Polmic - FB

kompozytorzy (S)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Sebastian Szymański,

kompozytor; ur. 20 grudnia 1982, Warszawa. Ukończył Teologię Ogólną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – praca magisterska dotycząca muzyki sakralnej (2012) oraz Podyplomowe Studia Kompozycji na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. dr hab. Pawła Łukaszewskiego (2015). W 2017 roku uzyskał stopień licencjata kościelnego nauk teologicznych z zakresu Muzyki Kościelnej.Obecnie jest doktorantem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Uczestniczył w kursach i master classes prowadzonych m.in. przez Trevora Morrisa, Michaela Todda, Roberta Messingera, Roberta Elhaia, Diego Navarro, Daniela Carlina i Dennisa Sandsa.

Kompozytor w swojej muzyce tworzy neotonalne obrazy impresjonistyczne – muzyka ta wyraża tęsknotę za pięknem, które jest twórczo wydobywane poprzez umiejętność dźwiękowego malarstwa.

Utwory Sebastiana Szymańskiego wykonywali tacy soliści, jak Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Artur Janda, Christian Krämer, Justin Snyder, Kai Schumacher, Monika Quinn; utwory Szymańskiego były prezentowane pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego, Bartosza Michałowskiego, Stanisława Strączka, Jana Łukaszewskiego, Michała Klauzy. Muzyka kompozytora znalazła sie w repertuarze Polskiego Chóru Kameralnego, Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra”, Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Polskiej Orkiestry Radiowej  Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Jego twórczość była prezentowana podczas wielu koncertów i konferencji naukowych oraz emitowana na antenach: TVP, TVP Kultura, TVN, TV Puls 2, Polskie Radio, Radio Zet, Radio WPRB (USA) oraz w kinach Cinema City i MultiKino.

Sebastian Szymański jest także autorem muzyki do filmów, m.in. takich reżyserów jak: Michał Mróz, Jan Macierewicz, Piotr Furmankiewicz, Magdalena Gałysz, Joanna Wnęk (Irlandia) oraz Joseph Daniel (USA).

Płyta Pie Iesu Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego z utworem Sebastiana Szymańskiego Pie Jesu została nominowana do nagrody "Fryderyk 2019" w kategorii "Album Roku. Muzyka Współczesna".

Dorobek naukowy Sebastiana Szymańskiego obejmuje referaty i artykuły z zakresu współczesnej muzyki sakralnej, teologii muzyki oraz twórczości, które zostały przedstawione podczas wielu konferencji, seminariów naukowych i warsztatów o zasięgu krajowym i międzynarodowym (w tym zagranicznych).

Kompozytor jest członkiem nadzwyczajnym i stypendystą ZAiKS (sekcja „A” Autorów Dzieł Muzycznych), Związeku Artystów Wykonawców STOART oraz członkiem założycielem Towarzystwa Naukowego EDUCARE (Sekcja Sztuki) i założycielem Limanowskiej Orkiestry Kameralnej.

aktualizacja: 2016 (ac), 2019 (wa)

Strona internetowa kompozytora: https://sebastianszymanski.wordpress.com 

twórczość

Kompozycja Pana Sebastiana Szymańskiego „Przebudzenie” – to szeroko zakrojony koncepcyjnie 5-częściowy utwór wokalno-instrumentalny na sopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną, do tekstów ks. Jana Twardowskiego.

Dobór tekstu poetyckiego, jego tematyka, prostota i szlachetność wyznaczyła obszar ekspresyjny, symboliczny i estetyczno-symboliczny dzieła. Przy tym, zauważyć można dążenie kompozytora do selekcji i oszczędnego dysponowania środkami techniki kompozytorskiej na rzecz osiągnięcia specyficznego, o wielkim skupieniu, wyrazu muzycznego.

Jasno określona strategia w projekcji materiału dźwiękowego, w oparciu o sprofilowany do potrzeb konstrukcji architektonicznej i dramaturgicznej wybór tekstów poetyckich, w ich symbolicznym przesłaniu – świadczy o rzetelnych umiejętnościach warsztatowych kompozytora i jego wyłaniającej się indywidualności twórczo-artystycznej.

Z uwagi na powyższe, pragnę stwierdzić, że „Przebudzenie” to utwór, który doskonale reprezentuje postawę artystyczną i dotychczasowy dorobek twórczy kompozytora i w całej pełni zasługuje na wielokrotne prezentacje koncertowe i rejestracje nagraniowe – a imperatyw twórczy Pana Sebastiana Szymańskiego rokuje duże nadzieje na jego przyszłość kompozytorską.

prof. zw. dr hab. Marian Borkowski
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
opinia o utworze Przebudzenie (2015)
do słów ks. Jana Twardowskiego
Warszawa, 20.09.2015
 

kompozycje

Song for her na fortepian (2007)
Muzyka do animacji Marionetki w reż. Michała Mroza (2008)
Galilea na kwartet smyczkowy (2008)
Flying High na dwa fortepiany (2009)
Ezechielis na sopran solo, kotły i orkiestrę smyczkową (2010)
Jezu, ocal nas! na sopran solo, chór mieszany i orkiestrę (2010)
Muzyka do filmu animowanego Zgrzyt w reż. Michała Mroza (2010)
Cykl 7 wariacji fortepianowych (2010)
Passio Domini NostriJesu Christi na sopran, alt, tenor i bas solo, chór dziecięcy, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (2010)
Tango na dwa fortepiany (2011)
Muzyka do telewizyjnego serialu dokumentalnego Wild on the Fly w reż. Josepha Daniela (2011)
Ad Astra na sopran solo, saksofon, instrumenty etniczne, perkusję, gitarę, fortepian, chór żeński i orkiestrę smyczkową (2011)
Muzyka do filmu Alone w reż. Joanny Wnęk (2012)
Muzyka do filmu animowanego Kwadratacja w reż. Michała Mroza (2012)
Adagio for strings na orkiestrę smyczkową (2012)
Dignity of a man na orkiestrę smyczkową (2012)
Wishing you well na fortepian (2012)
Lament na chór mieszany i orkiestrę (2012)
Waltz na orkiestrę symfoniczną (2012)
Aurora na fortepian (2013)
Układ potrójny na dwie wiolonczele (2013)
Muzyka do telewizyjnego serialu animowanego Przedszkolaki w reż. Piotra Furmankiewicza, Magdaleny Gałysz i Jarosława Szyszko (2013-2014)
Matka Boska Bolesna na orkiestrę symfoniczną (2014)
Modlitwa do słów Marii Szymańskiej na chór żeński SSAA (2014)
Kwintet fortepianowy (2014)
Psalmus 91 na dwa chóry mieszane i orkiestrę (2014)
Psalmus 91 na dwa chóry mieszane (2014)
Muzyka do filmu animowanego Malucholandia w reż. Piotra Furmankiewicza (2015)
Błagania na fortepian i taśmę [dźwięk w systemie surround] (2015)
Maleńka Kruszyno Chleba do słów Marii Szymańskiej na chór mieszany (2015)
Jezu, ufam Tobie do słów ks. Jana Twardowskiego na chór mieszany (2015)
Przebudzenie do słów ks. Jana Twardowskiego na sopran i baryton solo, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (2015)
Carmen Propheti na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (2016)
Pie Jesu na chór żeński (2016)
Kiedy mówisz do słów ks. Jana Twardowskiego na chór mieszany i orkiestrę smyczkową  (2016)
Matka Boża Łukawiecka, fanfara na nonet instrumentów dętych i perkusję (2016)
Matko Pana Naszego do słów Marii Szymańskiej na chór mieszany z towarzyszeniem organów  (2016)
Sinfonietta na orkiestrę smyczkową lub na akordeon i orkiestrę smyczkową  (2016)
Septem Dolórum Beátæ Maríæ Vírginis na żeński sekstet wokalny, dzwonki kościelne i organy (2016-2017)
Kyrie na chór mieszany i orkiestrę kameralną  (2017)
O Salutaris Hostia na chór mieszany z towarzyszeniem organów  (2017)
Za Chrystusem – Hymn V Synodu Diecezji Tarnowskiej na chór mieszany z towarzyszeniem organów  (2017)
Betlejem do słów Z. K. Wrony na mezzosopran, chór mieszany, instrumenty pasterskie i orkiestrę (2018)
Myśląc Ojczyzna do słów św. Jana Pawła II na chór mieszany  (2018)
Matko Miłosierdzia do słów św. Jana Pawła II na chór mieszany (2018)
Da mihi animas do słów Arcybiskupa Antoniego Baraniaka na chór mieszany (2018)
Śpiewajcie do słów św. Augustyna z Hippony na chór mieszany (2018)
Święty Stanisławie do słów Marii Szymańskiej na chór mieszany  (2018)
Intrada "Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Krużlowej" na orkiestrę symfoniczną  (2018)

publikacje

rozprawy

Potęga Losu w wybranych utworach pasyjnych współczesnych kompozytorów muzyki sakralnej. Perspektywa personalistyczna w: Człowiek-edukacja-społeczeństwo. Wybrane zagadnienia i problemy, red. Małgorzata Gogolewska-Tośka, Maria Szymańska, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2017
Twórcza postawa człowieka wobec realizacji jego życiowego powołania [wspólnie z Marią Szymańską] w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna, red. Anna Walulik CSFN, Janusz Mółka SJ  , Wydawnictwo Akademii Ignatianum, Kraków 2017
artykuły

Motywy Paschalne Passio Domini Nostri Jesu Christi op.65 Józefa Elsnera „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii pasjonistów” nr 6, Katedra Teologii Krzyża i Duchowości Pasyjnej przy Papieskim Wydziale Teologicznym, Warszawa 2012
Kulturowa funkcja muzyki sakralnej w perspektywie integralnego rozwoju osoby człowieka [wspólnie z Marią Szymańską], "Fides et Ratio" nr 2(34)2018: "W trosce o rozwój. Ujęcie integralne"
Msza jako gatunek muzyki sakralnej w wychowaniu duchowym człowieka. Perspektywa personalistyczna, "Fides et Ratio" nr 2(30)2017: "Problematyka Transgresji i Transcendencji"