Polmic - FB

indeks osób (T)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Marek Tracz,

dyrygent; ur. 5 kwietnia 1936, Grudziądz; zm. 6 lipca 2013. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu na Wydziale Pedagogicznym. Ukończył studia w zakresie prowadzenia zespołów (1958) oraz Wydział Teorii Muzyki, Kompozycji i Dyrygentury w zakresie dyrygentury w klasie prof. Adama Kopycińskiego (1963). Umiejętności dyrygenckie pogłębiał również pod kierunkiem Franca Ferrary podczas kursu mistrzowskiego w Accademia Chigiana w Sienie (1967).

W latach 1963-69 pracował jako kierownik muzyczny w Operetce Dolnośląskiej. W latach 1972-1991 był dyrektorem i kierownikiem artystycznym Filharmonii Opolskiej. Z jego inicjatywy w 1972 roku powstał festiwal Opolskie Dni Oratoryjne, co wynikało z jego szczególnego zamiłowania do wielkich form muzyki wokalno-instrumentalnej. Na festiwalu prezentowano zarówno wielkie dzieła dawnych mistrzów m.in.: Mesjasz czy Samson G.F. Haendla, kantaty J.S. Bacha, jak również utwory współczesnych kompozytorów: prawykonanie kantaty Tadeusza Natansona Opamiętajcie się czy prawykonanie Ryszarda Bukowskiego Pasji wg. św. Marka, powtórzone później z sukcesem przez orkiestrę i chór Filharmonii Opolskiej pod dyrekcją Marka Tracza na festiwalu "Wratislavia Cantans".

Kolejnym zainicjowanym przez niego opolskim festiwalem były Dni Młodych Kompozytorów, które stały się forum młodych artystów, umożliwiając debiut znanym i cenionym już dzisiaj artystom: Pawłowi Szymańskiemu, Eugeniuszowi Knapikowi czy Grażynie Krzanowskiej.

W tym okresie swojej kariery odbywał on również wiele tournee koncertowych w Europie Zachodniej z orkiestrą i chórem Filharmonii Opolskiej wykonując m.in. IX Symfonię L. van Beethovena, Requiem G. Verdiego, Stabat Mater Karola Szymanowskiego.

Od roku 1965 Maestro Marek Tracz był pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a 1980 roku po przeprowadzeniu przewodu artystycznego uzyskał tytuł i stanowisko docenta. W roku 1981 w wyniku pierwszych demokratycznych wyborów władz Uczelni, został Rektorem Akademii Muzycznej i urząd ten piastował do 1984 roku.

W latach 1982-1990 był I Dyrygentem i Kierownikiem muzycznym Opery Wrocławskiej. W tym okresie przygotował takie premiery, jak m.in.: Król Roger Karola Szymanowskiego, Faust Ch. Gounoda czy Tosca G. Pucciniego.

W 1988 roku był jednym z założycieli Agencji Artystycznej "Pro Musica". Rok później powołał we Wrocławiu niestacjonarny zespół Opera Polska, z którym występował na scenach operowych w większości krajów europejskich, prowadząc wykonania dzieł Mozarta, Verdiego, Pucciniego, Rossiniego, Wagnera, Bizeta i innych kompozytorów. Na szczególne wyróżnienie zasługują zorganizowane w marcu 2005 roku w krajach Europy Zachodniej oraz w miastach Dolnego Śląska "Dni Pasyjne"- cykl koncertów, prezentujących Requiem W.A. Mozarta w wykonanniu artystów zespołu Opery Polskiej pod dyrekcją Maestro Marka Tracza.

Dyrygował w wielu renomowanych ośrodkach muzycznych w Europie m.in. w Filharmonii Berlińskiej, w Filharmonii Monachijskiej, w Meistersingersaal w Norymberdze, w Tonhalle w Zurychu, w Musikhaus w Hamburgu, w Musikhaus w Wiedniu, w Teatro alla Maestranza w Sewilli.

aktualizacja: lipiec 2013 (ai)