basel, Accademmia dell’Arcadia Poznań). Regularnie koncertuje zarówno w Polsce i Szwajcarii, gdzie osiadła, jak i za granicą (Niemcy, Estonia, Luxemburg, Hiszpania, Francja, Austria, Czechy, Belgia, Włochy, Wielka Brytania, Islandia, Litwa, USA), dokonując wielu nagrań płytowych (m.in. dla Arion Records, L’Empreinte Digitale, Raumklang, Marc Aurel, Pan Classic, Glossa), radiowych i telewizyjnych (WDR, Bayerische Rundkunk, Deutschlandfunk, Schweizer Radio DRS, Radio Klara Belgia, Klaasika Radio Estonia, Program 2 PR, Radio Merkury Poznań, Radio Zachodnie, ZDF, TVP, Prime Chinese TV). Wraz z zespołem Perlaro w 2007 roku odbyła tournée po Chinach. Na scenie operowej zadebiutowała w 2003 roku w Operze Bazylejskiej jako Amor/Valetto w Koronacji Poppei Claudio Monteverdiego z orkiestrą barokową La Cetra (Basel) pod dyrekcja Konrada Junghänela (reż. N. Lowery). Wykonuje również muzykę współczesną (utwory Hugh Collins Rice’s, operę Mord in St. Johann Andreasa Pflügera – prapremiera w Bazylei w 2009).

Działalność artystyczną łączy z pracą pedagogiczną. W roku akademickim 2002-2003 wykładała muzykę liturgiczną XII wieku w Schola Cantorum Basiliensis. Prezentowała również szereg wykładów gościnnych, m.in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy na Uniwersytecie w Tartu w Estonii oraz prowadziła liczne kursy mistrzowskie w zakresie muzyki średniowiecznej i barokowej (Hochschule für Musik und Theater Lepizig 2010, Munster Francja 2004). W roku 2013 zaproszona została przez zespół wokalny Flores Rosarum z Krakowa (kier. Susi Ferfoglia) do poprowadzenia i wzięcia udzialu w scenicznym wykonaniu moralitetu Hildegardy z Bingen Ordo Virtutum. Od października tego roku Agnieszka Budzińska-Bennett wykładać będzie chorał gregoriański, wczesną polifonię i historie muzyki średniowiecza i renesansu w Musikhochschule Trossingen w Niemczech.

Agnieszka Budzińska-Bennett znana jest polskiej publiczności z różnych festiwali muzyki dawnej, m.in. Festiwalu Muzyki Jednogłosowej w Płocku, Festiwalu „Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu, festiwalu „Muzyka w Raju” w Paradyżu (2005 i 2010), Festiwalu Barokowych Smyczków i Strun w Poznaniu (2008, gdzie wystąpiła m.in. z solowymi recitalami lamentów średniowiecznych oraz w programie z dawną muzyką islandzką), Festiwalu Goldbergowskiego w Gdańsku (2010), festiwalu „Mazovia goes Baroque” w Warszawie (2010), Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej (2010), Benedyktyńskiego Lata Muzycznego w Tyńcu (2011), Festiwalu "Misteria Paschalia" (2012, 2013).

Dwukrotnie - w 2011 i 2012 roku - nominowana była do „Paszportu Polityki” w kategorii muzyki poważnej m.in. za „odważną decyzję realizowania swoich ambicji artystycznych w trudnym obszarze średniowiecznej muzyki wokalnej” (D. Kozińska, "Ruch Muzyczny"), „za promowanie polskiej muzyki dawnej na najwyższym poziomie wykonawczym” (A. Suprynowicz, Polskie Radio) i „za konsekwencję w odkrywaniu muzyki średniowiecznej, rzetelność w docieraniu do jej artystycznej istoty, wnikliwość w poznawaniu jej historyczno-kulturowych kontekstów i radość w dzieleniu się jej pięknem” (D. Cichy, Radio Kraków). Nazwana „jednym z najlepszych ambasadorów naszego kraju” (W. Paprocki, "Ruch Muzyczny").

aktualizacja: lipiec 2013 (Anna Iwanicka-Nijakowska)

Strona internetowa artystki: www.peregrina.ch/yen

dyskografia

Muzyka Jagiellonów - Rękopis Krasińskich, XV w., Ars Nova, dyr. Jacek Urbaniak - wyd. Travers Edition (2001)
Musique Russe Baroque, ensemble Syntagma, dyr. Aleksander Danilevski - wyd. Arion/P. Verany (2002)
Mel et Lac – Marianische Gesänge des 12. Jahrhunderts, ensemble Peregrina - wyd. Raumklang (2005)
Musica sacra – Muzyka Benedykta Cichoszewskiego, Accademia dell’Arcadia, dyr. Marek Toporowski - wyd. Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki, Poznań (2006)
Filia praeclara – Musik aus polnischen Klarissenklöstern des 13. und 14. Jahrhunderts/ Muzyka XIII- i XIV-wiecznych klasztorów klarysek polskich, ensemble Peregrina, dyr. Agnieszka Budzińska-Bennett / Kelly Landerkin - wyd. Divox (2008)
J. S. Bach – Missae BWV 234 & 235, Ensemble Orlando Fribourg, La Cetra Barockorchester Basel, dyr. Laurent Gendre - wyd. Claves (2009)
E. Duni - Les deux chasseurs et la laitière (1763), światowa premiera fonograficzna, Accademia dell'Arcadia, dyr. Roberto Balconi - wyd. Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki, Poznań (2010)
Sotto l’imperio del possente prince – Hommage Music of the 14th and early 15th century, ensemble Perlaro, dyr. Lorenza Donadini - wyd. Panclassics (2010)
F. Mendelssohn – Orgelsonaten und geistliche Lieder, A. Budzińska-Bennett – śpiew, Dominique Ritter – organy - wyd. Sonare Resonare (2010)
Sacer Nidus – Św. Wojciech, Bolesław I Chrobry i Otton III w muzyce średniowiecznej, ensemble Peregrina, dyr. Agnieszka Budzińska-Bennett - wyd. Raumklang (2011)
Crux – Musik für die Osterzeit (13. – 14. Jh.), ensemble Peregrina, dyr. Agnieszka Budzińska-Bennett - wyd. Glossa/SCB (2011)
Veiled Desires – Lives and Loves of Nuns in the Middle Ages, ensemble Peregrina, dyr. Agnieszka Budzińska-Bennett, wyd. Raumklang (2012)
Cantrix – Medieval Music for St. John the Baptist from the Royal Convents of Sigena (Hospitallers) and Las Huelgas (Cistercians) – ensemble Peregrina, dyr. Agnieszka Budzińska-Bennett, wyd. Raumklang (2013)
Abendmusik im Berner Münster (Gregorianik, Hans Buchner, Daniel Glaus) - Kelly Landerkin (Sopran), Agnieszka Budzińska-Bennett (Sopran), Daniel Glaus (Schwalbennestorgel), wyd. M&S Edition/SRF 2 Kultur (2013)