Polmic - FB

indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Jarosław Mamczarski,

kompozytor i teoretyk muzyki; ur. 24 kwietnia 1974, Gliwice. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którą ukończył na dwóch kierunkach: teorii muzyki (1998) oraz kompozycji w klasie Józefa Świdra (2000). W 2006 uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej, na podstawie pracy pt. Genus Computationis – Koncert skrzypcowy, obronionej pod opieką Eugeniusza Knapika. Kompozycja, będąca przedmiotem rozprawy doktorskiej, miała swoje prawykonanie w 2010 roku podczas festiwalu „Musica Polonica Nova” we Wrocławiu, w wykonaniu Szymona Krzeszowca i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Głównym obszarem zainteresowań twórczych kompozytora jest muzyka elektroniczna. Uczestniczył w licznych warsztatach kompozytorskich, m.in. w 2001 roku w Gdańsku, prowadzonych przez Krzysztofa Knittla i Elżbietę Sikorę. Brał także udział w konferencjach naukowych oraz koncertach poświęconych problematyce muzyki elektronicznej.

Od kilku lat zajmuje się również działalnością improwizatorską. Brał udział m.in. w Międzynarodowych Warsztatach „Media i Tradycja”, występując z Mattiasem Mainzem – trąbka ćwierćtonowa (Cieszyn 2005, Katowice, Kolonia 2006), a także z Richardem Ortmannem – saksofon, w ramach projektów: „Soundcheck” (Katowice 2006) i „C.O.A.L. – Carboniferous to Open-eyed Artists on Landscape” (Katowice 2007, Dortmund 2008). Efektem jego działalności na polu improwizacji były także wystąpienia w trakcie Jaz Festiwalu Muzyki Improwizowanej – z Piotrem Domagałą (2005) i Piotrem Toruńskim – klarnet basowy i orkiestrą Haagsche Hofmuzieck w projekcie „_brandenburg_320” w zabytkowej kopalni GUIDO w Zabrzu (2006). W 2008 roku wystąpił również jako członek kwintetu jazzowego w programie muzyki filmowej Krzysztofa Komedy w projekcie Nóż w wodzie.

W 2007 roku założył wraz z Krzysztofem Wołkiem improwizujący duet Loadbang Ensemble. Zespół w kolejnych latach wystąpił m.in. na festiwalach „Audio-Art”, Festiwalu Muzyki Nowej w Bytomiu (2008), New Music Festival w Louisville w Stanach Zjednoczonych (2009, z gościnnym udziałem Alison Ogden i Johna Ritza), „Musica Moderna” w Łodzi (2011), I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Elektronicznej w Tbilisi w Gruzji (2012) i II Międzynarodowym Festiwalu „Brand New Music” w Katowicach (2012, z gościnnym udziałem grającego na różnych odmianach fletu Hong-Da Chin).

Jego utwory prezentowane były m.in. podczas festiwalu "Warszawska Jesień", Festiwalu Muzyki Nowej, "Musica Polonica Nova", "Musica Electronica Nova", Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Alkagran” w Czechowicach-Dziedzicach, Śląskich Trybun Kompozytorów, festiwalu „Musica Moderna”, Festiwalu Prawykonań w Katowicach, New Music Festival w Louisville (2009), I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Elektronicznej w Tbilisi (2012).

Za muzykę do fabularnej miniatury Tomasza Jurkiewicza Franciszek zdobył Nagrodę Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu „Etiuda&Anima” w Krakowie (2005), Nagrodę Główną Mały FeFe na Festiwalu Filmowym „FeFe Felliniada” w Warszawie (2006) i Nagrodę Brązowej Framugi na Festiwalu Filmowym „Drzwi” (2007). Jest również autorem muzyki do filmu Czarne serca. Kopalnia Wujek 16 grudnia 1981 r. (2006) i filmu eksperymentalnego Barbary Kasperczak Podróż (2007) oraz warstwy dźwiękowej i muzycznej projektu Lost in Katowice Agaty Stebnickiej (2011). W 2012 roku dla Teatru Śląskiego napisał muzykę do sztuki Sławomira Mrożka Kontrakt.

Oprócz kompozycji zajmuje się także realizacją materiału elektronicznego w utworach innych kompozytorów i nagraniach. Współpracuje w tym zakresie z Orkiestrą Muzyki Nowej, od początku istnienia zespołu, dla której realizował m.in. utwory Andrzeja Krzanowskiego. W 2009 roku realizował warstwę elektroniczną w operze Fausto Romitellego Index of metals (m.in. podczas festiwalu „Musica Electronica Nova) oraz partię elektroniki w Muzyce lustrzanej Stanisława Bromboszcza (podczas III Festiwalu Prawykonań w Katowicach). W 2013 roku realizował warstwę elektroniczną w utworach: Inspiracje Ernsta Małka (podczas koncertu z okazji 40. rocznicy powstania Śląskiej Trybuny Kompozytorów), Arietta e i fiori Włodzimierza Kotońskiego (na V Festiwalu Prawykonań), Koncercie organowym Stanisława Moryty i II Koncercie wiolonczelowym Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko.

Czynnie zajmuje się działalnością organizatorską. Brał udział w pracach Rad Programowych festiwali „Musica Electronica Nova” (2009) i „Brand New Music” (2010, 2012), był współorganizatorem Festiwalu Muzyki Nowej (2007, 2008), organizatorem koncertów w ramach Śląskich Trybun Kompozytorów (2011, 2013) i Śląskich Dni Muzyki Współczesnej (2012, 2014). Ponadto był koordynatorem streakingu w projekcie C.O.A.L. w trakcie internetowego koncertu między Katowicami, Dortmundem i Lille oraz zajmował się koordynacją przebiegu wydarzenia „Guck mal! Schlesien” w Düsseldorfie (2010).

Od 1998 roku jest zatrudniony w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Pełni funkcję opiekuna Studia Muzyki Elektroakustycznej, zajmuje się także organizacją koncertów i konferencji (m.in. Styl Późny – 2000, 2004 i Musica Inter Artes – 2009). Od 2010 roku jest Pełnomocnikiem Rektora do spraw Sprawozdawczości, a od 2012 roku – także Prodziekanem Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu. Regularnie recenzuje i promuje prace licencjackie i magisterskie (pod jego kierunkiem powstały prace m.in. Marty Smolarz i Michała Lipińskiego).

Jest członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej (od 2005 roku), członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich (od 2008 roku) i członkiem Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (od 2010 roku. W 2010 roku został powołany do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Oddziału Katowickiego Związku Kompozytorów Polskich.

aktualizacja: czerwiec 2014 (ai)

kompozycje

Waves & atoms na taśmę (1997)
Sonata na saksofon i fortepian (1998)
Hyporchemata I – III na taśmę (1998)
Liquid motions na taśmę (2000)
Microconcerto I na media audio-wideo (2001)
Opcodes na dwa saksofony, dwa fortepiany i taśmę (2001)
Microconcerto II „Just do not stop” na media audio-video i puzon (2002)
M(a)y day na media audio-video (2003)
Divertimento I na fortepian, taśmę i live electronics (2003)
Divertimento II na kontrabas i taśmę (2003)
Nettext projekt intermedialny (2003)
AMIE: 5=4 na sześć interumentów dętych oraz media audio-video (2003)
Ogapir Project One projekt intermedialny (2004)
Tauto na saxofon i komputer (2005)
Genus Computationis koncert skrzypcowy (2006)
Studium geometryczne na flet, klarnet i elektronikę (2006)
Quintett F na orkiestrę (2009)
M(usic)I(nteractions)R(elations) instalacja (2010)
Quartett D na kwartet smyczkowy (2011)
Psalm 119 na chór, dedykowany pamięci Henryka Mikołaja Góreckiego (2011)
Psalm LXXIV na chór mieszany i saksofon (2013)