Polmic - FB

indeks osób (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Warcisław Kunc,
dyrygent; ur. 2 kwietnia 1962, Szczecin. Wyższe studia muzyczne rozpoczął w 1983 roku w Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie do 1985 roku studiował teorię muzyki i kompozycję w klasie Eugeniusza Głowskiego. Studia kontynuował na Wydziale Dyrygentury Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) pod kierunkiem Bogusława Madeya i Henryka Czyża (w latach 1984-1989). Był uczestnikiem kursu dyrygenckiego prowadzonego w Weimarze przez Kurta Sanderlinga (1987), następnie w 1992 r. został finalistą przesłuchań młodych dyrygentów w międzynarodowym konkursie dyrygenckim w School of Music Uniwersytetu w Yale. Swoje umiejętności w zakresie dyrygentury chóralnej doskonalił pracując na przełomie lat 80. i 90. z Chórem Akademickim Politechniki Szczecińskiej pod kierownictwem Jana Szyrockiego. Ukończył również podyplomowe studia w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2004). Na podstawie obronionej w warszawskiej Akademii Muzycznej rozprawy doktorskiej pt. Dyrygent jako wykonawca dzieła wielowarstwowego w 2008 roku nadano mu tytuł doktora habilitowanego sztuki muzycznej w zakresie dyrygentury.
Karierę dyrygencką rozpoczął w 1989 roku w Operze Wrocławskiej. W latach 1990-1993 pełnił funkcje dyrektora naczelnego i artystycznego Toruńskiej Orkiestry Kameralnej, jednocześnie w sezonie 1991/1992 był drugim dyrygentem Filharmonii Szczecińskiej oraz dyrygentem gościnnym Filharmonii w Omsku. W latach 1992 -2004, 2007-2011 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Opery i Operetki w Szczecinie (od 2000 roku Opera na Zamku), gdzie sprawował kierownictwo muzyczne w ponad 70 spektaklach operowych, operetkowych, musicalach i cyklach koncertowych. W ramach Festiwalu „Vivat Moniuszko” na scenie Opery na Zamku w 2004 roku zaprezentowano z inicjatywy Kunca wszystkie opery Stanisława Moniuszki. W roli reżysera wystąpił w 2010 roku, wystawiając Lunatyczkę Vincenza Belliniego na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich. W sezonie 2013/2014 sprawował stanowisko dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego w Łodzi.
Warcisław Kunc prowadzi aktywną działalność muzyczno-organizacyjną. Był pomysłodawcą Letnich Sezonów Operowych, organizowanych na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie od 1993 roku oraz inicjatorem Wielkiego Turnieju Tenorów. Organizował Mistrzowskie Kursy Interpretacji Dzieł Operowych z udziałem Fiorenzy Cosotto (2001, 2002) oraz Wojciecha Maciejowskiego (2003, 2004). Wielokrotnie występował na znanych festiwalach muzycznych w kraju i za granicą, m.in. w Austrii, Belgii, Luksemburgu, Szwajcarii, Niemczech, Rosji, Hiszpanii, na Litwie. Współpracował z wieloma wybitnymi solistami polskimi i zagranicznymi, m.in. z Kają Danczowską, Zdzisławą Donat, Ewą Pobłocką, Krzysztofem Jakowiczem, Ryszardem Karczykowskim, Wiesławem Ochmanem, a także z Fiorenzą Cossotto i José Carrerasem.
Dokonał wielu nagrań muzyki teatralnej i filmowej, m.in z Orkiestrą Polskiego Radia w Krakowie oraz z WOSPRiT w Katowicach. Kierował pierwszym kompletnym nagraniem Wesołej wdówki Franza Lehára w polskiej wersji językowej (1999). Dla wytwórni BMG z Orkiestrą Opery na Zamku pod jego kierunkiem została nagrana płyta Credo, zawierająca muzykę belgijskiego kompozytora polskiego pochodzenia Henri Seroki. Dyrygował również nagraniami muzyki Henri Seroki do filmów Jacka Bromskiego U pana Boga za piecem (1998), To ja, złodziej (2000), Kariera Nikosia Dyzmy (2002). Aktywnie propagując twórczość Stanisława Moniuszki, nagrał dla DUX jego utwory Paria i Flis, co zostało wyróżnione w 2009 i 2010 roku „Złotym Orfeuszem” przez paryską Académie du Disque Lyrique, oraz Verbum Nobile, nominowane do nagrody Fryderyk 2013 i nagrodzone przez International Classical Music Awards tytułem „Najlepsze Nagranie Opery 2013”.
Równolegle rozwijała się, trwająca nieprzerwanie do dziś, działalność pedagogiczna Warcisława Kunca. W latach 1993-1999 oraz 2003-2005 pełnił funkcję adiunkta w szczecińskiej filii Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz w bydgoskiej Akademii Muzycznej. W 2012 roku nadano mu tytuł profesora sztuk muzycznych w specjalności dyrygentura. Obecnie pracuje w poznańskiej Akademii Muzycznej, gdzie prowadzi zajęcia z dyrygentury, dyrygentury operowej, czytania partytur. Profesor Warcisław Kunc od 2012 roku pełni funkcje kierownika Katedry Dyrygentury Symfonicznej i Operowej oraz od 2013 roku kieruje Orkiestrą Akademicką.
Jest również znanym menedżerem kultury, członkiem Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, współtwórcą programów edukacyjnych. W latach 2003/2004 zorganizował i prowadził program edukacyjny Opera w szkole dla 10 szkół województwa zachodniopomorskiego. W latach 2008-2011 wprowadził programy edukacyjne Maluch w Operze oraz Operanek. W ramach działalności edukacyjnej uczestniczył w wystawieniu spektakli operowych dla dzieci: Królewna Śnieżka i krasnoludki w reżyserii Krzysztofa Kolbergera i scenografią Ryszarda Kaji, Skąd to zwierzę w operze? Jana Oleszkowicza, W krainie czarodziejskiego fletu Ryszarda Karczykowskiego, Krasnoludki, krasnoludki Tadeusza Kijonki i Katarzyny Gertner, Ania z Zielonego Wzgórza Macieja Wojtyszki i Zbigniewa Karneckiego.
Wielkie zasługi tego znanego artysty potwierdzają prestiżowe nagrody i wyróżnienia państwowe oraz międzynarodowe: Nagroda Prezydenta Miasta Torunia (1992), Złoty Krzyż Zasługi (2001), Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina (2002), Zasłużony Działacz Kultury (2002), Ambasador Szczecina (2004), Europaurkunde des Landes Brandenburg (2005), Złota Odznaka Towarzystwa Przyjaciół Szczecina (2005), Brązowy Medal Gloria Artis (2008), Order „Czerwony Orzeł” – Den Verdienstorden des Landes Brandenburg (2011).


aktualizacja: listopad 2015 (wa, ab)


Strona internetowa artysty: www.kunc.pl