Polmic - FB

wykonawcy (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Elżbieta Siczek,

dyrygentka; ur. 6 marca w Lublinie. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie ukończyła klasę dyrygentury Krzysztofa Kusiel-Moroza. Za wyróżniające osiągnięcia w nauce otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki.
Zdobyła II nagrodę podczas VI Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (1996). Swój warsztat dyrygencki doskonaliła w latach 1998 i 2001 podczas Wakacyjnego Kursu Dyrygenckiego prowadzonego przez Jerzego Salwarowskiego w Toruniu; brała czynny udział w pracach Europejskiej Akademii dla Młodych Dyrygentów Chóralnych w Marktoberdorf (1999) oraz Nevers (2000), a także uczestniczyła w letnim Seminarium Kodaly'owskim w Kecskemet (Węgry 2001). W 2013 r. na podstawie obronionej rozprawy o twórczości polichóralnej Mariana Sawy uzyskała stopień doktora nauk muzycznych w zakresie dyrygentury.
Współpracowała z kilkoma stołecznymi chórami: z Chórem Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego (1996-98), z Akademickim Chórem Kameralnego Klubu Inteligencji Katolickiej „Ars Cantata” (1998-99), z Warszawskim Chórem Międzyuczelnianym (2010-12). Nieprzerwanie od 1995 roku prowadzi w Warszawie chór dziecięcy Canzonetta w PSM I stopnia nr 2 im. F. Chopina. Występuje również, jako autor i koordynator cyklu „Poranki Muzyczne”, prowadzonego w stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej.
Obecnie kieruje założonym przez siebie w 2000 roku chórem Camerata Varsovia, który otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Kierowała występami chóru podczas rozmaitych tournée zagranicznych (Ukraina - 2001, Litwa - 2002, Czechy - 2002, Belgia i Holandia - 2004). Dwukrotnie wraz z zespołem brała udział w międzynarodowych spotkaniach chóralnych we Włoszech: w 2004 roku w 31. edycji Incontro Internazionale Polifonico „Cittá di Fano”, a w 2005 roku w 12. edycji Rassegna Polifonica Internazionale „Cittá di Atri” na zaproszenie Schola Cantorum A. Pacini.

 
aktualizacja: 2015 (wa)