Polmic - FB

indeks osób (R)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z

Dawid Runtz,

dyrygent, kompozytor; ur. 1992, Wejherowo. W latach 2011-2016 studiował w Katedrze Dyrygentury Symfoniczno-Operowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie maestro Antoniego Wita.

W 2013 roku został laureatem II nagrody I Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego we Wrocławiu oraz nagrody specjalnej Dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej. W roku 2014 otrzymał zaproszenie do udziału w I Międzynarodowym Forum Młodych Dyrygentów w Zielonej Górze, jednoosobowo reprezentując Polskę. W tym samym roku brał udział w III Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Dyrygenckich w Krakowie pod kierunkiem Maestro Jacka Kaspszyka, gdzie czynnie współpracował z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej podczas koncertu finałowego. W lipcu 2016 roku został wybrany jako jeden z czterech dyrygentów z całego świata do wzięcia udziału w Riccardo Muti Italian Opera Academy, gdzie doskonalił swoje artystyczne umiejętności pod kierunkiem wybitnego dyrygenta, dyrektora muzycznego Chicago Symphony Orchestra, maestro Riccardo Mutiego.

Nabierając dyrygenckich szlifów koncertował m.in. z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej w Krakowie, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej. Od sezonu artystycznego 2014/2015 współpracuje z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie w charakterze dyrygenta-asystenta przy wybranych produkcjach dzieł operowych. Jako asystent współpracował także z Warszawską Operą Kameralną przy premierze opery Orphée Dariusza Przybylskiego.

Oprócz osiągnięć dyrygenckich odnosił sukcesy kompozytorskie. W roku 2010 w ramach ogłoszonego Roku Chopinowskiego zdobył I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Uczniowskie Forum Muzyczne w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za skomponowanie utworu Evolution na orkiestrę kameralną. Rok później otrzymał II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Euritmia we Włoszech, za skomponowanie utworu Capriccio na flet solo.

Był wielokrotnym stypendystą Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Marszałka Województwa Pomorskiego, Starosty Powiatu Wejherowskiego oraz laureatem nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa za osiągnięcia w dziedzinie muzyki. W roku 2015 otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

aktualizacja: sierpień 2016 (ac)