indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Monika Mamińska-Domagalska,
śpiewaczka, animatorka kultury, badaczka kultury tradycyjnej, nauczycielka śpiewu tradycyjnego; ur. 13 lipca 1959, Radom.
Jest absolwentką Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Śpiewu tradycyjnego uczyła się wciągu wielu lat od śpiewaków ludowych z różnych regionów Polski, zaczynając od początku lat 90-tych.
W 1991 r. została współzałożycielką Fundacji „Muzyka Kresów”, której głównym celem jest prezentacja i badanie kultur tradycyjnych, a w szczególności muzyki tradycyjnej Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 1991 – 2009 pełniła funkcje prezesa zarządu. Jako współrealizatorka wszystkich fundacyjnych programów i projektów przygotowywała i koordynowała organizację konferencji etnomuzykologicznych, badań terenowych muzyki tradycyjnej wschodniej Polski i festiwali muzycznych, m. in. „Najstarsze Pieśni Europy”.
Niezwykle ważną częścią jej twórczej aktywności są działania edukacyjne, adresowane do dzieci, młodzieży i studentów. Od 1998 r. prowadzi warsztaty podczas Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej, której jest współzałożycielką. W zajęciach prowadzonych przez Monikę Mamińską-Domagalską wzięło udział ok. 350 osób. Uczestnicy warsztatów występują w zespole Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej, który ma na swoim koncie kilka płyt z polskimi pieśniami tradycyjnymi. Prowadzi również Zespół Muzyki Tradycyjnej Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, z którym jest związana od 2008 r. Na zamówienie Ośrodka w 2014 r. Lidia Zielińska stworzyła spektakl dźwiękowy Zagubione ogniwo. Kompozycja na śpiew tradycyjny i brzmienia elektroakustyczne, w której partię solową wykonała M.Mamińska-Domagalska, powstała w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyku i Tańca.
Działając w Ośrodku „Rozdroża” Monika Mamińska współorganizuje Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, prowadzi całoroczne warsztaty śpiewu tradycyjnego, opartego na archaicznej technice wydobywania głosu. Monika Mamińska brała udział w realizacjach muzycznych łączących pieśni tradycyjne z muzyką współczesną autorstwa Krzysztofa Knittla, Tadeusza Wieleckiego, Jerzego Kornowicza, Tadeusza Sudnika, Joela Gripa (Szwecja), Pierre’a Borela (Francja). Współpracowała z Tadeuszem Słobodziankiem przy realizacji strony muzycznej przedstawień, prowadząc warsztaty śpiewu z aktorami-uczestnikami spektakli Prorok Ilja (Teatr Nowy – Łódź), Car Mikołaj (Stary Teatr – Kraków), Merlin (Teatr Narodowy, Warszawa) oraz z Łukaszem Kosem, reżyserem spektaklu Klątwa (Teatr Jeleniogórski).
Za swoją wszechstronną działalność otrzymała nagrody i wyróżnienia, w tym w 1993 r. za pracę w dziedzinie kultury pogranicza wschodniego i południowo-wschodniego Polski została laureatką nagrody Polculu – Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej; w 2011 otrzymała wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu wieloletniej pracy artystycznej, społecznej, kulturalnej i edukacyjnej oraz niezwykle wartościowej działalności na rzecz popularyzacji muzyki dawnej; w 2012 r. została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w promowaniu i upowszechnianiu kultury muzycznej, za działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.
 
aktualizacja: grudzień 2015 (wa)