Polmic - FB

wykonawcy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Janusz Kahl,

pianista i kompozytor; ur. 1 lutego 1927, Warszawa; zm. 2 listopada 2016, Warszawa. Początkowo gry na fortepianie uczył się prywatnie, a następnie – w latach 1942-44 – w Państwowej Szkole Muzycznej w Warszawie (ul. Okólnik). Podczas II wojny światowej na rok został osadzony w obozie koncentracyjnym w Niemczech.

Po wyzwoleniu, w 1946 roku powrócił do kraju i osiedlił się w Żyrardowie. Wstąpił do Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej nr 1 w Łodzi, gdzie uczył się gry na fortepianie pod kierunkiem Marii Wiłkomirskiej; dyplom ukończenia uzyskał w 1951 roku. Jednocześnie studiował na Uniwersytecie Łódzkim, otrzymując w 1952 roku dyplom I stopnia w zakresie chemii. W 1951 roku podjął również studia kompozytorskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, które od 1952 roku kontynuował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie u Kazimierza Sikorskiego. Dyplom ukończenia wyższych studiów artystycznych z wynikiem bardzo dobrym uzyskał w 1958 roku.

W latach 1950-53 pracował jako akompaniator w Państwowej Organizacji Imprez Artystycznych „Artos” (przemianowanej później na „Estradę”), a od 1954 do 1995 roku – jako korepetytor solistów w Państwowej Operetce w Warszawie. W okresie tym intensywnie zajmował się działalnością estradową, występując jako akompaniator (głównie na terenie Warszawy).

Od 1955 roku był członkiem Koła Młodych, a w latach 1961-70 członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich.

Pełnił funkcję Wiceprezydenta Amicale Internetionale de Neuengamme i Prezesa Środowiska Byłych Więźniów K-Z Neuengamme.

aktualizacja: 2015 (Anna Iwanicka-Nijakowska), 2016 (wa)

kompozycje

Wariacje A-dur na kwartet smyczkowy (1951)
Sonata na fortepian (1952)
Testament pieśń do słów W. Broniewskiego na baryton i fortepian (1954)
Suita na małą orkiestrę (1955)
Tańcujze dziwcyno piosenka kurpiowska na sopran lub mezzosopran i fortepian (1955)
Mała uwertura na wielką orkiestrę symfoniczną (1956)
Kochanie pieśń ludowa na 4-gł. chór mieszany (1956)
Tryptyk na flet i fortepian (1957)
Zemsta opera komiczna na solistów, chór i małą orkiestrę symfoniczną (1958)

literatura wybrana

Iwanicka-Nijakowska Anna Kahl Janusz w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, t. II Biogramy (pod red. Marka Podhajskiego), Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie / Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Warszawa / Gdańsk 2005
[materiały Archiwum Związku Kompozytorów Polskich]