Polmic - FB

kompozytorzy (C)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Jarosław Chełmecki,

kompozytor; ur. 1978. Studia kompozytorskie pod kierunkiem Eugeniusza Knapika ukończył w 2002 roku w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Uczestniczył w wielu seminariach, warsztatach i konferencjach, m.in. w Stuttgarcie, Ostrawie, Rycerce Górnej, Katowicach. Był czterokrotnie stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Jest laureatem kilku nagród w konkursach kompozytorskich, m.in. Ogólnopolskim Konkursie Młodych Kompozytorów im. A. Krzanowskiego w Bielsku-Białej, Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Msza Bogucka” oraz Ogólnopolskim Konkursie na Fugę w Bydgoszczy.

Na jego dorobek składają się głównie utwory kameralne i chóralne. Były one wykonywane m.in. przez studentów Akademii Muzycznej w Katowicach, Filharmonię Śląską, Orkiestrę Muzyki Nowej, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, Kwartet Śląski. Ważniejsze z nich prezentowane były także na antenie Programu Drugiego Polskiego Radia, Radia Katowice oraz zostały nagrane. Jedna z najnowszych kompozycji na chór kameralny Jarosława Chełmeckiego została zamówiona przez Agencję Artystyczną „Appassionato” w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyku i Tańca.

Artysta jest członkiem zespołu wokalnego Cantus Floridus.

Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Katowicach.

Od 2006 roku jest członkiem-kandydatem Związku Kompozytorów Polskich.

październik 2015 (wa)

kompozycje

Madrygał I na mezzosoprano solo (2005)
Madrygał II na chór mieszany (2007)
Concerto na kwartet smyczkowy i orkiestrę smyczkową (2007)
Madrygał III na chór mieszany
Ego sum Lux na chór mieszany
Magnificat na sopran solo, chór męski, 4 harfy, flet barokowy, waltornię, altówkę i wiolonczelę (2010)