Polmic - FB

indeks osób (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Arkadiusz Kubica,

skrzypek; ur. 8 czerwca 1956, Katowice. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego i PSM II-go stopnia im. M.Karłowicza, które ukończył w 1975 z wyróżnieniem. Następnie w latach 1975–1980 studiował w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie skrzypiec prof. Klemensa Bortla. Stopień doktora uzyskał w 2012 na podstawie obronionej rozprawy pt. Problemy wykonawcze kwartetów smyczkowych Andrzeja Krzanowskiego. W 2015 roku został mu nadany stopień doktora habilitowanego.

W 1975 otrzymał II nagrodę na Wojewódzkim Konkursie Zespołów Kameralnych w Katowicach. Od tego czasu domeną jego aktywności artystycznej jest kameralistyka. Jeszcze podczas studiów w 1978 rozpoczął pracę w WOSPR i TV w Katowicach, gdzie pracował do 1983 roku. Jednocześnie zaczął grać w Kwartecie Śląskim, z którym jest związany od 1979 roku do dnia dzisiejszego. Ciekawym doświadczeniem w działalności koncertowej Arkadiusza Kubicy była jego współpraca w latach 1986–1987 z Orkiestrą Sinfonia Varsovia i wspólne światowe tournée z Jehudi Menuhinem. Jako członek Kwartetu Śląskiego grał na najważniejszych estradach w kraju i za granicą. Dokonał ponad 150 prawykonań utworów polskich i zagranicznych kompozytorów oraz otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Nagrał z zespołem około 50 płyt CD, z czego sześć otrzymały nagrodę "Fryderyk", a kilkanaście miało nominacje do tej nagrody.

Arkadiusz Kubica jest również pomysłodawcą i twórcą Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”.

Ważną dziedziną jego działalności jest praca pedagogiczna. Przez 30 lat uczył gry na skrzypcach w szkołach muzycznych II stopnia w Katowicach (w latach 1981–1986, oraz 1995–1998 był nauczycielem gry na skrzypcach w katowickiej Państwowej Szkole Muzycznej II-go stopnia im. Mieczysława Karłowicza, od 1999 pełnił to samo stanowisko w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II-go stopnia im. Karola Szymanowskiego). Od 2006 roku jest nauczycielem dyplomowanym. W 2007 rozpoczął pracę na uczelni wyższej. Obecnie jest profesorem tytularnym, od 2016 - kierownikiem Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, prowadzi również wykłady z literatury kameralnej. W latach 1998–2004 pełnił funkcję prezesa Koła Towarzystwa Muzycznego im. K. Szymanowskiego działającego przy katowickiej Akademii, a od 2002 jest przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów tejże uczelni.

W roku 2006 został powołany do Rady Programowej Gliwickiego Teatru Muzycznego, której członkiem był do 2012 roku. Od 2012 jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Muzycznego im. K.Szymanowskiego w Zakopanem, a od 2018 pełni funkcję prezesa Towarzystwa.

Od 2013 roku działa w Zarządzie Stowarzyszenia Muzycznego "Katowice, Natura, Kultura". Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Kwartetów Smyczkowych im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wielokrotnie był zapraszany do jury konkursów skrzypcowych i kameralnych w Polsce i zagranicą (m. in. był członkiem jury I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Katowicach).

Za osiągnięcia w dziedzinie muzyki w 1999 roku uhonorowano go Złotym Krzyżem Zasługi. Wraz z Kwartetem Śląskim otrzymał Srebrny Medal (2008) i Złoty Medal (2018) „Zasłużony Kulturze Gloria Artis", przyznane zespołowi.


 
aktualizacja: 2012 (ai), 2017, 2022 (wa)