Polmic - FB

indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Henryk Wierzchoń,
dyrygent; ur. 6 grudnia 1953 roku, Lublin. W 1977 roku ukończył studia na Wydziale Wychowania Muzycznego w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) i podjął pracę na tej uczelni jako wykładowca. Jednocześnie kontynuował naukę na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki i w 1984 roku ukończył studia w specjalności dyrygentura symfoniczna. Swój warsztat dyrygencki doskonalił podczas kursu dla dyrygentów w Berlinie (1978). W 2013 rku otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych.
Karierę dyrygencką rozpoczął jako chórmistrz, kierując chórem akademickim SGPiS w Warszawie i chórem nauczycielskim w Wołominie. W 1984 roku objął stanowisko kierownika chóru Państwowej Opery w Bydgoszczy, które sprawuje do dziś. Przygotowywał chór bydgoskiej opery do ponad 60 premier operowych, operetkowych, musicalowych, oratoryjnych, a także koncertów. Kilkakrotnie występował w roli kierownika muzycznego spektakli premierowych. Dyrygował wieloma spektaklami w kraju i za granicą. Ponadto w 1989 roku założył przy operze Chór Kameralny, który działał do 1991 roku.
Po wykonaniu oratorium Mesjasz G.F.Haendla, w którym wziął udział 130-osobowy chór Opery Nova pod kierunkiem H.Wierzchonia, zespół otrzymał „Złotą Maskę” (zbiorowe wyróżnienie publiczności organizowane przez „Dziennik Wieczorny”).
Poza pracą artystyczną prowadzi również działalność pedagogiczną. Od 1985 roku jest związany z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, gdzie pracuje na stanowisku profesora Katedry Dyrygentury. Prowadzi zajęcia na trzech Wydziałach Akademii: Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, Wokalno-Aktorskim oraz Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej. Dyryguje również Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej. Od 1997 roku kieruje orkiestrą symfoniczną w Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, z którą odbył ponad 130 koncertów w kraju i poza jego granicami, m.in. występował na festiwalu Szalone Dni Muzyki (2012-13). Jest jurorem rozmaitych konkursów chóralnych i instrumentalnych.
 

aktualizacja: listopad 2015 (wa)