Polmic - FB

wykonawcy (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Irena Garztecka-Jarzębska,

kompozytorka, pianistka, śpiewaczka i pedagog; ur. 31 maja 1913, Kijów; zm. 14 listopada 1963, Skarżysko-Kamienna. Studia pianistyczne odbywała w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie, uzyskując dyplom w 1941 roku w klasie Marii Klimont-Jacynowej. Ponadto w latach 1940-44 uczęszczała na prywatne lekcje śpiewu do Stanisławy Korwin-Szymanowskiej, a następnie do Ady Sari. W 1942 roku rozpoczęła studia kompozytorskie u Kazimierza Sikorskiego, które kontynuowała w latach 1947-51 pod jego kierunkiem w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi.

Już w okresie okupacji występowała jako pianistka, grając w kawiarniach i na tajnych koncertach. Po powstaniu warszawskim przeniosła się do Częstochowy. Brała tam udział – jako śpiewaczka i pianistka – w koncertach symfonicznych, szkolnych i świetlicowych, występując m.in. z orkiestrą, którą prowadził jej mąż Stanisław Jarzębski. Następnie przeprowadziła się do Bytomia, gdzie w latach 1946-48 pracowała jako korepetytorka w Operze Bytomskiej. Zajmowała się także pedagogiką. Była współzałożycielką Instytutu Muzycznego w Częstochowie, w którym prowadziła klasę fortepianu, oraz Miejskiej Orkiestry Symfonicznej.

Od 1949 roku pracowała w Krakowie, początkowo jako adiustator muzyczny w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, a następnie jako redaktor muzyczny w Orkiestrze i Chórze Polskiego Radia.

Zginęła w wypadku samochodowym.

Jej twórczość kompozytorska obejmuje przede wszystkim utwory dla dzieci i młodzieży, w tym wiele o charakterze pedagogicznym. W 1949 roku na Konkursie Kompozytorskim im. Fryderyka Chopina otrzymała wyróżnienie za symfonię Cztery portrety (1949).

(Anna Iwanicka-Nijakowska)

kompozycje

Andante na skrzypce i fortepian (1940)
Burleska I na skrzypce i fortepian (1940)
Nokturn na skrzypce i fortepian (1941)
Adagio na skrzypce i fortepian (1941)
Fantazja na fortepian (1941)
Prelud na fortepian (1942)
Rondo na fortepian (1942)
Concertino na skrzypce z orkiestrą (1943)
Drobne utwory dla dzieci na fortepian (1943)
Wariacje na fortepian (1947)
Wariacje na sopran koloraturowy do tekstu ludowego (1948)
Cztery portrety symfonia na orkiestrę (1949)
Burleska II na skrzypce i fortepian (1949)
Sonata kameralna na skrzypce i fortepian (1950)
2 sonatiny na fortepian (1950)
Sonatina na skrzypce i fortepian (1951)
Ptasie radio kantata na głosy solowe, chór i orkiestrę symfoniczną do słów J. Tuwima (1951)
Suita kameralna na sopran, kwartet smyczkowy i harfę do tekstów ludowych (1951)
10 piosenek dziecięcych na głos z fortepianem do słów M. Kann (1951)
Koncert fortepianowy (1952)
Mały skrzypek 10 piosenek i tańców ludowych na skrzypce i fortepian (1952)
Suita fortepianowa (1952)
Concertino na 2 fortepiany na 8 rąk (1953)
Wesołe miasteczko na fortepian na 4 ręce (1953)
Utwory fortepianowe (1953)
Koncert kameralny na 8 skrzypiec i 2 wiolonczele (1954)
Suita kameralna na wiolonczelę i fortepian (1954)
Tańce polskie na fortepian (1954)
Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1955)
Poemat symfoniczny (1956)
Concertino na fortepian i małą orkiestrę (1956)
Suita na skrzypce i fortepian (1956)
Suita preludiów na skrzypce i fortepian (1956)
Obrazki na szkle suita na 2 fortepiany (1957)
Uwertura symfoniczna (1958)
6 etiud fortepianowych (1958)
Koncert skrzypcowy (1960)
6 pieśni na sopran i zespół kameralny do słów M. Białoszewskiego (1960)
Koncert na sopran i małą orkiestrę symfoniczną (1960)
Pieśni Julii suita pieśni na mezzosopran i zespół kameralny do tekstu H. Poświatowskiej (1962)
Grafika na wielką orkiestrę symfoniczną [nieukończony] (1963)

literatura wybrana

14 listopada w wypadku samochodowym zginęła Irena Garztecka, "Ruch Muzyczny" 1963 nr 24
Garztecka Irena w: Słownik muzyków polskich (pod red. Józefa Chomińskiego), t. I "a-ł", PWM, Kraków 1964
Hanuszewska Mieczysława, Schaeffer Bogusław Almanach polskich kompozytorów współczesnych, PWM, Kraków 1982
Iwanicka-Nijakowska Anna Garztecka-Jarzębska Irena w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, t. II Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie / Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Warszawa / Gdańsk 2005
Walaciński Adam Garztecka Irena w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej), t. „efg”, PWM , Kraków 1987
[materiały Archiwum Związku Kompozytorów Polskich]