Polmic - FB

indeks osób (T)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Maciej Tomasiewicz,

dyrygent, skrzypek; ur. 20 listopada 1990, Katowice. Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach w klasie skrzypiec Małgorzaty Nowak-Dąbrowskiej. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, w której kształcił się w zakresie kompozycji i teorii muzyki oraz dyrygentury symfoniczno-operowej w klasie Szymona Bywalca, pod okiem którego kształci się także na studiach doktoranckich. W czerwcu 2012 roku poprowadził swój dyrygencki koncert dyplomowy z muzykami i na estradzie Filharmonii Śląskiej im H. M. Góreckiego w Katowicach. Uczestniczył w mistrzowskim kursie dyrygenckim prowadzonym przez Michaela Dittricha w Budapeszcie, podczas którego w drodze konkursu został wyróżniony II nagrodą, a także w kursach prowadzonych przez Larry’ego Livingstona, Jacka KaspszykaGabriela Chmurę. Był półfinalistą I Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygentury im. A. Kopycińskiego we Wrocławiu.

Asystował Michałowi Klauzie podczas przygotowań spektaklu operowego Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta z udziałem studentów uczelni muzycznych z Katowic, Louisville i Ostrawy. Współpracował jako asystent dyrygenta z Teatrem Wielkim w Łodzi, gdzie przygotowywał premierę Strasznego dworu Stanisława Moniuszki w reżyserii Krystyny Jandy. Dotychczas prowadził koncerty m.in. z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Świętokrzyskiej, Orkiestrą Filharmonii Zielonogórskiej, Śląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Muzyki Nowej, Gliwicką Orkiestrą Kameralną, Silesian Art Collective. Jest związany z Orkiestrą Kameralną „Archetti”, z którą współpracował jako skrzypek, a obecnie jako dyrygent. Pełniąc funkcję dyrygenta-asystenta wystąpił z Szymonem Bywalcem i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach w utworze Dariusza Przybylskiego Katabasis. Wykonanie to zostało zarejestrowane na płycie CD pt. Szaleństwo koncertowania, wydanej z czasopismem „Twoja Muza”. Ponadto został zakwalifikowany przez Instytut Muzyki i Tańca do pierwszej edycji programu „Dyrygent-rezydent”, co zaowocowało współpracą z Filharmonią Śląską w sezonie artystycznym 2013/14. W sezonie 2015/16 współpracuje z Operą i Filharmonią Podlaską - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku w ramach trzeciej edycji tego programu.
 
aktualizacja: kwiecień 2015 (ab)