Polmic - FB

muzykolodzy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Barbara Krzyżaniak,

etnomuzykolog, ur. 21 lipca 1924, Szamotuły; zm. 15 grudnia 2003, Szamotuły. Studiowała muzykologię pod kierunkiem A. Chybińskiego, Marii Sobieskiej i Marii Szczepańskiej na uniwersytecie w Poznaniu (1947-52). W 1971 roku otrzymała stopień doktora po obronie rozprawy pt. Rękopis z 1721 roku Biblioteki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu jako źródło do historii kolęd w Polsce w XVII i XVIII wieku, napisanej pod kierunkiem J. Chomińskiego w Instytucie Sztuki PAN.

Od 1951 roku pracowała w poznańskim zespole dokumentacji folkloru Instytutu Sztuki PAN (do 1959 roku: Państwowy Instytut Sztuki). Pełniąc funkcję adiunkta prowadziła badania terenowe w Wielkopolsce, Łowickiem, Kieleckiem, na Pałukach, Warmii i Mazurach (1971-84).

Prowadziła również działalność pedagogiczną: wykładała folklor w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze (1975-77).

Jej zainteresowania naukowe obejmowały przede wszystkim klasyfikację pieśni ludowych, ich obrzędowe uwarunkowania, historię kolęd i problemy edytorstwa źródeł.

W 1979 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

 

aktualizacja: 2015 (Maria Kominek-Karolak, Aleksandra Braumańska, Wiktoria Antonczyk)

literatura wybrana

Bielawski Ludwik Krzyżaniak Barbara w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, t. K-L-Ł, PWM, Kraków 1997

publikacje

książki

Folklor Kujaw współautorzy: R. Lange, A. Pawlak, Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1979
Folklor Warmii i Mazur współautorzy: M. Drabecka, J. Lisakowski, Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1978
Kantyczki z rękopisów karmelitańskich: XVII-XVII w., PWM, Kraków 1977
Kujawy cz. 2, Melodie (współautorzy: J. Lisakowski, A. Pawlak), PWM, Kraków 1975
Kujawy cz.1, Teksty (współautorzy: J. Lisakowski, A. Pawlak), PWM, Kraków 1974
artykuły

Informacje o instrumentach muzycznych w tekstach kolęd, "Muzyka" 1972 nr 4
Rękopis z 1721 roku - źródło do historii polskiej kolędy, "Muzyka" 1966 nr 1
redakcje naukowe

Kantyczki karmelitańskie. Rękopis z XVIII wieku przygotowanie do wydania: B. Krzyżaniak, PWM, Kraków 1980
Polska pieśń i muzyka ludowa - źródła i materiały t. 1 "Kujawy", t. 2 "Kaszuby", t. 3 "Warmia i Mazury", tomy w opr. zespołów pod red. L. Bielawskiego, B. Krzyżaniak, A. Pawlaka, Instytut Sztuki PAN, PWM, Warszawa 1974-2000