Polmic - FB

muzykolodzy (D)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T V W Z

Emilia Dudkiewicz,

muzykolog, teolog, bibliotekarz; ur. 9 marca 1982, Brzeziny. Studia magisterskie odbyła w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – w latach 2001-2006 w zakresie Muzykologii Teoretycznej i Stosowanej, w latach 2004-2008 w zakresie Teologii Ogólnej (dyplomy z wyróżnieniem). W latach 2007-2008 była słuchaczką studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Prowadziła zajęcia z chóru w Wyższej Szkole Bogdana Jańskiego (2006-2007) oraz ćwiczenia z historii muzyki polskiej – średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm oraz historia muzyki XX wieku na Muzykologii UKSW (2007-2009). W 2013 ukończyła podyplomowe studia z Informacji Naukowej na Uniwersytecie Wwarszawskim. Jest pracownikiem Fonoteki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim wokół szeroko pojętej muzyki sakralnej. Obecnie przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. UMFC dr. hab. Marcina T. Łukaszewskiego poświęconą Feliksowi Rączkowskiemu.

Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Clamaverunt Iusti (od 2009), w którym pełni funkcję sekretarza, oraz członkiem Towarzystwa Naukowego im. Franciszka Salezego (od 2015). Bierze czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Jest autorką dziesięciu haseł do Encyklopedii Katolickiej KUL, kilkunastu artykułów naukowych, blisko 200 artykułów popularnonaukowych („Twoja Muza”, „Polska Muza”, „Muzyka21”, „Presto. Prosto o muzyce klasycznej”) oraz komentarzy koncertowych, programowych i omówień do płyt. Współpracuje z Radiem Warszawa, dla którego w latach 2009-2013 przygotowała i zrealizowała ponad 120 audycji muzycznych (autorskie cykle: „Sacrum w muzyce”, „Uchem Chopina”, „Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti o śpiewie gregoriańskim”). Od 2013 jest wykładowcą Studium Śpiewu Gregoriańskiego w Niepokalanowie.

Jako chórzystka współpracuje z takimi zespołami, jak: Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, Warszawski Chór Kameralny, Il Tempo, Chopin Vocal Consort, UKSW. Wzięła udział w licznych prawykonaniach (m.in. Zmartwychwstanie wg św. Jana Sofiji Gubajduliny), festiwalach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym (m.in. I miejsce na Concorso Polifonico Internazionale Gudio d'Arezzo czy Malta International Choir Festival) oraz nagraniach płyt CD (m.in.: Mahler, Symphony No. 8 ‘Symphony of a Thousand’, dyr. A. Wit, Naxos 8.550533-34; Moryto, Moryto Masses, dyr. K. Szymonik, DUX 0571; Aleksandra Kurzak: Bell Raggio – Rossini Arias, A. Kurzak, Warszawski Chór Kameralny, Sinfonia Varsovia, dyr. P. G. Morandi, Decca 478 5710). W 2015 ukazała się płyta rejestrująca jej autorski projekt Verbum Incarnatum z udziałem wybitnego polskiego saksofonisty, Pawła Gusnara (Verbum Incarnatum.Tajemnica Słowa Wcielonego w śpiewie gregoriańskim i ambrozjańskim z improwizacjami saksofonowymi. Św. Janowi Pawłowi II w hołdzie, P. Gusnar, MSG Clamaverunt Iusti, dyr. M. Sławecki, Ars Sonora ARSO-CD-59).

publikacje

artykuły

Adolphe Sax – konstruktor saksofonu. W 200. rocznicę urodzin, „Aspiracje” 2014 nr 3 (37), s. 46-49
Aspekt muzyczno-symboliczny Offertorium z Missa pro defunctis (1578) Orlando di Lasso w: Monodia et harmonia polonica sacra. Gregorio Pikulik cordis donum, red. naukowa Stanisław Dąbek, Czesław Grajewski, ks. Zenon Kołodziejczak, ks. Krzysztof Niegowski, Wydawnictwo UKSW,, Warszawa 2013
Kilka słów o muzyce w Starym Testamencie w: Liber vigrensis. Ad usum christifidelium, red. Michał Sławecki, Dom Pracy Twórczej w Wigrach, Wigry 2009
Kompozytor kreatywności biblijnej jako apologeta chrześcijaństwa w świetle myśli Josepha Ratzingera, „Seminare” 2015 nr 2 (36), s. 45-60
Kompozytorzy muzyki sakralnej w poszukiwaniu Tajemnicy (w kontekście wybranych biografii) w: Słowo, doświadczenie, tajemnica, red. ks. Jacek Kempa, Marta Giglok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015
Misterium Christi na chór gregoriański i organy (2012) Michała Sławeckiego jako przykład chorałowego fondamento, „Musica Ecclesiastica” 2015 nr 10, s. 93-109
Promocja muzyki sakralnej w kontekście wychowania liturgicznego na przykładzie audycji emitowanych na antenie Radia Warszawa w: „Kultura – Media – Teologia” 2012 nr 10, oraz w: Media w transformacji, red. Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński, Monika Przybył, ELIPSA, Warszawa 2013
Śpiew gregoriański jako wyraz harmoniaecaelestis, „Studia gregoriańskie” 2015 nr 8, s. 43-62
Śpiew gregoriański jako własny śpiew liturgii i wyraz jedności Kościoła, „Teologia Młodych” 2014 nr 3, s. 5-16
Tajemnica Zwiastowania i jej trynitarne odniesienia w I Sonacie różańcowej Heinricha von Bibera w: SanctissimaTrinitas et musicaplana, figurataatque instrumentalis, red. naukowa Stanisław Dąbek, Czesław Grajewski, ks. Zenon Kołodziejczak, ks. Krzysztof Niegowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011
hasła encyklopedyczne

Odrodzenie w muzyce Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 14, Lublin 2010
Schola Cantorum Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 17, Lublin 2012
Schütz Heinrich (1585-1672) Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 17, Lublin 2012
Sonata da chiesa (sonata kościelna) Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 18, Lublin 2013
Szarzyński Stanisław Sylwester Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 18, Lublin 2013
Walter Johannes Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 20, Lublin 2014
Wenecka Szkoła Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 20, Lublin 2014
Wieniawski Henryk Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 20, Lublin 2014
Zarlino Gioseffo Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 20, Lublin 2014
Zieleński Mikołaj Encyklopedia Katolicka KUL, red. Edward Gigilewicz, t. 20, Lublin 2014
recenzje, polemiki, komentarze, sprawozdania

Marcin Tadeusz Łukaszewski – Przewodnik po muzyce fortepianowej [recenzja książki], „Seminare” 2015 nr 4 (36), s. 265-266
Paweł Gusnar – Saxophone Varie [recenzja płyty], „Seminare” 2015 nr 2 (36), s. 244-245