Polmic - FB

indeks osób (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Zygmunt Mycielski,

kompozytor, pisarz i działacz muzyczny; ur. 17 sierpnia 1907, Przeworsk; zm. 5 sierpnia 1987, Warszawa. Szkołę średnią ukończył w Krakowie, tam też uczył się muzyki u o. Bernardino Rizziego, włoskiego kompozytora, organisty i dyrygenta chórów. Od 1928, za radą Karola Szymanowskiego, kontynuował edukację muzyczną w École Normale de Musique w Paryżu u Paula Dukasa i Nadii Boulanger.

Działał w Stowarzyszeniu Młodych Muzyków Polskich w Paryżu, którego prezesem był w latach 1934-36. W 1936 wrócił do kraju i zajął się komponowaniem, krytyką i publicystyką muzyczną.

Brał udział w II wojnie światowej, w kampanii wrześniowej i w 1940 we Francji. Jako żołnierz polskiej armii znalazł się w stalagu, potem skierowany został do przymusowej pracy u niemieckiego rolnika. Po zakończeniu wojny powrócił do Polski.

W latach 1946-48 i 1957-59 współredagował „Ruch Muzyczny", w latach 1960-68 był redaktorem naczelnym tego pisma. Współredagował Res Facta, „Rocznik Chopinowski" i „Chopin Studies". W 1955 opublikował w „Przeglądzie Kulturalnym" artykuł krytykujący izolację polskiej kultury od twórczości kompozytorów w świecie. Po wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji opublikował w paryskiej „Kulturze" List otwarty do muzyków czeskich i słowackich, za który spotkały go restrykcje ze strony władz PRL: zdjęcie z funkcji redaktora naczelnego „Ruchu Muzycznego", objęcie podmiotowym zapisem cenzury i zakaz wyjazdów zagranicznych. W 1974 podpisał list 15 intelektualistów i artystów do władz PRL z żądaniem udostępnienia Polakom zamieszkałym w ZSRR kontaktu z polską kulturą oraz własnego szkolnictwa. W 1975 podpisał memoriał 59 intelektualistów do władz w związku z projektowanymi zmianami w konstytucji. W 1978 uczestniczył w założeniu nielegalnego Towarzystwa Kursów Naukowych, działającego w środowiskach studenckich.

W latach 1947-48 i 1952-54 Zygmunt Mycielski był wiceprezesem, w latach 1948-49 prezesem Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich, w latach 1985-87 – członkiem jego prezydium. W latach 1954-57 i 1960-83 wchodził w skład Komisji Kwalifikacyjnej ZKP. Od 1983 był członkiem honorowym Związku Kompozytorów Polskich.

Był laureatem licznych nagród: w 1952 otrzymał Nagrodę Państwową III stopnia za Symfonię nr 1 „Symfonię polską” (1951), dwukrotnie: w 1954 i 1987 – Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich, w 1955 – Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za Uwerturę śląską na orkiestrę i dwa fortepiany (1948), w 1961 – nagrodę specjalną Concours Musical Prince Rainier III de Monaco za II Symfonię (1961), w 1981 – Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia. Otrzymał również Krzyż Kawalerski (1953) i Komandorski Orderu Polonia Restituta, Order Sztandaru Pracy (1955) oraz Ordre de mérite culturel w Monako.

Zygmunt Mycielski został pochowany w Wiśniowej nad Wisłokiem, gdzie w 1988 z inicjatywy Andrzeja Szypuły założono Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego. Przy nim w 1990 powstało czasopismo „Kamerton", koncentrujące się na dokumentacji oraz propagowaniu życia i twórczości kompozytora. W 1990 został zrealizowany przez Telewizję Polską film Zygmunt Mycielski. Szkic do portretu.

Decyzją Zygmunta Mycielskiego jego spuścizna twórcza została zdeponowana u Barbary Zwolskiej-Stęszewskiej i Jana Stęszewskiego w Warszawie. Archiwum to zawiera m.in. szkice, rękopisy i wydania kompozycji, piśmiennictwo muzyczne i literackie, obfitą korespondencję oraz unikatowe dzienniki wydane w Dzienniku 1950-1959 (Iskry, Warszawa 1999) i Niby dzienniku (Iskry, Warszawa 1998).

Zapraszamy do eksplorowania naszej nowej strony poświęconej kompozytorowi, uruchomionej w roku 2022 w ramach serii portali monograficznych: mycielski.polmic.pl

aktualizacja: Zespół POLMIC (2022)

kompozycje

Trzy pieśni na sopran i fortepian do słów Cypriana Kamila Norwida, Emila Zegadłowicza i własnych (1929-30)
Dwie pieśni na sopran i fortepian do słów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i własnych (1932)
Cztery preludia na fortepian i wiolonczelę (1934)
Pięć pieśni weselnych do słów Bruna Jasieńskiego * (1934)
Pięć (lub sześć) miniatur na fortepian (1934)
Trio na fortepian, skrzypce i wiolonczelę (1934)
Trois chants de Pétrone na sopran i fortepian (1935)
Narcyz balet (1936)
Lamento di Tristano na małą orkiestrę symfoniczną, pamięci Karola Szymanowskiego (1937-1947)
Fiat voluntas Tua offertoire pour deux violoncelles et piano ou orgue (1943)
Pięć szkiców symfonicznych (1945)
Ocalenie pięć pieśni na baryton lub mezzosopran i fortepian do słów Czesława Miłosza * (1946-48)
Portret Muzy na głos recytujący, chór mieszany i 15 instrumentów do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1947)
Uwertura śląska na orkiestrę i dwa fortepiany * (1948)
Preludium na skrzypce i fortepian (1948)
Kwiaty na tor na chór mieszany a cappella do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego * (1950)
Symfonia nr 1 „Symfonia polska” * (1951)
Elegia na skrzypce i fortepian (1951)
Brzezina [wersja I] na sopran i fortepian do słów Jarosława Iwaszkiewicza (1951)
Brzezina [wersja II] na sopran i kwintet smyczkowy do słów Jarosława Iwaszkiewicza (1952)
Zabawa w Lipinach balet w jednym akcie (1952)
Cztery pieśni mazowieckie na chór i orkiestrę (1952)
Sześć preludiów na fortepian * (1954)
Koncert fortepianowy (1954)
Nowy lirnik mazowiecki 10 pieśni i finał na sopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1955)
Krągły rok 6 pieśni na baryton (tenore profondo) i fortepian do słów Jarosława Iwaszkiewicza * (1956-67)
Wariacje matematyczne na małą orkiestrę (1957)
Symfonia nr 2 * (1960-61)
Koncert fortepianowy nr 2 (1962)
Symfonia nr 3 „Sinfonia breve” * (1967)
Pięć preludiów na kwintet smyczkowy i fortepian * (1967)
Napisane wczesnym rankiem na tenore profondo i fortepian do słów Czesława Miłosza (1971)
Symfonia nr 4 * (1972)
Symfonia nr 5 * (1977)
Sześć pieśni na orkiestrę (1978)
Wariacje na małą orkiestrę smyczkową (1980)
Fantazja na orkiestrę (1981)
Wieczne odpoczywanie na chór mieszany albo solo z fisharmonią (1983-84)
Liturgia sacra na chór i orkiestrę (1983-84)
Osiem pieśni do słów Zbigniewa Herberta (1983-84)
Symfonia nr 6 (1985-86)
Fragmenty na chór i małą orkiestrę do słów Juliusza Słowackiego (1987)

literatura wybrana

Dwa listy Zygmunta Mycielskiego z 1952 roku, "Ruch Muzyczny" 2008 nr 5, s.9-10
Najbardziej cenię sztukę płynącą w sposób naturalny Rozmowa Jana Stęszewskiego z Zygmuntem Mycielskim, "Ruch Muzyczny" 1987 nr 13
Zygmunt Mycielski [numer poświęcony kompozytorowi], "Kamerton" 2002 nr 1-2
Zygmunt Mycielski [numer poświęcony kompozytorowi], "Kamerton" 2004 nr 1-2
Erhardt Ludwik O Zygmuncie Mycielskim - tym, którzy go nie znali, "Ruch Muzyczny" 1998 nr 16
Markowska Elżbieta Zygmunt Mycielski, "Res Facta Nova" 1992 nr 1
Stęszewski Jan Mycielski Zygmunt w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. “m”, PWM, Kraków 2000
Szoka Marta "Liturgia sacra" Zygmunta Mycielskiego - misterium tremendum et fascinosum w: Muzyka polska 1945-1995 (red. Krzysztof Droba, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier), Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1996
Tarnawska-Kaczorowska Krystyna (red.) Melos, logos, etos. Materiały sympozjum poświęconego twórczości F. Dąbrowskiego, S. Kisielewskiego, Z. Mycielskiego, ZKP, Warszawa 1987

publikacje

książki

Dziennik 1960-1969, Iskry, Warszawa 2001
Postludia, PWM, Kraków 1977
Dziennik 1950-1959, Iskry, Warszawa 1999
Niby-dziennik, Iskry, Warszawa 1998
Notatki o muzyce i muzykach, PWM, Kraków 1961
Szkice i wspomnienia, Biblioteka "WIĘZI", Warszawa 1999
Ucieczki z pięciolinii, PIW, Warszawa 1957