Polmic - FB

kompozytorzy (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

Paweł Kwapiński,

gitarzysta, kompozytor; ur. 6 stycznia 1988, Wejherowo. Ukończył z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku w klasie gitary Joanny Rudnickiej. Odbył studia licencjackie na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie kompozycji prof. Andrzeja Dziadka. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie kompozycji prof. Pawła Łukaszewskiego. W latach 2013-2017 warsztat kompozytorski pogłębiał w ramach Podyplomowych Studiów Kompozycji w UMFC w klasie prof. Mariana Borkowskiego. W roku 2018 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora sztuk muzycznych w specjalności „kompozycja" (promotor: prof. dr hab. Marian Borkowski) w UMFC.

Odbył lekcje mistrzowskie z Krzysztofem Meyerem, Hanną Kulenty, Krzesimirem Dębskim, Pawłem Szymańskim, Dominikiem Karskim, Marcinem Zalewskim, Pawłem Staidlem.

Uczestniczył i zdobywał nagrody w konkursach kompozytorskich, m. in. I Konkursie Kompozytorskim Koła Naukowego WKDiTM UMFC w Warszawie, III i IX Konkursach Kompozytorskich im. Zygmunta Mycielskiego, w Konkursie Kompozytorskim z okazji 40-lecia Instytutu Polskiego w Wiedniu oraz w 55. Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda – I miejsce. Jego kompozycja Dance of piano została zarekomendowana przez polską sekcję International Society for Contemporary Music do wykonania podczas Światowych Dni Nowej Muzyki ISCM w Pekinie.

Zdobywał nagrody również w konkursach instrumentalnych: IV Konfrontacjach Gitarzystów w Pucku, III Spotkaniach Metodycznych Gitarzystów – najwyższa punktacja, IV Ogólnopolskim Konkursie Gitary Klasycznej w Kielcach – I miejsce, XVIII Ogólnopolskim Konkursie Gitary Klasycznej w Koninie – I miejsce, V Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Gitarowej w Ełku – I miejsce.

Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Tożsamości Narodowej w Rumunii oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Wykonał wiele solowych koncertów w Polsce i za granicą (dwukrotnie w krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego, w mediolańskim Teatro dei Filodrammatici, brał udział w cyklu koncertów w ramach XI Festival de Musique Baroque d'Auvergne).

Twórczość Pawła Kwapińskiego obejmuje muzykę instrumentalną (solową, kameralną i symfoniczną), chóralną oraz elektro-akustyczną. Jego kompozycje były wykonywane przez uznanych solistów, zespoły oraz orkiestry, m.in.: Bożenę Harasimowicz, Leszka Lorenta, Marcina Tadeusza Łukaszewskiego, Pawła Zagańczyka, TWOgether Duo, Orkiestrę Symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Orkiestrę Kameralną Ensemblage, Orkiestrę Kameralną Progress powadzoną przez Szymona Morusa. Współpracował także z uznanymi muzykami jazzowymi, m.in. Ignacym Janem Wiśniewskim. Jego twórczość prezentowana była w ramach takich festiwali, jak Warszawskie Spotkania Muzyczne, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, „Muzycznej Sceny Młodych” w Toruniu, Gdańskich Impresji Muzycznych, Gdańskiej Sztuki Interpretacji Muzyki Akordeonowej XX i XXI wieku, Nowe Akordeonowe Konwencje, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gospel Camp Meeting, IX Bałtycki Festiwal Nauki. Kilka utworów Kwapińskiego zostało wydanych na płytach CD: The Fickle Plans (polmic 088), Acoustic Spaces (polmic 137), Po drugiej stronie lustra (DUX 1042). Z kolei inne zostały wydane drukiem: The Piano Dance (Lisowice 2018), Po drugiej stronie lustra (PWM, w przygotowaniu).

Powstało kilka prac naukowych dotyczących twórczości muzycznej Kwapińskiego autorstwa Marcina Tadeusza Łukaszewskiego i Macieja Langego.

Prowadził działalność pedagogiczną w warszawskich szkołach muzycznych oraz kursy instrumentalne w Wiśle. W latach 2013-2016 wykładał w Akademii Sztuki w Szczecinie. Uczestniczył jako referent i słuchacz w wielu konferencjach naukowych, m.in.: „International Composers' Forum” w Bukareszcie, „Dialog nowoczesności z tradycją” w UMFC w Warszawie.

Jako animator kultury organizował koncerty muzyki współczesnej samodzielnie oraz w ramach działalności w organizacjach, m.in. w Kole Młodych Związku Kompozytorów Polskich (w którym pełnił funkcję członka Zarządu). W roli pracownika naukowego AS w Szczecinie zorganizował w 2016 roku wydarzenie „Nowa Muzyka”, obejmujące wystawę plakatów, wykład dr. hab. Marcina Tadeusza Łukaszewskiego oraz koncert najnowszej polskiej muzyki fortepianowej.

Paweł Kwapiński należy do Związku Kompozytorów Polskich oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

aktualizacja: 2016 (ac), 2020 (wa)

kompozycje

Łuk na klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę  (2008)
Trzy części na ksylofon (2008)
Dźwięki na flet, klarnet i wibrafon (2009)
Medytacje na wiolonczelę, kotły, puzon, klarnet basowy i perkusję (2009)
Modlitwa Św. Franciszka na sopran i orkiestrę (2010)
Fantasmagoria na orkiestrę smyczkową (2010)
Duet na flet i skrzypce (2011)
Dźwiękostan for multipercussion (2011)
Obrazy na kwintet blaszany (2012)
Ad te levavi animam meam per coro misto a cappella  (2012)
Kawai Suite, kompozycja komputerowa na kawai digital piano (2012)
The Fickle Plans na orkiestrę (2012)
[***] na alt i fortepian do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera  (2012)
Przestrzenie akustyczne na akordeon i wiolonczelę (2013)
Duet na gitarę elektryczną, akordeon i komputer (2013)
Muzyka żywego pejzażu na orkiestrę (2013)
Kwartet saksofonowy na saksofon altowy, 2 saksofony tenorowe i saksofon barytonowy  (2014)
The Piano Dance na fortepian (2014)
Psalmus 103 per coro misto a cappella  (2015)
pentaDRAMa na orkiestrę symfoniczną  (2016)
Fantasia 1 per batteria, contrabbasso e pianoforte [z cyklu Fantasie] (2016)
Fantasia 2 per contrabbasso solo [z cyklu Fantasie] (2016)
Po drugiej stronie lustra na multiperkusję  (2017)
Espressioni di colore per violoncello solo (2018)
The Timbre Constellations for soprano saxophone, piano and accordion (2019)
Ballade pour le piano  (2020)

literatura wybrana

Maciej Lange, Sposób kształtowania sonorystyki w utworach na multiperkusję solo na przykładzie kompozycji Mariana Borkowskiego, Alicji Gronau i Pawła Kwapińskiego, dysertacja doktorska, Gdańsk 2019
Marcin Tadeusz Łukaszewski, Twórczość fortepianowa kompozytorów polskich w latach 2000- 2017 na przykładzie wybranych utworów, „Seminare”, t. 39 nr 1, Warszawa 2018
Marcin Tadeusz Łukaszewski, „The Piano Dance” Pawła Kwapińskiego: nowe drogi czy synteza muzyki fortepianowej?, „Aspekty Muzyki”, t. 8, Gdańsk 2018