Polmic - FB

wykonawcy (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Walter Grigaitis,

organista, dyrygent i kompozytor; ur. ok. 1880, Ryga (Litwa); zm. ok. 1957, Filadelfia (USA). Ukończył Konserwatorium Warszawskie oraz Politechnikę w St. Petersburgu, gdzie studiował na wydziale inżynieryjnym. Wykształcenie muzyczne uzupełniał pod kierunkiem Aleksandra Głazunowa.

Przed wybuchem I wojny światowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Przez kilka lat działał w Filadelfii jako organista w Kościele św. Wawrzyńca (St. Laurence Church). Ponadto zajmował się dyrygenturą. Prowadził chóry Towarzystwa Operowego „LaScala” oraz Towarzystwa Operowego Pensylwanii, z którymi w okresie międzywojennym wystawiał opery Stanisława Moniuszki, m.in. w 1925 i 1940 roku – Verbum Nobile i Halkę, a w 1926 roku – Flis. Pełnił również funkcję pierwszego dyrygenta Francusko-Włoskiego Towarzystwa Operowego i kierownika Chóru im. Ignacego Jana Paderewskiego w Filadelfii. W latach 1940-53 był natomiast dyrygentem i dyrektorem muzycznym Towarzystwa Operowego „Polonia” w Nowym Jorku, z którym występował w wielu większych miastach Stanów Zjednoczonych.

(Anna Iwanicka-Nijakowska)

literatura wybrana

Błaszczyk Leon Tadeusz Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX i XX w., PWM, Kraków 1964
Iwanicka-Nijakowska Anna Grigaitis Walter w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, t. II Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie / Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Warszawa / Gdańsk 2005