Polmic - FB

muzykolodzy (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Andrzej Bieńkowski,
malarz, etnograf, fotograf; ur. 1946, Warszawa. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pracowni J. Cybisa oraz na Wydziale Grafiki. Dyplom uzyskał w 1971 roku. Od 1980 roku prowadzi pracownię malarstwa i rysunku na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP, w 1995 roku otrzymał tytuł profesora.
Od początku lat 80. ubiegłego stulecia prowadzi prywatne badania terenowe i dokumentację muzyki wiejskiej głównie na Radomszczyźnie i południowym Mazowszu, później również na Lubelszczyźnie i od 2003 roku na Ukrainie i Białorusi. Poszukuje instrumentów, odnawia je, rekonstruuje dawne kapele wiejskie. W trakcie swoich wypraw na wieś zgromadził prywatne archiwum etnograficzne zawierające nagrania audio, video, zdjęcia oraz instrumenty. Autor filmów-dokumentów Ostatni wiejscy muzykanci, Muzyka żydowska w pamięci wiejskich muzykantów, Ukraina. W poszukiwaniu pogańskich obrzędów, Muzykanci Gace z Radomskiego oraz serii 27 krótkich filmów popularyzujących muzykę wiejską, zrealizowanych wraz z Moniką Menciną. Autor publikacji (m.in. Ostatni wiejscy muzykanci- ludzie, obyczaje, muzyka, Sprzedana muzyka) opowiadających o ostatniej generacji wiejskich muzykantów, ich obyczajach i muzyce, i będących zapisem odchodzenia kultury wsi, próbą analizy przyczyn jej zaniku, a zarazem świadectwem jej wyjątkowości i oryginalności.
Współautor serii płytowej „Muzyka Odnaleziona”. Współpracował z warszawskim Domem Tańca, wraz z Marią Baliszewską prezentował swoje nagrania w Programie 2 Polskiego Radia w audycjach pt. Muzyka Odnaleziona, a także gościł w magazynie Źródła u Anny Szewczuk-Czech. Publikuje swoje zbiory muzyki wiejskiej w wydawnictwie „Muzyka Odnaleziona”, w 2012 roku założył fundację „Muzyka Odnaleziona”, która zajmuje się porządkowaniem, digitalizacją i udostępnianiem archiwum etnograficznego.
Laureat nagrody im .O. Kolberga (1995) i nagrody im. C. K. Norwida (2008). W 2014 roku został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

 
aktualizacja: luty 2015 (mkk)

publikacje

książki

1000 kilometrów muzyki. Warszawa – Kijów (książka z płytą CD), Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Muzyka Odnaleziona, Warszawa 2009
Białoruś. Śpiewy obrzędowe. Śpiewy z kołchozów (książka z płytą CD), Muzyka Odnaleziona, Warszawa 2014
Ostatni wiejscy muzykanci, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001
Sprzedana muzyka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2007