Polmic - FB

kompozytorzy (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Henryk Gadomski,

dyrygent i kompozytor; ur. 2 stycznia 1907, Petersburg (Rosja); zm. 15 kwietnia 1941, Oświęcim. Jako trzyletni chłopiec przyjechał do Polski. Osiedlił się początkowo w Kaliszu, później, po I wojnie światowej przeniósł się do Warszawy. Pierwszych lekcji muzyki udzielała mu matka – Maria z Gorayskich, pianistka. W latach 1925-31 studiował teorię muzyki, a następnie dyrygenturę pod kierunkiem Grzegorza Fitelberga, Adama Dołżyckiego i Waleriana Bierdiajewa w Konserwatorium Warszawskim.

W latach 1930-32 pracował w prowadzonym przez Stefana Jaracza teatrze „Ateneum” w Warszawie w charakterze autora ilustracji muzycznych do sztuk teatralnych, kierownika muzycznego i dyrygenta, m.in. w takich przedstawieniach, jak Ulica, Europa i Mam lat 26. Jako kompozytor współpracował również z objazdowym teatrem Ireny Solskiej i warszawskimi teatrami: Narodowym, Letnim i Nowym oraz Teatrem im. Stefana Żeromskiego.

Potem przez kilka lat pracował jako kontroler muzyki w rozgłośni Polskiego Radia. Dla radia pisał także ilustracje muzyczne do słuchowisk. W latach 1932-33 publikował artykuły i recenzje w czasopiśmie „Zet”.

Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie zginął.

Twórczość kompozytorska Gadomskiego obejmuje przede wszystkim muzykę teatralną i filmową. Jego ilustracja muzyczna do filmu Polesie została nagrodzona srebrnym medalem na konkursie we Włoszech. Wszystkie utwory uległy zniszczeniu w czasie Powstania Warszawskiego.
(Anna Iwanicka-Nijakowska)

kompozycje

Tryptyk symfoniczny
Ludowe tańce suita baletowa
Kwartet smyczkowy
Sonata fortepianowa
pieśni

Muzyka do filmów, m.in.: Polesie

Muzyka do sztuk teatralnych, m.in.:
Spoczynek dnia siódmego Paula Claudela, reż. Wacław Radulski - Teatr Narodowy w Warszawie (1928)
Ulica Elmer L. Rice, reż. Stanisława Perzanowska – Teatr Ateneum w Warszawie (1930)
Europa Jerzego Brauna, reż. Zygmunt Chmielewski – Teatr Ateneum w Warszawie (1931)
Mam lat 26 Istvana Mihaly, reż. Stanisława Perzanowska – Teatr Ateneum w Warszawie (1932)
Wojciech Bogusławski i jego scena Wincentego Rapackiego, reż. Józef Śliwicki - Teatr Narodowy w Warszawie (1936)
Samuel Zborowski, reż. Leon Schiller – Teatr Narodowy w Warszawie (1939)
Tryptyk: Miłość czysta u kąpieli morskich, Odwiedziny o zmroku, Czas jutrzenny, reż. Aleksander Zelwerowicz - Teatr Nowy w Warszawie (1939)

literatura wybrana

Gadomski Henryk w: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980, t. II, PWN , Warszawa 1994
Gadomski Henryk w: Słownik muzyków polskich (pod red. Józefa Chomińskiego), t. I "a-ł", PWM, Kraków 1964
Pamięci Henryka Gadomskiego, „Ruch Muzyczny” 1946 nr 20/21
Błaszczyk Leon Tadeusz  Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX i XX w., PWM, Kraków 1964
Hordyński W. Henryk Gadomski w: Polski słownik biograficzny (pod red. Władysława Konopczyńskiego), t. 7, Zakład Narodowy im. Ossolińskich , Wrocław 1990
Iwanicka-Nijakowska Anna Gadomski Henryk w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, t. II Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie / Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Warszawa / Gdańsk 2005
Soińska Jolanta Henryk Gadomski [wspomnienie], "Gazeta Wyborcza” Szczecin nr 21, wyd. z dnia 26 stycznia 2005, s. 5
Walaciński Adam Gadomski Henryk w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej), t. „efg”, PWM , Kraków 1987