Polmic - FB

indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Joanna Wicherek,

pianistka; ur. 19 czerwca 1987, Sieradz. W latach 2007-2012 studiowała w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Jerzego Romaniuka i Ramira Sanjines oraz w klasie kameralistyki Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej. W roku 2009, w ramach programu "Socrates-Erasmus", pracowała pod kierunkiem prof. Noela Floresa w Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. W kwietniu 2013 ukończyła studia magisterskie w klasie instrumentów historycznych prof. Roberta Hilla w Musikhochschule Freiburg. Brała ponadto udział w kursach prowadzonych m.in. przez Geoffreya Douglasa Madge’a, Aleksieja Orłowieckiego, Olgę Rusinę, Szabolcsa Esztényi’ego, Rebeccę Maurer, Liliannę Stawarz, Katarzynę Drogosz, Roberta Levina, Christopha Bosserta, Marcina Szelesta, Barta van Oorta i Aleksieja Lubimowa. Jest stypendystką prestiżowej Accademii Villa Bossi we Włoszech.

Posiada w swoim artystycznym dorobku artystycznym wiele konkursowych nagród i wyróżnień, w tym m.in.: wyróżnienie i Grand Prix w Konkursie Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców w Warszawie (2005, 2009) oraz wyróżnienie w X Międzynarodym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (2006).

Występuje w kraju (Filharmonie: Narodowa, Łódzka, Wrocławska, Podlaska, Świętokrzyska, Studio PR im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie) i za granicą (Niemcy, Austria, Włochy, Hiszpania, Turcja, Ukraina – Międzynarodowy Festiwal „Kontrasty” we Lwowie 2011, „Malta” – koncert zorganizowany przez Ambasadę Polską i Instytut Polski w Rzymie 2011), wykonując zarówno repertuar solowy, jak i kameralny.

Jest również zapaloną organizatorką wielu wydarzeń muzycznych, jak np. koncert Czterdziestka Pawła Mykietyna z okazji jubileuszu kompozytora w marcu 2011 roku.

Współpracowała także m.in. z Andrzejem Bauerem, Mariuszem Pędziałkiem, Tomaszem Światczyńskim, Markiem Dumiczem, Maciejem Grzybowskim oraz kompozytorami – Thierrym Tidrowem, Pawłem Mykietynem i Pawłem Szymańskim (nagranie muzyki do filmu Macieja Drygasa Cudze listy).

Wraz z zespołem muzyki dawnej „Proavitus” dokonała w 2003 roku nagrania płytowego.

aktualizacja: czerwiec 2014 (ai)

Strona internetowa artystki: www.joannawicherek.weebly.com