Polmic - FB

muzykolodzy (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Beata Bolesławska-Lewandowska,

muzykolog, ur. 19 sierpnia 1974, Łańcut. Jest absolwentką studiów magisterskich w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem, 1998) oraz studiów doktorskich na Wydziale Muzycznym Uniwersytetu w Cardiff w Wielkiej Brytanii (2010). W 2020 roku Rada Naukowa Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk podjęła uchwałę o nadaniu dr Beacie Bolesławskiej-Lewandowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce.

W roku akademickim 1997/98 otrzymała stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce, a latach 2000, 2003 i 2012-13 stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prowadzenie badań naukowych.

Jest autorką szeregu prac, artykułów i recenzji na tematy związane z polską muzyką współczesną, publikowanych w kraju (m.in. „Ruchu Muzyczym”, „Tygodniku Powszechnym”) i za granicą (m.in. w londyńskim magazynie „Opera”). W 2001 roku Polskie Wydawnictwo Muzyczne opublikowało monografię Panufnik jej autorstwa, poświęconą życiu i twórczości Andrzeja Panufnika, w 2013 roku - książkę Henryk Mikołaj Górecki. Portret w pamięci z rozmowami o Henryku Mikołaju Góreckim, a w roku 2014 - pracę Panufnik. Architekt emocji z rozmowami o Andrzeju Panufniku. Jest także autorką tekstów na portalach internetowych www.panufnik.polmic.pl, www.trzejkompozytorzy.pl (część poświęcona Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu) oraz www.ninateka.pl/kolekcje/panufnik. W 2014 roku dla wydawnictwa Marginesy przetłumaczyła ostatni rozdział Autobiografii Andrzeja Panufnika, napisany przez żonę kompozytora, Lady Camillę Panufnik. Na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca przygotowała dwa obszerne raporty na temat obecności muzyki Andrzeja Panufnika. Część 1 raportu, obejmująca lata 1991–2013 zawiera ponad 150 stron danych na temat wykonań, dyskografii, publikacji, konferencji i innych wydarzeń związanych z kompozytorem. Część 2 natomiast, o zbliżonej objętości, to zbiór precyzyjnych danych o wydarzeniach roku stulecia urodzin Andrzeja Panufnika (2014). W maju 2015 roku nakładem brytyjskiego wydawnictwa Ashgate ukazała się angielska wersja jej monografii życia i twórczości Andrzeja Panufnika, zatytułowana The Life and Works of Andrzej Panufnik (1914-1991). Dla tego samego wydawcy przygotowała również do publikacji swą pracę doktorską pt. The Symphony and Symphonic Thinking in Polish Music since 1956 napisaną pod kierunkiem Adriana Thomasa.W latach 2016-2018 ukazały się pod jej redakcją dwa tomy korespondencji Zygmunta Mycielskiego i Andrzeja Panufnika - Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik. Korespondencja. Część 1: Lata 1949–1969; Część 2: Lata 1970–1987.

Wyniki prowadzonych badań naukowych w rozmaitych archiwach na całym świecie Beata Bolesławska-Lewandowska upowszechnia zarówno podczas wystąpień na konferencjach naukowych, jak i w działalności popularyzatorskiej. Brała udział w organizowaniu koncertów z muzyką Zygmunta Mycielskiego, Andrzeja Panufnika i Romana Palestra (np. zaprogramowała koncert w ramach festiwalu "Warszawskie Spotkania Muzyczne", 8 maja 2017 roku; przygotowała koncepcję programową koncertu i wystawy "Skazani na zapomnienie: Roman Palester i Andrzej Panufnik" w Teatrze Palladium, 17 września 2018). Od 2017 roku wspólnie z dr Jolantą Guzy-Pasiak organizuje cykl konferencji oraz jest redaktorem serii "Muzyka polska za granicą". Kolejne tomy tej serii wydawniczej są pokłosiem organizowanych w IS PAN konferencji naukowych, które konsolidują środowisko badaczy zajmujących się problematyką polskich kompozytorów działających w XX wieku za granicą.

W latach 1998-2005 pracowała w biurze festiwalu „Warszawska Jesień”, a od 2005 do 2008 roku w Redakcji Widowisk Artystycznych Programu 2 Telewizji Polskiej S.A. jako starszy redaktor prowadzący. W latach 2008-2015 zatrudniona była w TVP Kultura na stanowisku sekretarza redakcji muzyki.

Jest członkiem zespołów redakcyjnych pism: „Polski Rocznik Muzykologiczny” (od 2015) i „Forum Muzykologiczne” (od 2004).

Od 2015 roku pracuje w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, w Zakładzie Muzykologii.

Od 2003 roku jest członkiem Sekcji Muzykologów oraz Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich, gdzie od 2015 roku pełni funkcję Przewodniczącej Sekcji Muzykologów, zasiadając jednocześnie w gronie członków Zarządu Głównego stowarzyszenia (od 2017 w Prezydium Zarządu). Aktywność ta pozwala na podejmowanie działań na rzecz konsolidacji środowiska muzykologów i teoretyków muzyki, m.in. poprzez organizowanie dorocznych konferencji ZKP oraz pracę przy publikacji pism wydawanych przez Sekcję, a także podejmowanie współpracy z kompozytorami podczas wspólnie realizowanych wydarzeń artystycznych (m.in. Festiwal Siedmiu Nurtów na 70-lecie ZKP).

Została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007) oraz Nagrodą Honorową Związku Kompozytorów Polskich za zasługi dla promocji muzyki polskiej (2015).  

aktualizacja: 2015 (ab), 2021 (wa)

publikacje

książki

Górecki. Portret w pamięci, PWM, Kraków 2013
Mycielski. Szlachectwo zobowiązuje, PWM, Kraków 2018
Panufnik, PWM, Kraków 2001
Panufnik. Architekt emocji, PWM, Narodowy Instytut Audiowizualny, Kraków-Warszawa 2014
The Life and Works of Andrzej Panufnik (1914–1991) [w jęz. ang.], Ashgate Publishing Ltd, Farnham 2015
The Symphony and Symphonic Thinking in Polish Music since 1956, Taylor & Francis (Routledge), Abingdon 2019
Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik: Korespondencja. Część 1: Lata 1949–1969, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016
Zygmunt Mycielski – Andrzej Panufnik: Korespondencja. Część 2: Lata 1970–1987, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2018
artykuły

Andrzej Panufnik and the Pressures of Stalinism in Post-War Poland, "Tempo" 2002 nr 220
Andrzej Panufnik i Roman Palester wobec wyzwań emigracji politycznej z PRL. Podobieństwa i różnice przyjętych postaw twórczych w: Muzyka polska za granicą, t. 1: Twórcy – źródła – archiwa, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2017
Awangarda muzyczna w oczach Zygmunta Mycielskiego i Andrzeja Panufnika – według zachowanej korespondencji w: Krytyka muzyczna. Teoria, historia, współczesność, red. Michał Bristiger, Rafał Ciesielski, Jolanta Guzy-Pasiak, Barbara Literska, Zielona Góra 2009
Between Emotion and Intellect. On Musical Language of Andrzej Panufnik (1914-1991), "Musicology Today" 2015
„Chyba istotą naszego życia, czy radości, czy jak to chcesz nazwać, to komponować”. Jeszcze o relacjach Zygmunta Mycielskiego i Andrzeja Panufnika w: Człowiek, myśl, muzyka. Wokół postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Grzegorz Oliwa, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2019
Emigracyjne drogi Romana Palestra i Andrzeja Panufnika, "Roczniki Kulturoznawcze" 8 (2017) nr 2
Facing a New Reality: Polish Composers in the First Years After 1945, "GESJ Musicology & Cultural Science” [Tbilisi], 19 (2019) nr 1
II Symfonia Witolda Lutosławskiego i II Symfonia Henryka M. Góreckiego – dwie koncepcje późno awangardowej symfonii dwuczęściowej, "Polski Rocznik Muzykologiczny" 2011 t. IX
Kierunki, nurty, inspiracje – o języku muzycznym Romana Palestra w: Muzyka polska za granicą, t. 1: Twórcy – źródła – archiwa, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2017
Kilka uwag o symfoniach Henryka Mikołaja Góreckiego, "Ruch Muzyczny" 2014 nr 5
Konstruktywizm i konstrukcja w muzyce polskiej XX i XXI wieku w: Powracające fale w muzyce polskiej lat 1918–2018, red. Marta Szoka, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, Łódź 2019
Muzyka czasów terroru? Okupacyjne uwertury orkiestrowe Grażyny Bacewicz i Andrzeja Panufnika w: Grażyna Bacewicz. Konteksty życia i twórczości, red. Marta Szoka, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów, Łódź 2016
Paryskie lata studiów Zygmunta Mycielskiego w świetle jego zapisków i korespondencji w: Między Warszawą a Paryżem (1918–1939), red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Jolanta Guzy-Pasiak, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2019
Polish Symphonies of the 1980s as Public Statements against Martial Law, "Musicology Today" 2011
Roman Palester i Jerzy Giedroyc – o wzajemnych kontaktach w świetle zachowanej korespondencji, "Muzyka" 2019 nr 1
Skazani na zapomnienie? O obecności muzyki emigracyjnej w kraju i na świecie w: Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918–2018), red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Małgorzata Gamrat, Magdalena Nowicka-Ciecierska, Marlena Wieczorek, Fundacja Meakultura, Gliwice 2018
Styl symfoniczny Tadeusza Bairda w utworach po 1956 roku, "Forum Muzykologiczne" 2011
Symfonie Henryka Mikołaja Góreckiego – myślenie awangardowe a tradycja gatunku w: Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce, studia pod red. A. Jarzębskiej i J. Paji-Stach, Musica Iagellonica, Kraków 2007
Symmetry in the Symphonies of Andrzej Panufnik w: Andrzej Panufnik’s Music and Its Reception. Studies ed. by J. Paja-Stach, Musica Iagellonica, Kraków 2003
„Talent to dobro powierzone…” – etyka chrześcijańska w postawie twórczej i życiowej Witolda Lutosławskiego, "Pro Musica Sacra" 2013
The Musicological Section of the Polish Composers’ Union. Historical Background, "Polski Rocznik Muzykologiczny" 2019 t. XVII
Zygmunt Mycielski i Andrzej Panufnik – o muzycznej przyjaźni ponad żelazną kurtyną, "Muzyka" 2016 nr 4
redakcje naukowe

Chopinspira. Współcześni kompozytorzy polscy o Chopinie red. B. Bolesławska-Lewandowska, K. Droba, Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 2010
Człowiek, myśl, muzyka. Wokół postaci i twórczości Zygmunta Mycielskiego red. B. Bolesławska-Lewandowska, B. Mielcarek-Krzyżanowska, G. Oliwa, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2019
M. Gąsiorowska „Rozmowy z Włodzimierzem Kotońskim” red. B. Bolesławska-Lewandowska, M. Szoka, Warszawska Jesień, Warszawa 2010
Muzyka polska za granicą, t. 1: Twórcy – źródła – archiwa red. B. Bolesławska-Lewandowska, J. Guzy-Pasiak, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2017
Muzyka polska za granicą, t. 2: Między Warszawą a Paryżem (1918−1939) red. B. Bolesławska-Lewandowska, J. Guzy-Pasiak, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2019
Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918–2018) red. B. Bolesławska-Lewandowska, M. Gamrat, M. Nowicka-Ciecierska, M. Wieczorek, Fundacja Meakultura, Gliwice 2018
hasła encyklopedyczne

Sessions Roger w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, t. S-Sł, PWM, Kraków 2007
Woytowicz Bolesław, Vaughan-Williams Ralph w: Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. E. Dziębowskiej, t. W-Ż, PWM, Kraków 2012
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

Kinga Kiwała: Pokolenie Stalowej Woli. Eugeniusz Knapik, Andrzej Krzanowski, Aleksander Lasoń [Kraków: Akademia Muzyczna, 2019], "Muzyka" 2019 nr 4
Lisa Jakelski: Making New Music in Cold War Poland. The Warsaw Autumn Festival, 1956–1968 [Oakland: University of California Press, 2017], "Muzyka" 2018 nr 2
Lisa Jakelski: Making New Music in Cold War Poland: The Warsaw Autumn Festival, 1956–1968 [Oakland: University of California Press, 2017], "European History Quarterly" 48:2018, nr 2
Sławomir Wieczorek: Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955, Wrocław 2014, "Muzyka" 2017 nr 2
Tomasz Tarnawczyk: Optymistyczna i monumentalna. Symfonia w muzyce polskiego socrealizmu, Łódź 2013, "Muzyka" 2016 nr 2