Polmic - FB

indeks osób (T)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Tomasz Tomaszewski,
skrzypek; ur. w Czechowicach. Ukończył z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w klasie skrzypiec prof. Tadeusza Wrońskiego. Kontynuował studia w Konserwatorium Leningradzkim u prof. Borisa Gutnikova oraz we Freiburgu u prof. Wolfganga Marschnera. Doskonalił swoje umiejętności wykonawcze podczas licznych kursów mistrzowskich prowadzonych przez Fyodora Druzhynina, Viktora Liebermana, Oleha Krysę, Jeana Fourniera, Jerzego Hellera, Henryka Szerynga.
Tomasz Tomaszewski wielokrotnie zostawał laureatem prestiżowych międzynarodowych konkursów muzycznych. Na trasie jego podroży artystycznych znalazło się większość krajów europejskich, kraje Azji oraz USA. Ma na swym koncie wiele nagrań dla radia i wytwórni fonograficznych tak w Polsce, jak i za granicą (Europa Zachodnia, Japonia, Chiny, USA).
Prowadzi ożywioną działalność koncertową również jako kameralista i dyrygent. Będąc członkiem „Kwartetu Polskiego” koncertował w Europie i Australii, zdobywał nagrody na konkursach w Monachium (1976), Belgradzie (1975) i Colmar (1997). Znakomity skrzypek jest związany z kilkoma znanymi orkiestrami, w których zajmuje wysokie stanowiska. Od 1982 r. T.Tomaszewski pracuje na stanowisku pierwszego koncertmistrza Deutsche Oper w Berlinie. Jest założycielem i dyrygentem orkiestry Kammersolisten der Deutschen Oper Berlin, z którą intensywnie koncertuje od 1988 roku; kieruje także Salonorchester der Deutschen Oper Berlin. Od 2013 r. pełni funkcje prezesa powstałego z jego inicjatywy Europejskiego Forum Muzyki Polskiej w Berlinie oraz dyrektora artystycznego Baltic Neopolis Orchestra, która otrzymała nagrodę Fryderyk 2015 w kategorii Album Roku, Muzyka Kameralna.
Aktywność koncertową łączy z działalnością pedagogiczną na Universität der Künste w Berlinie, od 2001 r. pracując na stanowisku profesora tej uczelni. Prowadzi regularnie kursy mistrzowskie w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech, Japonii i Korei Południowej. Od 1988 r. kieruje Międzynarodowymi Kursami Muzycznymi im. Jerzego Hellera, które odbywają się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest także założycielem i dyrektorem artystycznym Festiwalu Śląskie Lato Muzyczne. Jako ceniony pedagog jest zapraszany do jury konkursów muzycznych.
Od 2006 r. jest prezydentem Internationale Betthoven Gesellschaft.
Tomasz Tomaszewski gra na instrumencie „King George” Antonia Stradivariego.
 
aktualizacja: grudzień 2015 (wa)