Polmic - FB

indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Grzegorz Majka,

kompozytor, teoretyk muzyki i dyrygent; ur. 14 września 1981, Zaborów (małopolskie). W latach 2001-2011 studiował na Akademii Muzycznej w Krakowie teorię muzyki pod kierunkiem Krzysztofa Szwajgiera oraz kompozycję u Anny Zawadzkiej-Gołosz.

W czasie studiów prowadził działalność publicystyczną, pisząc recenzje i artykuły na łamach pism „Ruch Muzyczny”, „Muzyka 21” oraz „Twoja Muza”. Jako teoretyk muzyki zajmował się twórczością Juliusza Łuciuka; w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010) przygotował do publikacji pierwszą monografię tego kompozytora pt. Juliusz Łuciuk. W harmonii myśli i ducha (niewydana). Jest również autorem licznych drobniejszych opracowań, w tym omówień do wszystkich sześciu płyt z muzyką Łuciuka, wydanych przez wytwórnię Acte Préalable.

Okazjonalnie działa jako dyrygent, wykonując własne utwory. Założył i prowadził Tarnowską Orkiestrę Miłosierdzia Bożego (2010-2012) oraz chór „Vox Animae” przy Centrum Kultury w Żabnie (2011-2014).

Od 2013 roku uczy przedmiotów teoretycznych w Szkole Muzycznej I st. w Domosławicach. Na tym polu sukcesywnie włącza własne kompozycje do dydaktyki, poszerzonej o praktyczne poznawanie elementów muzyki współczesnej.

Jego utwory były prezentowane podczas takich festiwali, jak Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Forum Młodych Kompozytorów w Krakowie czy Małopolskim Festiwalu Akordeonowym. W latach 2014–2019 utwory Grzegorza Majki corocznie prezentowane były w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

W 2015 roku utwór Grzegorza Majki Mgła. Suita liryczna został zamówiony przez Szkołę Muzyczną I stopnia w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyku i Tańca.

W ramach stypendium twórczego MKiDN na rok 2017 skomponował Wielką Księgę Miniatur. Cykl 30 miniatur na duety i tria jest twórczym przeglądem 30 technik kompozytorskich, faktur, nurtów estetycznych wraz z syntetycznymi opisami każdego z nich. Wielka Księga Miniatur ma też walor pedagogiczny.

16 listopada 2019 roku w Bazylice Jasnogórskiej w Częstochowie odbył się koncert kompozytorski Grzegorza Majki, zorganizowany w ramach programu „Niepodległa”. Podczas koncertu prawykonany został utwór Testament ran do słów Tadeusza Szymy na sopran, baryton, dwa akordeony i realizatora-sonorystę. W tym samym roku jego Msza Domosławicka miała swe wykonania w Kamieńcu Podolskim oraz we Lwowie.

Jako kompozytor zgłębia możliwości „rytmiczności barw”, czyniąc z tego elementu przestrzeń poszukiwań twórczych w każdym typie obsady wykonawczej. Nawiązuje również do barokowej konwencji „dynamiki tarasowej”, ową tarasowość rozszerzając również na inne elementy, tj, barwę, fakturę, agogikę, rejestr.

aktualizacja: 2016, 2020 (wa)

kompozycje

Promień na skrzypce solo (2009)
Kwartet na różne czasy na skrzypce, altówkę, wiolonczelę i fortepian (2009)
Msza zaborowska na 3 soprany i orkiestrę (2010)
Sub tuum praesidium na chór mieszany a cappella (2011)
Dominikacje na mezzosopran, 2 flety, 2 fagoty, fortepian i kwartet smyczkowy (2011)
11,2 na skrzypce solo (2012)
Trzy groteski na tenor, fagot i altówkę do słów Mirona Białoszewskiego (2012)
Żmije na orkiestrę symfoniczną (2013)
Ad astra kantata na 3 soprany, 2 mezzosoprany, recytatora, chór i orkiestrę< (2014)
Metaprzestrzenie czekania na skrzypce i altówkę (2014)
Metaprzestrzenie spełnienia na dwa akordeony (2014)
Pryzmat na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2014)
Rozwalacz ufoludków na flet solo (2014)
Mgła suita liryczna na 3 soprany, chór i orkiestrę (2015)
Preludium w 2 odcieniach na organy i akordeon (2015)
Spotkania barwy z ruchem na fortepian (2015)
Migotliwie na sopran i fortepian (2015)
Symfonia I stopnia na orkiestrę, chór, głos niewokalny i gitarę elektryczną (2016)
Noc duszy na flet, waltornię i trio smyczkowe  (2016)
Wielka Księga Miniatur, 30 miniatur na różnorodne duety i tria  (2017)
Tarasy na flet, altówkę i harfę (2018)
Drzewa Wieku Wolności na sopran, baryton, chór i orkiestrę do słów Ryszarda Ostrowskiego (2018)
Testament ran na sopran, baryton, 2 akordeony i realizatora-sonorystę do słów Tadeusza Szymy (2018-2019)
Msza Domosławicka (2019)
Akomodacje na klarnet, trio smyczkowe i fortepian  (2019)
Pragnienie na baryton i fortepian do słów Tadeusza Szymy  (2019)
Między czasem a (na przykład) kamieniem na flet, klarnet, trio smyczkowe i fortepian  (2019)