Polmic - FB

indeks osób (W)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Maciej Wierzchoń,
dyrygent; ur. 1989 roku, Bydgoszcz.
Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, gdzie kształcił się pod kierunkiem Wojciecha Michniewskiego oraz Zygmunta Rycherta w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej.
Jako gitarzysta zdobył II nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów w Bydgoszczy.
Od 2013 roku pracuje na stanowisku asystenta dyrygenta w Operze Nova w Bydgoszczy, prowadząc spektakle repertuaru bieżącego. Uczestniczył także w przygotowaniu premier: Halki S.Moniuszki, Rycerskości wieśniaczej P.Mascagniego, Pajaców R.Leoncavalla, Księżniczki Czardasza E.Kálmána oraz Rigoletto G.Verdiego. Udział w III edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent-rezydent” umożliwił mu nabywanie praktyki wykonawczej w Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu w sezonie 2015/2016.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako asystent znanych w kraju dyrygentów: Macieja Figasa, Wojciecha Rajskiego, Piotra Wajraka, Tadeusza Wicherka, Henryka Wierzchonia. Współpracował z takimi zespołami, jak Zespól Opery Nova, Filharmonia Pomorska, Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Elbląska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. S.Moniuszki w Gdańsku, Orkiestra Symfoniczna PZSM im. A.Rubinsteina w Bydgoszczy, Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Występował na jednej scenie z wieloma wokalistami m.in. z: Łukaszem Golińskim, Sylwestrem Kosteckim, Zenonem Kowalskim, Tomaszem Kukiem, Joanną Moskowicz, Agnieszką Piass, Urszulą Piwnicką, Leszkiem Skrlą, Pawłem Skałubą, Adamem Sobierajskim, Tadeuszem Szlenkierem, Pavlo Tolstoyem, Jolantą Wagner, Anną Wierzbicką, Adamem Zdunikowskim.
Specjalizuje się w wykonaniu dzieł operowych i muzyki młodych kompozytorów. W 2012 roku pod jego kierownictwem w Akademii Muzycznej w Gdańsku został wykonany utwór Subtilia Michała Gronowicza. W 2014 roku uczestniczył w przygotowaniu prawykonania Koncertu na wiolonczelę, orkiestrę i dźwięki elektroniczne autorstwa Marcina Gumieli.
 
aktualizacja: listopad 2015 (wa)