Polmic - FB

wykonawcy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Jan Kalinowski,

wiolonczelista; ur. 25 stycznia 1982, Kraków. Jest absolwentem krakowskiej Akademii Muzycznej, którą ukończył z wyróżnieniem w 2005 roku w klasie wiolonczeli prof. Witolda Hermana. Ukończył również studia w École Normale de Musique de Paris „Alfred Cortot”, gdzie w 2004 roku otrzymał „Diplôme Supérieur d'Exécution” w klasie wiolonczeli prof. Paula Julien. Swoją edukację kontynuował na studiach podyplomowych w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie w klasie prof. Petera Bucka, ukończonych w 2008 roku. W 2009 roku otrzymał stopień doktora, zaś w 2015 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. W 2022 nadano mu tytuł profesora sztuk muzycznych.

Umiejętności wykonawcze Jan Kalinowski doskonalił podczas kursów mistrzowskich u tak znanych muzyków, jak David Geringas, Ivan Monighetti oraz Arto Noras. Pracował również w klasie interpretacji dzieł kameralnych Krzysztofa Pendereckiego, organizowanej przez krakowską Akademię Muzyczną, gdzie przygotowywał utwory pod kierunkiem profesora. Był stypendystą Towarzystwa Przyjaciół Krakowa w Chicago, Fundacji Zygmunta Zaleskiego, Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso”, poza tym otrzymał Stypendium Twórcze Fundacji Grazella, Stypendium Miasta Krakowa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także nagrodę Województwa Małopolskiego za działalność na rzecz kultury.

Wraz z Markiem Szlezerem od 2001 roku współtworzy zespół Cracow Duo, koncertujący w Polsce i za granicą.

Jan Kalinowski jako solista i kameralista zdobywał nagrody podczas konkursów i festiwali muzycznych w kraju i za granicą. Ważnymi wydarzeniami w życiu artysty były także występy na festiwalach polskich, prezentujące prawykonania utworów współczesnych: „Warszawska Jesień”, Musica Polonica Nova – prawykonanie Deja vu Macieja Jabłońskiego z towarzyszeniem Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Michała Dworzyńskiego; podczas Międzynarodowego Festiwalu Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tansmana w Łodzi wykonał Koncert wiolonczelowy kompozytora oraz brał udział w polskim prawykonaniu jego III Symfonii koncertującej wraz z Marią Machowską, Arturem Rozmysłowiczem, Markiem Szlezerem i Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Jan Kalinowski wielokrotnie uczestniczył w Międzynarodowych Dniach Kompozytorów Krakowskich, gdzie w 2005 r. podczas inauguracji festiwalu wykonał w Filharmonii Krakowskiej Koncert wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego pod dyrekcją Wojciecha Czepiela.

Jako solista występował m.in. pod batutą Raufa Abdullayeva, Łukasza Borowicza, Wojciecha Czepiela, Jacka Rafała Delekty, Michała Dworzyńskiego, Jurka Dybała, Pawła Kapuły, Jacka Kaspszyka, Adama Klocka, Pawła Kotli, Pawła Przytockiego, Daniela Rajskina, Jacka Rogali, Macieja Tworka, Antoniego Wita.

Występował (solo i w duecie) na takich prestiżowych estradach świata, jak Seoul Arts Center w Seulu, Alfred Newman Hall w Los Angeles, Carnegie Hall w Nowym Jorku, Palacio de Bellas Artes w Meksyku, Salle Cortot w Paryżu, St. Martin-in-the-Fields w Londynie i Concertgebouw w Amsterdamie. Brał udział w kilkutygodniowych tournée koncertowych, promując muzykę polską w takich krajach i rejonach świata, jak Bliski Wschód (2006); Kaukaz (2013); Gruzja (2014); USA i Korea Południowa (2015); Meksyk (2015, 2016); Brazylia i Argentyna (2016, 2017); USA (2017); Chiny (2018).

Do znaczących dokonań Jana Kalinowskiego należą liczne nagrania dla radia i telewizji oraz dla znanej wytwórni DUX. Wraz z Markiem Szlezerem nagrał dla tej wytworni w 2009 płytę, zawierającą dzieła na fortepian i wiolonczelę Aleksandra Tansmana, która otrzymała nagrodę francuskiej krytyki La Clef de ResMusica 2010 oraz nominację do Nagrody Polskich Melomanów Programu 3 PR. Kolejna płyta monograficzna z kompletem dzieł kameralnych Fryderyka Chopina, nagrana wraz z Bartłomiejem Niziołem i Markiem Szlezerem, oprócz przyznania jej także nagrody La Clef de ResMusica 2011 otrzymała nominację do Narody Akademii Fonograficznej Fryderyk 2011. W 2013 ukazała się nakładem firmy DUX płyta, będąca jego autorskim projektem - Polska muzyka wiolonczelowa, która zawiera utwory na składy od jednej do ośmiu wiolonczel. W 2014 roku ukazała się płyta Dedykacje (nagrana z Markiem Szlezerem), która zawiera utwory napisane dla artystów przez krakowskich kompozytorów. Następna płyta Krzysztof Penderecki - utwory kameralne, opublikowana z okazji 80. urodzin kompozytora, otrzymała nagrodę Gramophone Editor’s Choice w lutym 2015 roku i nominację do narody Akademii Fonograficznej Fryderyk 2015.

Jan Kalinowski od 2005 roku jest związany zawodowo z krakowską Akademią Muzyczną, gdzie od 2010 prowadzi klasę wiolonczeli. W ramach wymiany międzyuczelnianej wykładał grę na wiolonczeli na kilkunastu uczelniach europejskich: Hochschule für Künste w Bremie (2006), Univerzita Mateja Bela (Banska Bystrica) oraz Hochschule für Musik Karlsruhe (2007), Conservatorio Statale di Musica „G.B. Pergolesi” w Fermo i Conservatorio di Musica “Francesco Venezze” w Rovigo (2009), Conservatorio Statale di Musica D. Cimarosa w Avellino (2010), Vysoká škola Múzických Umení w Bratyławie (2013), Musik Hochschule w Mannheimie (2014), Koninklijk Conservatorium w Brukseli (2015) oraz przy okazji koncertów w: Tbilisi State Conservatoire (2012, 2013, 2014), El Conservatorio de las Rosas w Morelii (2015), La Universidad Nacional Autónoma de México (2015), El Conservatorio Nacional de Música w México City (2015), Escuela Superior de Música w México City (2015) oraz w Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice w Kiszyniowie (2015). Prowadzi kursy mistrzowskie w ramach Małopolskiej Akademii Talentów.

Artysta gra na instrumencie Wojciecha Topy z 2012 roku.Oficjalna strona artysty: https://www.jankalinowski.com/ 

aktualizacja: 2016, 2023 (wa)