Polmic - FB

indeks osób (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Emilia Dudkiewicz,

muzykolog, teolog, pedagog, bibliotekarz; ur. 9 marca 1982, Brzeziny. Studia magisterskie odbyła w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – w latach 2001-2006 w zakresie Muzykologii Teoretycznej i Stosowanej, w latach 2004-2008 w zakresie Teologii Ogólnej (dyplomy z wyróżnieniem). W latach 2007-2008 była słuchaczką studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. W 2013 ukończyła podyplomowe studia z Informacji Naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Po obronie pracy doktorskiej pt. Twórczość religijna Feliksa Rączkowskiego w kontekście artystycznej, życiowej i duchowej postaci kompozytora, która powstała pod kierunkiem prof. UMFC dr. hab. Marcina T. Łukaszewskiego, uzyskała w 2020 roku stopień naukowy doktora.

Otrzymała stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW, stypendium programu Kultura Polska na Świecie, stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Prowadziła zajęcia z chóru w Wyższej Szkole Bogdana Jańskiego (2006-2007) oraz ćwiczenia z historii muzyki polskiej – średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm oraz historia muzyki XX wieku na Muzykologii UKSW (2007-2009). Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Clamaverunt Iusti (od 2009), w którym pełni funkcję sekretarza. Od 2013 jest również wykładowcą Studium Śpiewu Gregoriańskiego w Niepokalanowie. Prowadziła warsztaty i wykłady dla Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w ramach projektu MKiDN "Pracownia dźwięku" w 2015 roku.

W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Muzyki Kościelnej oraz kierownika i redaktor naczelnej Chopin University Press. Realizowała wraz z Martą Dziewanowską-Pachowską i Tomaszem Jagłowskim projekt "Informatyzacja i cyfryzacja Biblioteki UMFC" (2012–2016). Emilia Dudkiewicz była inicjatorką i kierownikiem naukowym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Artystycznej "Ad Dei gloriam, ad utilitatem populi w 110. rocznicę urodzin Rączkowskiego" (2016), II Polskiego Kongresu Saksofonowego (2018).

Do jej zainteresowań badawczych należą zagadnienia związane z muzyką sakralną, twórczość Feliksa Rączkowskiego oraz polska muzyka saksofonowa. Bierze czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Jest autorką haseł do Encyklopedii Katolickiej KUL, artykułów naukowych, blisko 200 artykułów popularnonaukowych („Twoja Muza”, „Polska Muza”, „Muzyka21”, „Presto. Prosto o muzyce klasycznej”) oraz komentarzy koncertowych, programowych i omówień do płyt. Współpracując z Radiem Warszawa, w latach 2009-2013 przygotowała i zrealizowała ponad 120 audycji muzycznych (autorskie cykle: „Sacrum w muzyce”, „Uchem Chopina”, „Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti o śpiewie gregoriańskim”).

Jako chórzystka współpracuje z takimi zespołami, jak: Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, Warszawski Chór Kameralny, Il Tempo, Chopin Vocal Consort, UKSW. Wraz z tymi zespołami brała udział w prawykonaniach dzieł kompozytorów współczesnych (m.in. Zmartwychwstanie wg św. Jana Sofiji Gubajduliny), festiwalach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym (zdobywając m.in. I miejsce na Concorso Polifonico Internazionale Gudio d'Arezzo i Malta International Choir Festival, Grand Prix VII Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, nagrodę za najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim w XXVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. Stanisława Ormińskiego w Rumi). Uczestniczyła w nagraniach płyt CD (m.in.: Mahler, Symphony No. 8 ‘Symphony of a Thousand’, dyr. A. Wit, Naxos 8.550533-34; Moryto, Moryto Masses, dyr. K. Szymonik, DUX 0571; Aleksandra Kurzak: Bell Raggio – Rossini Arias, A. Kurzak, Warszawski Chór Kameralny, Sinfonia Varsovia, dyr. P. G. Morandi, Decca 478 5710, Martyrum Polonorum Laudes, MSG Clamaverunt Iusti, dyr. M. Sławecki, DUX 1230). W 2015 nakładem wydawnictwa Ars Sonora ukazał się album rejestrujący autorski projekt Dudkiewicz z udziałem Pawła Gusnara: Verbum Incarnatum. Tajemnica Słowa Wcielonego w śpiewie gregoriańskim i ambrozjańskim z improwizacjami saksofonowymi. Św. Janowi Pawłowi II w hołdzie, P. Gusnar, MSG Clamaverunt Iusti, dyr. M. Sławecki, Ars Sonora ARSO-CD-59. Płyta zdobyła w 2016 roku nagrodę Akademii Fonograficznej „Fryderyk” w kategorii „Album Roku – Muzyka Dawna”.

Należy do Towarzystwa Naukowego im. Franciszka Salezego (od 2015), Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz Akademii Fonograficznej.

Otrzymała nagrodę Rektora UMFC oraz medal pamiątkowy UMFC za działalność na rzecz uczelni.

aktualizacja: Wiktoria Antonczyk 2023

publikacje

artykuły

Adolphe Sax – konstruktor saksofonu. W 200. rocznicę urodzin, „Aspiracje” 2014 nr 3 (37), s. 46-49
Aspekt muzyczno-symboliczny Offertorium z Missa pro defunctis (1578) Orlando di Lasso w: Monodia et harmonia polonica sacra. Gregorio Pikulik cordis donum, red. naukowa Stanisław Dąbek, Czesław Grajewski, ks. Zenon Kołodziejczak, ks. Krzysztof Niegowski, Wydawnictwo UKSW,, Warszawa 2013
Kilka słów o muzyce w Starym Testamencie w: Liber vigrensis. Ad usum christifidelium, red. Michał Sławecki, Dom Pracy Twórczej w Wigrach, Wigry 2009
Kompozytor kreatywności biblijnej jako apologeta chrześcijaństwa w świetle myśli Josepha Ratzingera, „Seminare” 2015 nr 2 (36), s. 45-60
Kompozytorzy muzyki sakralnej w poszukiwaniu Tajemnicy (w kontekście wybranych biografii) w: Słowo, doświadczenie, tajemnica, red. ks. Jacek Kempa, Marta Giglok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015
Misterium Christi na chór gregoriański i organy (2012) Michała Sławeckiego jako przykład chorałowego fondamento, „Musica Ecclesiastica” 2015 nr 10, s. 93-109
Promocja muzyki sakralnej w kontekście wychowania liturgicznego na przykładzie audycji emitowanych na antenie Radia Warszawa w: „Kultura – Media – Teologia” 2012 nr 10, oraz w: Media w transformacji, red. Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński, Monika Przybył, ELIPSA, Warszawa 2013
Śpiew gregoriański jako wyraz harmoniaecaelestis, „Studia gregoriańskie” 2015 nr 8, s. 43-62
Śpiew gregoriański jako własny śpiew liturgii i wyraz jedności Kościoła, „Teologia Młodych” 2014 nr 3, s. 5-16
Tajemnica Zwiastowania i jej trynitarne odniesienia w I Sonacie różańcowej Heinricha von Bibera w: SanctissimaTrinitas et musicaplana, figurataatque instrumentalis, red. naukowa Stanisław Dąbek, Czesław Grajewski, ks. Zenon Kołodziejczak, ks. Krzysztof Niegowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011
hasła encyklopedyczne

Odrodzenie w muzyce Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 14, Lublin 2010
Schola Cantorum Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 17, Lublin 2012
Schütz Heinrich (1585-1672) Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 17, Lublin 2012
Sonata da chiesa (sonata kościelna) Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 18, Lublin 2013
Szarzyński Stanisław Sylwester Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 18, Lublin 2013
Walter Johannes Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 20, Lublin 2014
Wenecka Szkoła Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 20, Lublin 2014
Wieniawski Henryk Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 20, Lublin 2014
Zarlino Gioseffo Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 20, Lublin 2014
Zieleński Mikołaj Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 20, Lublin 2014
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

Marcin Tadeusz Łukaszewski – Przewodnik po muzyce fortepianowej [recenzja książki], „Seminare” 2015 nr 4 (36), s. 265-266
Paweł Gusnar – Saxophone Varie [recenzja płyty], „Seminare” 2015 nr 2 (36), s. 244-245