Polmic - FB

kompozytorzy (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Czesław Grudziński,

kompozytor i pedagog; ur. 9 lipca 1911, Łódź; zm. 28 września 1992, Warszawa. Studiował kompozycję w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie pod kierunkiem Piotra Rytla (dyplom w 1936). Naukę uzupełniał u Stanisława Niewiadomskiego, Lucjana Marczewskiego, Eugeniusza Morawskiego i Stanisława Nawrockiego.

Po ukończeniu studiów w roku 1936 został dyrektorem Instytutu Muzycznego w Warszawie. Na stanowisku tym pozostał do 1940 roku. Równocześnie zajmował się działalnością pedagogiczną. Prowadził zajęcia teoretyczne w warszawskich uczelniach muzycznych. Po wojnie przez 3 lata nauczał teorii muzyki i kompozycji w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Olsztynie, a potem w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej nr 1 oraz w Państwowej Szkole Muzycznej im. Karola Kurpińskiego w Warszawie. W latach 1952-68 pracował jako korepetytor w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze" w Karolinie.

Od 1970 roku poświęcił się prawie wyłącznie komponowaniu. Jego twórczość obejmuje wiele utworów kameralnych, w tym liczne duety na instrumenty dęte i fortepian, a także szereg kompozycji orkiestrowych, wokalnych i fortepianowych. Od 1951 roku był członkiem Związku Kompozytorów Polskich.

Za swoją działalność został uhonorowany Nagrodą Ministra Obrony Narodowej (1964) oraz odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1972) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980).

(Anna Iwanicka-Nijakowska)

kompozycje

Concertino na róg i fortepian (1935)
Miniatury fortepianowe (1936)
Sonata fortepianowa nr 1 (1936)
Poemat symfoniczny na orkiestrę (1936)
Kantata do tekstu Adama Mickiewicza na głos solowy, chór, organy i orkiestrę (1936)
Preludia na fortepian. Zeszyt I (1939)
Sonata na klarnet i fortepian nr 1 (1939)
Kołysanka na wiolonczelę i fortepian (1951)
Melodia na wiolonczelę i fortepian (1951)
Polonez na wiolonczelę i fortepian (1952)
Preludium na wiolonczelę i fortepian (1952)
Bajeczka i kołysanka dwie miniatury fortepianowe (1953)
Etiudy fortepianowe (1953)
Fantazja fortepianowa [wersja I] (1953)
Kwartet smyczkowy (1953)
Miniatury na altówkę i fortepian (1953)
Miniatury na wiolonczelę i fortepian (1953)
Sonatina na akordeon (1953)
Sonata na wiolonczelę i fortepian nr 1 (1953)
Sonatina na fagot i fortepian (1953)
Wariacje na klarnet i fortepian (1953)
Utwory na akordeon solo (1953)
Miniatury na trąbkę i fortepian (1954)
Sonata na wiolonczelę i fortepian nr 2 (1954)
Sonata na wiolonczelę i fortepian nr 3 (1954)
Sonatina na róg i fortepian (1954)
Wariacje na wiolonczelę i fortepian (1958)
Preludia na fagot i fortepian (1959)
Sonata na fagot i fortepian nr 2 (1959)
Sonatina na obój i fortepian (1959)
Tryptyk nr 1 na wiolonczelę i fortepian (1959)
Fantazja na akordeon solo (1959)
Miniatury na róg i fortepian (1960)
Preludia na fortepian. Zeszyt II (1960)
Tryptyk nr 2 na wiolonczelę i fortepian (1961)
Nowele na wiolonczelę i fortepian (1961)
Fantazja na puzon i fortepian (1961)
Suita na flet i fortepian (1961)
Preludia na puzon i fortepian (1962)
Sonata na puzon i fortepian nr 1 (1962)
Sonata na puzon i fortepian nr 2 (1962)
Sonata na klarnet i fortepian nr 2 (1962)
Obrazki na obój i fortepian (1963)
Szkice na 3 klarnety (1963)
Dwa utwory na puzon solo (1964)
Impresje na fagot i fortepian (1965)
Sonata na wiolonczelę i fortepian nr 4 (1966)
Ballada na wiolonczelę i fortepian (1966)
Sonata na wiolonczelę i fortepian nr 5 (1970)
Trio na 2 klarnety i fagot (1970)
Trzy utwory na flet i fortepian (1970)
Sonata na trąbkę i fortepian (1970)
Stabat Mater [wersja I] na chór mieszany i organy (1971)
Cykl utworów na trąbkę i fortepian (1971)
Fantazja na altówkę i fortepian (1971)
Etiudy na wiolonczelę i fortepian (1971)
Kaprysy na wiolonczelę i fortepian (1971)
Szkice na flet i fortepian (1971)
Sonata na klarnet i fortepian nr 3 (1971)
Tryptyk na fagot i fortepian (1971)
Studia na trabkę i fortepian (1971)
Cztery nokturny na fagot i fortepian (1972)
Suita na 2 puzony (1972)
Dialogi na altówkę i fortepian (1972)
Cykl utworów na obój i fortepian (1972)
Tryptyk na róg i fortepian (1972)
Fantazja na klarnet i fortepian (1973)
Muzyka na wiolonczelę i fortepian (1973)
Sonata na puzon i fortepian nr 3 (1973)
Preludia na akordeon solo (1973)
Partita na 4 puzony (1974)
Witraże na puzon i fortepian (1974)
Dziesięć utworów na tubę i fortepian (1975)
Suita na 4 rogi (1975)
Fantazja fortepianowa [wersja II] (1976)
Sonata na klarnet i fortepian nr 4 (1976)
Kontrasty na 3 klarnety (1976)
Legenda na obój i fortepian (1976)
Sonata fortepianowa nr 2 (1977)
Msza na chór męski i organy (1977)
Sonata fortepianowa nr 4 (1978)
Kulminacje na orkiestrę (1978)
Stabat Mater [wersja II] na chór męski i organy (1978)
Suita na 4 puzony (1979)
Sonata fortepianowa nr 5 (1979)
Sonata fortepianowa nr 6 (1979)
Sinfonia brevis na orkiestrę (1979)
Fantazja organowa (1979)
Sonata fortepianowa nr 7 (1980)
Sonata fortepianowa nr 8 (1980)
Contraste na tubę i fortepian (1981)
Msza polska na 4 puzony (1981)
Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1981)
Tryptyk na fortepian (1981)
Koncert wiolonczelowy (1983)
Fantazja na fortepian i orkiestrę (1983)
Miniatury fortepianowe dla dzieci i młodzieży (1988)
Piosenki dla dzieci i młodzieży do słów Władysława Broniewskiego, Aleksandra Rymkiewicza i Haliny Pietrusiewicz na głos z fortepianem
Preludium i fuga na 3 klarnety
Sonata na dwa fortepiany nr 9
Litania do Najświętszej Marii Panny do słów Zdzisława Łączkowskiego na 4 puzony i głos
Wśród nocnej ciszy 10 kolęd w łatwym układzie na skrzypce z fortepianem
Zielone wzgórza nad Soliną do słów Janusza Kondratowicza na głos z fortepianem
Tędy szli partyzanci do słów Kazimierza Szemiotha na głos i fortepian
Kto się kochał w Warszawie do słów Bolesława Żabko-Potopowicza na głos z fortepianem (?)

literatura wybrana

Hanuszewska Mieczysława, Schaeffer Bogusław Almanach polskich kompozytorów współczesnych, PWM , Kraków 1982
Iwanicka-Nijakowska Anna Grudziński Czesław w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, t. II Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie / Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Warszawa / Gdańsk 2005
Jasińska Danuta Grudziński Czesław w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „efg”, PWM , Kraków 1987
[materiały Archiwum Związku Kompozytorów Polskich]