Polmic - FB

muzykolodzy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Alojzy Kopoczek,
etnomuzykolog, instrumentolog, pedagog; ur. 17 grudnia 1941, Mazańcowice. W latach 1961-66 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Doktoryzował się w 1979 roku na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie pracy Instrumenty muzyczne Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Aerofony proste i ich repertuar, napisanej pod kierownictwem prof. A. Dygacza. Stopień doktora habilitowanego otrzymał na podstawie rozprawy Ludowe narzędzia muzyczne z ceramiki na ziemiach polskich (Katowice 1989). Zainteresowania muzyczno-etnograficzne zaowocowały innymi jeszcze publikacjami, m.in. książką Ludowe instrumenty muzyczne polskiego obszaru karpackiego. Od 1974 roku wykłada dyrygenturę i metodykę wychowania muzycznego oraz zajęcia na temat polskiego folkloru muzycznego w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Przez dwanaście lat (1974-1986) był dyrygentem orkiestry dętej, obecnie kieruje chórami w Czeskim Cieszynie i Karwinie - Darkowie w Czechach.
Otrzymał szereg nagród za działalność naukową i społeczną (m.in. nagrodę indywidualną III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Sześciokrotny laureat nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego, uhonorowany Złotą Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”.

 
aktualizacja: styczeń 2015 (mkk, ab)

publikacje

książki

Instrumenty muzyczne Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Aerofony proste i ich repertuar, Beskidzka Oficyna Wydawnicza BISK, Bielsko-Biała 1984
Ludowe instrumenty muzyczne polskiego obszaru karpackiego: instrumenty dęte, Muzeum Okręgowe, Rzeszów 1996
Ludowe narzędzia muzyczne z ceramiki na ziemiach polskich, Uniwersytet Śląski, Katowice 1989
Nauka gry na okarynie (skrypt dla studentów wychowania muzycznego i nauczania początkowego), Uniwersytet Śląski, Katowice 1990
Tradycje gry na instrumentach dętych w Jastrzębiu Zdroju współautor: S. Śmietana, Jastrzębie Zdrój 2004
redakcje naukowe

Instrumenty muzyczne w polskiej kulturze ludowej (materiały z sesji instrumentologicznej, Zborów k. Warszawy, 27-28 listopada 1987) red. L. Bielawski, P. Dahlig, A. Kopoczek, Instytut Sztuki PAN, Warszawa-Łódź 1990
Polskie instrumenty ludowe: studia folklorystyczne red. A. Dygacz, A. Kopoczek, Uniwersytet Śląski, Katowice 1981
W kręgu badań nad folklorem: materiały pokonferencyjne w dziesięciolecie śmierci Franciszka Kotuli red. A. Kopoczek, K. Ruszel, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1995