Polmic - FB

muzykolodzy (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Joanna Gul,

teoretyk muzyki, instrumentolog, muzykoterapeutka; ur. 1977, Jelenia Góra. Ukończyła muzykoterapię (2001) i teorię muzyki (2002) na Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Jej praca magisterska Historia wytwórni fortepianów „Ed. Seiler” na tle przemysłu muzycznego Legnicy w XIX i XX wieku, napisana pod kierunkiem prof. dr Marii Zduniak, została wyróżniona na XIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych w Polsce. Jest absolwentką Studiów Doktoranckich Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie przygotowuje dysertację doktorską w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Interesuje się instrumentologią, w szczególności historią budownictwa instrumentów muzycznych na Dolnym Śląsku. Bierze udział w ważnych projektach naukowych, opisując obraz dźwiękowy miasta, zabytkowe instrumenty muzyczne. W ramach projektu „Pejzaż dźwiękowy Wrocławia – badania nad audiosferą miasta środkowoeuropejskiego” przeprowadziła badania terenowe, dokumentując dźwięki wschodniej części miasta (obszar tzw. Wielkiej Wyspy). Jest członkiem zespołu przygotowującego materiały i ich opracowanie dla portali Instytutu Muzyki i Tańca „Polskie ludowe instrumenty muzyczne” oraz „Fortepian w zbiorach polskich”. W ramach projektów była współredaktorem i współautorem (wraz z Beniaminem Voglem) polskiego tłumaczenia uaktualnionej klasyfikacji instrumentów muzycznych Hornbostela i Sachsa, stosowanej przez bazę internetową MIMO (Musical Instrument Museums Online, a także tezaurusa do polskiej wersji strony internetowej MIMO.

Joanna Gul pracuje w Bibliotece Kulturoznawstwa i Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również członkiem Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

grudzień 2015 (wa)

publikacje

rozprawy

Brzmienia wody na obszarze wrocławskiej Wielkiej Wyspy. Głos drugi, w: Audiosfera Wrocławia, red. R. Tańczuk, R. Losiak, Prace Kulturoznawcze. Monografie, t. 6, Wrocław 2014
Budownictwo fortepianów i pianin w Legnicy – nowe fakty, w: Muzyka fortepianowa, t. 13, red. J. Krassowski, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 2004
Budownictwo fortepianów i pianin w Świdnicy, w: Amator Scientiae. Festschrift für Dr. Peter Ohr, hrsg. von R. Sachs, Wrocław 2004
Cechy i funkcje instrumentów muzycznych na dolnośląskich wystawach rzemiosła i przemysłu w XIX oraz pierwszej połowie XX wieku, w: Tradycje śląskiej kultury muzycznej, t. 12 pod red. nauk. A. Granat-Janki i zespołu, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław 2011
Do dziejów budownictwa fortepianów w Legnicy: współpracownicy Eduarda Seilera, w: Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej, t. 11, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2008
Ikonografia muzyczna wystaw rzemiosła i przemysłu, w: Muzyka w sztukach wizualnych XIX-XXI wieku, Ikonografia muzyczna. Studia i materiały, t. 2, red. J. Guzy-Pasiak, Warszawa 2013
Instrumenty muzyczne na pierwszych wystawach sztuki, rzemiosła i przemysłu w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu, „Muzyka”2011 nr 3, s. 105-122
Ogłuszający hałas i wabiąca muzyka, czyli o audiosferze dolnośląskich wystaw rzemiosła i przemysłu, w: Audiosfera miasta, red. R. Tańczuk, R. Losiak, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze, t. 13, Wrocław 2012
Przewodniki po dziewiętnastowiecznych wystawach rzemieślniczo-przemysłowych, w: Przewodniki w kulturze, red. K. Łukasiewicz, I. Topp, Acta UniversitatisWratislaviensis. Prace Kulturoznawcze, t. 17, Wrocław 2015
Świdniccy fortepianmistrzowie [wspólnie z Rainerem Sachsem], „Rocznik świdnicki“, t. 34,Świdnica 2007, s. 26-60
Verklungen und verloren? [wspólnie z Rainerem Sachsem], "Silesia Nova. Zweimonatszeitschrift für Kultur und Geschichte", Görlitz, Wrocław, 2004 nr 2, s. 81-84
Wytwórstwo instrumentów muzycznych na Dolnym Śląsku na podstawie wybranych ksiąg adresowych Paula de Wita, w: Muzyczne oblicza Śląska: Materiały z konferencji: Wrocław 19.06.2008, Wrocław - Lublin 2008
artykuły

Digitisation of Polish folk instrument museum collections: www.folk.instruments.edu.pl [wraz z Agatą Mierzejewską], w: Kolbergs of Eastern Europe, red. B. Muszkalska, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017 (seria Eastern European Studies in Musicology, vol. 8), w druku
Wszystko co chcieliście wiedzieć o fortepianach, ale baliście się zapytać [wraz z Agatą Mierzejewską], w: „Ruch Muzyczny” 2015 nr 12, s. 13-15