Polmic - FB

indeks osób (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Ryszard Sielicki,

kompozytor, pianista, aranżer; ur. 3 marca 1916, Warszawa; zm. 21 grudnia 2005, tamże. W latach 1937-39 studiował teorię muzyki u Kazimierza Sikorskiego w Konserwatorium Warszawskim. Jeszcze przed wojną współpracował jako aranżer z wytwórnią płytową Odeon oraz z jej dyrektorem Jerzym Gertem. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się w Związku Radzieckim. Rozpoczął studia kompozytorskie w Mińsku na Białorusi u Nikołaja Zołotariowa, ucznia Rimskiego-Korsakowa (równolegle z Mieczysławem Weinbergiem). W 1943 roku podjął studia kompozytorskie pod kierunkiem Dymitra Szostakowicza, Anatola Aleksandrowa i Jurija Szaporina w Państwowym Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, które ukończył w roku 1948.

Po powrocie do Polski w 1956 roku objął stanowisko dyrektora artystycznego Polskich Nagrań, gdzie stworzył takie legendarne serie wydawnicze, jak "Musica Antiqua Polonica", czy "Polish Jazz". Za jego czasów debiutowali wybitni polscy artyści i kompozytorzy, jak Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, Wanda Wiłkomirska, Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Janowski, Wanda Polańska i inni.

Kompozytor początkowo uprawiał klasyczne formy instrumentalne, a także typowe dla muzyki polskiego okresu powojennego gatunki kantaty i pieśni chóralnej. W latach 60. zwrócił się ku muzyce rozrywkowej, komponując utwory, które znalazły się w repertuarze popularnych piosenkarzy polskich. Był autorem takich przebojów, jak Na Francuskiej, Gorącą nocą, Dla ciebie miły, Jadziem na Bielany, Tylko białe tango czy Ach Franka, Franka. Od 1967 roku rozpoczął pisanie komedii muzycznych i musicali (Mister Brzdąc, Dama od Maxima, Diabeł nie śpi, Szwejk, Monte Christo). Stworzył oprawę muzyczną do wielu baśni wydawanych na płytach (Sierotka Marysia, Calineczka, Tomcio Paluch, Kubuś Puchatek, Kozucha Kłamczucha, Pimpuś Sadełko i in.), na których wychowało się kilka pokoleń polskich dzieci. Komponował również muzykę filmową (Yokmok w reż. Stanisława Możdżeńskiego) i teatralną (Dama od Maxima w reż. Aleksandra Długosza, Nam nie drewno potrzebne... w reż. Ewy Bonackiej, Diabeł nie śpi w reż. Danuty Baduszkowej, Pinokio w reż. Wiesława Opałka, Alicja w krainie czarów w reż. Jacka Suta).

Został autorem szeregu dzieł symfonicznych (Koncert wiolonczelowy, Szkice polskie, Obrazki dziecięce, Adagio i fuga), kameralnych na rozmaite składy instrumentalne (2 kwartety smyczkowe, Sonata na skrzypce i fortepian, Légende Hebraique na wiolonczelę solo, Serenade Orientale, Old town dances na klarnet i fortepian, Melodia na wiolonczelę i fortepian, Reverie na skrzypce [lub wieolonczelę] i fortepian, Mazurka – Yehudi Menuhin in memoriam na skrzypce i fortepian, Wariacje na temat słowiański na fortepian) oraz utworów wokalnych (Gebirtig Lieder, Pięć Pieśni do wierszy Mickiewicza, pieśni, romanse).

Za swoją wszechstronną działalność artystyczną został uhonorowany ważnymi nagrodami m.in. Złoty Krzyż Zasługi (1964) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1977). Był członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS przez niemal 50 lat oraz członkiem Związku Kompozytorów Polskich.
 

aktualizacja: marzec 2016 (wa)

Strona poświęcona twórczości kompozytora:
http://www.ryszard.sielicki.pl

kompozycje

I Kwartet smyczkowy "Polski" (1944)
Sonata na skrzypce i fortepian (1945)
Koncert wiolonczelowy (1946)
II Kwartet smyczkowy (1947)
Fuga na orkiestrę smyczkową i kotły ad libitum (1947)
Pięć pieśni na głos i fortepian do słów Adama Mickiewicza, wersja I (1947)
Adagio e fuga con modo polacco na orkiestrę (1947, 2005)
Kantata zwycięska na głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1948)
Wariacje na temat słowiański na fortepian (1950)
Szkice polskie, fantazja na orkiestrę (1955)
Obrazki dziecięce, suita na orkiestrę (1960)
Dwie pieśni o Bałtyku na chór mieszany a cappella (1963)
Mister Brzdąc, komedia muzyczna w 3 aktach (1964)
Dama od Maxima, musical (1966)
Tryptyk polski na orkiestrę (1968)
Diabeł nie śpi, musical (1970)
Szwejk, sceny z życia dzielnego wojaka, musical (1976)
Pinokio, śpiewogra dla dzieci w 3 aktach (1978)
Sierotka Marysia, opera dla dzieci (1984)
Monte Christo, musical romantyczny w 2 aktach (1985)
Old Town Dances na klarnet i fortepian (1987)
Trzy pieśni śląskie na chór a cappella, wersje: na chór męski, żeński i mieszany (1990)
Chassidic Songs na mezzosopran, klarnet, wiolonczelę i fortepian (1992)
Kaddish-Song na sopran i fortepian (1997)
Gebirtig-Lieder na mezzosopran, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1998)
Légende hebraïque na wiolonczelę i fortepian (1998)
Serenade orientale na wiolonczelę solo (1998)
Mazurek "Hommage à Yehudi Menuhin" na skrzypce i fortepian (1999)
Valse-Impromptu na lekki sopran i fortepian (1999)
Pięć pieśni na głos i fortepian do słów Adama Mickiewicza, wersja II (2005)
Piosenki:

Ach, Franka, Franka (sł. Ewa Bonacka)
A jednak warszawianki (sł. Włodzimierz Patuszyński)
Ali Bej (sł. Adam Hosper)
Ballada o toreadorze (sł. Wojciech Młynarski)
Chłopcy z obcych mórz (sł. Andrzej Bianusz)
Cygańska nadzieja (sł. Zbigniew Stawecki)
Czarny szal (sł. Karol Kord)
Czy to pies, czy to bies (sł. Janusz Odrowąż)
Dla ciebie miły (sł. Mirosław Łebkowski)
Drugi brzeg (sł. Andrzej Bianusz)
Dwudziestu trzech (sł. Andrzej Bianusz)
Dzień niepodobny do dnia (sł. Andrzej Tylczyński)
Ej Piotr (sł. Andrzej Bianusz)
Gorącą nocą (sł. Helena Kołaczkowska i Mirosław Łebkowski)
Jadziem na Bielany (sł. Michał Ochorowicz)
Jak odnaleźć twój ślad (sł. Jerzy Jurandot)
Mój największy błąd (sł. Jerzy Jurandot)
Maszeruje wojsko (sł. Krzysztof Gąsiorowski i Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski)
Na Francuskiej (sł. Bogusław Choiński i Jan Gałkowski)
Nic ci nie przyrzekam (sł. Krystyna Wolińska)
Pod niebem Valparaiso (sł. Stanisław Werner)
Rodeo (sł, Mirosław. Lebkowski)
Stary Gaucho (sł. Mirosław. Lebkowski)
Si, Signor (sł. Kazimierz Winkler)
Szesnaście lat (sł. Mirosław Łebkowski i Stanisław Werner)
Tobie nic do tego (sł. Zbigniew Stawecki)
Viva Maria (sł. Andrzej Lech Kudelski)
Warszawa w różach (sł. Zbigniew Stawecki)
W górach Sierra Maestra (sł. Stamir)
Zimowa herbatka (sł. Andrzej Bianusz)
Znów opadł liść (sł. Roman Sadowski)
Z tamtej strony lądu (sł. Ewa Bonacka)

Bajki muzyczne:

Ali Baba i 40 rozbójników
Alicja w krainie czarów
Brzydkie kaczątko
Calineczka
Chatka Puchatka
Kozucha Kłamczucha
Kubuś Puchatek
O krasnoludkach i Sierotce Marysi
Przygody Pimpusia
Sadełko
Pinokio, Plastusiowy pamiętnik
Stoliczku, nakryj się
Tańczące krasnoludki
Tomcio Paluch (i inne)